KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Enyedi György akadémikus 80 éves

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja az MTA székházában 2010. szeptember 29-én könyvbemutatóval ünnepelte első főigazgatója, Enyedi György akadémikus 80. születésnapját. A magyar regionális tudományi iskola alapítójának tiszteletére az RKK kutatói „A területi kutatások csomópontjai” címmel kötetet jelentettek meg. Az ünnepségen Pálinkás József, az MTA elnöke, Török Ádám osztályelnök, Maróth Miklós alelnök és Horváth Gyula, az RKK igazgatója méltatta Enyedi György nemzetközileg kiemelkedő tudományos tevékenységét, az iskolateremtő egyéniség példamutató tulajdonságait. A rendezvényen részt vett az MTA számos tagja, a magyar felsőoktatás és kutatás sok jeles egyénisége, tanítványok egész sora.

 

 
 
 
A TERÜLETI KUTATÁSOK
CSOMÓPONTJAI
 
 
Szerkesztette:
 
 
Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
  
Pécs, 2010
531 oldal

 

Amikor e könyv szerkesztői koncepcióján tanakodtunk, arra törekedtünk, hogy elkerüljük a „köszöntő” könyvek szokásos problémáját, azt, hogy az ünneplők ugyan a legjobb publikációjukat ajánlják fel, az eredmény mégis egy kevert, sokszor inkonzisztens, tudományos szempontból kevésbé értékes mű. Ugyanakkor azt sem szerettük volna, ha olyan tanulmánykötet jön létre, amelynek tartalmában nem sok köze van Enyedi György munkásságához. Ezért egy újszerű ötlet alapján úgy döntöttünk, hogy felidézzük Enyedi György életművének legfőbb állomásait az ezeket fémjelző művek vagy azok egy-egy részletének bemutatásával, hogy azután a szóban forgó témakörök neves kutatóinak közvetítésével kérjünk fel további szerzőket arra, hogy a kiválasztott tanulmányokhoz kapcsolódva szőjék tovább az ünnepelt gondolatait, kíséreljenek meg választ adni a gyakran évtizedekkel korábban feltett, ám ma is aktuális kérdéseire, összegezzék az új eredményeket.

A könyv öt olyan témakört ölel fel, amelyek Enyedi György munkásságának fő csomópontjait, egyben életútja jelentős mérföldköveit képviselik. A hazai falvak, a városok, a kelet-európai városhálózat, a regionális fejlődés, valamint a gyakorlatiasabb személetű területfejlesztés különféle kutatási területei kimagasló eredményekkel gazdagodtak Enyedi György kutatásai nyomán. Azzal, hogy a könyv szerzői elsősorban az MTA Regionális Kutatások Központjának jelenlegi vagy korábbi munkatársai közül kerültek ki, Enyedi György intézményépítő tevékenysége előtt tisztelgünk. A tárgyalt témakörök megteremtették az esélyét annak, hogy az RKK valamennyi műhelye lehetőséget kapjon az ünnepelt köszöntésére. Törekedtünk arra, hogy különböző korosztályokhoz tartozó szerzők kapjanak meghívást, ám terjedelmi korlátok miatt azt a legjobb szándékunk ellenére sem tudtuk lehetővé tenni, hogy minden, arra érdemes volt és jelenlegi kolléga szerepeljen a könyvben. Ezért nemcsak a magunk és a szerzők, hanem a Regionális Kutatások Központja valamennyi munkatársa, valamint számtalan barátja és tisztelője nevében köszöntjük szívből Enyedi Györgyöt 80. születésnapja alkalmából!
 

Budapest, 2010. augusztus, a kötet szerkesztői

 

Tekintse meg a kötet tartalomjegyzékét és bevezetőjét!

 

Kapcsolódó linkek:

Iskolaalapító, aki új irányt mutatott a társadalomtudományoknak (hír és képgaléria az MTA honlapján)

Látogatás a tudomány fellegvárában, Enyedi György akadémikusnál (interjú a Területi Statisztika 2010. májusi számában)

Enyedi György közleményeinek jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

 

 A könyvbemutató ünnepség képei