KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FÖLDI Zsuzsa

Földi Zsuzsa
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Földi Zsuzsa

Születési hely, idő : Eger, 1973. július 2.

Családi állapot : férjezett

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1467
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
Fax Munkahelyi ++36 (1) 3092688
E-mail foldi(kukac)rkkmta.hu

Végzettség, minősítés

1996Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar — okleveles angol nyelv és irodalom – földrajz szakos tanár
2006Utrecht University, Hollandia — PhD in Urban Geography

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1996—2001Xántus János Idegenforgalmi Középiskola — tanár, az idegen nyelven oktatott földrajz munkacsoport vezető tanára
2001—2008Terra Studio Kft. – Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda — projektmenedzser, tervező
2008—2009MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos munkatárs
2008MTA FKI — tudományos munkatárs
2009—2010MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos osztályvezető
2011—2012MTA RKK KÉTI — intézetvezető-helyettes
2012—2014MTA KRTK RKI KÉTO — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005—meghívott óraadó, ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
2008meghívott óraadó, ELTE Eötvös Szakkollégium

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2008—MTA Köztestület – Földrajzi I. Tudományos Bizottság - Társadalomföldrajz, tag

Oktatott tárgyak

Régiókutatás–régiófejlesztés (ELTE, Regionális Földrajzi Tanszék)
Irányzatok a területi kutatásokban (ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)

Kutatási területek

Területfejlesztés
Városfejlesztés
Kritikai realizmus tudományfilozófiai háttere és módszerei a városkutatásban
Lakókörnyezeti dinamika

Tanulmányutak

2002—2003tanulmányút (Huygens Program Ösztöndíja) — Hollandia

Publikációk

1 monográfia, 3 könyvfejezet, 1 publikált szakfordítás, 9 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, The Netherlands Journal of Housing and the Built Environment
Hivatkozásainak száma: 32.
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 A legfontosabb publikációk
A stratégiai szemléletű városfejlesztés és menedzsment hatékonysági kérdései a hazai gyakorlatban. – Comitatus. 2011. 2. 32–39. oldal
Rémségek kicsiny boltja: Stratégiai várostervezés az IVS-en innen és túl. – Utóirat – Post Scriptum. 2010. 59. 7–14. oldal.
 Process oriented interpretation of strategic urban planning in Hungary. In: Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations: Regional Studies Association Annual International Conference 2010. Pécs, 2010.05.24-2010.05.26. Regional Studies Association. 59–60. oldal.
Régi és új mechanizmusok és ezek hatásai a kelet-közép-európai városközpontok átalakulási folyamataiban. In: Barta Györgyi – Beluszky Pál – Földi Zsuzsa – Kovács Katalin (szerk., 2010) A területi kutatások csomópontjai. MTA RKK, Pécs. 244–260. oldal. Társszerző: Czirfusz Márton
Globalizációs hatások Budapesten. In: Barta Györgyi – Sipos András (szerk., 2010) A „világváros” Budapest – két századfordulón. Napvilág Kiadó, Budapest. 38–57. oldal
Budapest in the eyes of foreigners. The view of transnational migrants. Amsterdam: AMIDSt, University of Amsterdam, 2009. 132 p. (ACRE Report 7.4). Társszerzők: Egedy Tamás, Balogi Anna, Kovács Zoltán.
A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés gyakorlatában – európai és hazai tapasztalatok. – Tér és Társadalom. 2009. 3. 27–43. oldal
Impacts of globalisation at the neighbourhood level in Budapest – The Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 2007. 22. 33-50. oldal Társzerző: Van Weesep, J.
ACRE, Budapest: from state socialism to global capitalism – Pathways to creative and knowledge-based regions (Accomodating Creative Knowledge - report 2.4) Amsterdam 2007. AMIDSt, University of Amserdam Társszerzők: Kovács, Z., Egedy, T., Keresztély, K., Szabó, B.,
Neighbourhood Dynamics in Inner-Budapest – a realist approach, 2006. Netherlands Geographical Studies, NGS 350.
Book review on „J.S. Fuerst: When Public Housing was Paradise, Praeger 2003” – Journal of Housing and the Built Environment 2005, 449-451. oldal
A Coleman-modell alkalmazása lakókörnyezeti kutatásokban – Tér és Társadalom 2004. 1. 43-58.old.
The perception and evaluation of urban environments in migration-related decisions: the example of Budapest, In: Van Dijk, J., Elhordt, P., Oosterhaven, J., Wever, E. (eds.) Urban Regions: Governing Interacting, Economic, Housing, and Transportation Systems, Nederlandse Geografische Studies, NGS 303., 2002, Utrecht pp. 125-138
Az Európai Unió és az integráció gazdasági kérdései, In: Török, l. és Behringer, Zs. (szerk.) Turizmus és vendéglátó ismeretek, Szókratész Közgazdasági Akadémia Budapest, 2002., 116-128. oldal
A lakókörnyezet minőségének szerepe Budapest migrációs folyamataiban a 1990-es években – Tér és Társadalom 2000. 2-3. 219-228. oldal
A kerületi önkormányzatok szerepe és érdekei a lakókörnyezet átalakításában. In: „Földrajz az egész világ” Geográfus Doktoranduszok V. országos találkozója, Miskolc, Konferencia Kiadvány 2000.,158-163. oldal