Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

KOVÁCS Katalin

Kovács Katalin
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Kovács Katalin

Születési hely, idő : Budapest, 1954. október 9.

Családi állapot : elvált, egy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1466
Fax Munkahelyi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail kovacsk(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978ELTE Bölcsészettudományi Kar — okleveles etnográfus
1982ELTE Bölcsészettudományi Kar — szociológus
1986ELTE Bölcsészettudományi Kar — egyetemi doktor
1997MTA, Budapest — a szociológiai tudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Francia (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1979—1980MTA Néprajzi Kutatócsoport — gyakornok
1980—1986MTA Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
1986—1996MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest — tudományos munkatárs
1997—1999MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest — tudományos főmunkatárs
2000—MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos osztályvezető

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1978—Magyar Néprajzi Társaság, tag
1982—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1990—European Society for Rural Sociology, tag
1997—MTA Szociológiai Bizottság, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Díjak, elismerések

2006Polányi Károly díj, Magyar Szociológiai Társaság
2008Községekért, Kistelepülésekért, Kistérségekért díj
2008Pro Régió Díj
2009Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj
2014Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Kutatási területek

A vidéki térségek és települések társadalmi, gazdasági folyamatai

Tanulmányutak

1988tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1988tanulmányút — Egyesült Államok
1993tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1996tanulmányút — Németország
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1999tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

3 könyvszerkesztés, 1 könyv, 35 könyvfejezet, 44 tudomá­nyos közlemény, 16 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Szociológiai Szemle, Replika, Tér és Társadalom, Eastern European Countryside, A Falu
Hivatkozásainak száma: 90, ebből 5 külföldön
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
(szerk.) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Kovács K. – Somlyódyné Pfeil E. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. 445 oldal
Kistelepülések lépéskényszerben In: Váradi M.M. szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Új Mandátum Kiadó 2008. 7-28. oldal
Kényszerszülte és önkéntes együttműködések a kistelepülési önkormányzatok körében. In: Kovács K. – Somlyódyné Pfeil E. (szerk.): Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. 211-234 oldal
A leghátrányosabb helyzetű térségek, települések fejlesztési lehetőségei. - A Falu. 2007. Nyár. 67-79. oldal
Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M; Nikula,J; Kopoteva,I; Granberg,L eds.: Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing. 2007. 87–114. oldal
Polarizálódás és falutípusok a vidéki Magyarországon. In Bognár László - Csizmady Adrienne - Tamás Pál –Tibori Timea szerk.: Nemzetfelfogások – Falupolitikák. Budapest, Új Mandátum Kiadó – MTA SZKI, 2005. 141–152. oldal
Osztályosodás a magyar településhálózatban. - Kultúra és Közösség, 2005. 3–4. 21–26. oldal
Hollóföldi történet: egy faluszövetkezet alapítása és tündöklés nélküli bukása. In Borsos Balázs-Szarvas Zsuzsa-Vargyas Gábor szerk.: Fehéren, feketén Varsánytól Rititiig. Budapest, L’ Harmattan, 2004. 415–437. oldal
Agricultural Restructuring in Hungary and Its Social Impacts. In Dr. Ieda Osamu ed.: Transformation and Diversification of Rural Societies in Eastern Europe and Russia. Slavic Research Center Sapporo, Hokkaido University, 2002. 247–272. oldal
The 1997 ‘Peasant Revolt’ in Hungary - Eastern European Countryside. Torun, 1999. 5. 43–59. oldal 
Szuburbanizációs folyamatok a fővárosban és a budapesti agglomerációban. In Barta Györgyi – Beluszky Pál szerk.: Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. Budapest, Regionális Kutatási Alapítvány, 1999. 91–114. oldal
Agrárribillió. - Beszélő, 1998. július-augusztus, 27–36. oldal
Elfújja a szél? Esettanulmány a Homokvár szövetkezetről. - Replika, 1998. 33–34. 137–149. oldal
Restructuring post-socialist agriculture. Introduction to the selected articles on agricultural restructuring in East-Central Europe. - Replika, Special English Language Issue, 1998. 139–145. oldal
Strengths, Controversies and a Show-case of Failure in Hungarian Agricultural Restructuring: the Case of the Hollóföldje Co-operative. -Replika, Special Issue, 1998. 173–191. oldal
Egy eminens közösség eminens önkormányzata. Önkormányzati választások Bólyban, 1994. In Bőhm Antal – Szoboszlai György szerk: Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Budapest, MTA PTI, 1996. 365–397. oldal
(szerk.) Település, gazdaság, igazgatás a térben. Pécs, MTA RKK 1993. 280 oldal
Levelek egy aprófaluból. - Tér és Társadalom, 1990. 1. 67–72. oldal
Polgárok egy sváb faluban: A két világháború közötti Németbóly társadalmának alapvonásai. Tér és Társadalom, 1990. 1. 33–76. oldal
Az aszódi társadalom. In uő – Asztalos István – Zentai Violetta szerk.: Városon innen, falun túl… Társadalomföldrajzi vizsgálatok Aszódon. Aszód, 1989, Petőfi Múzeum, 57–104. oldal
Integráció vagy széttöredezés? Társadalomszerkezeti változások egy dunántúli aprófaluban. Pécs, MTA RKK 1987. 103 oldal
 
Társszerzőkkel:
 
Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. - Tér és Társadalom 2006. 4. 49-66. oldal
Kovács Katalin–Juhász Pál: Láp és Orom az Ormánságban. In Juhász Pál: Emberek és intézmények. Budapest, Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 2006. 225–270. oldal
Kovács Katalin–Bihari Zsuzsanna: Slope and Slides: Spatial Inequalities in Employment Opportunities at the Turn of the Millenium. In: Györgyi Barta–Éva G. Fekete– Irén Kukorelli Szörényiné- Judit Timár eds.: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Centre for Regional Studies, 2005. 360–377. oldal
Kovács Katalin–Váradi Monika Mária: Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In Schwarcz Gyöngyi–Szarvas Zsuzsa - Szilágyi Miklós szerk.: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, 75–82. oldal
Kovács Katalin - Bihari Zsuzsanna–Váradi Monika Mária:Blooms from Decomposition. - Review of Sociology, Special Issue, Budapest, 1999. 66–82. oldal
Kovács Katalin–Bihari Zsuzsanna: Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban. - Replika, 1998. 33–34. 177–192. oldal
Kovács Katalin - Bihari Zsuzsanna -Váradi Monika Mária:Agrárgazdasági szereplők az átmenet éveiben. - Szociológiai Szemle,1998. 3. 191–211. oldal
Szuburbanizációs folyamatok a fővárosban és a budapesti agglomerációban. In: Barta Györgyi–Beluszky Pál szerk.: Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. Budapest, Regionális Kutatási Alapítvány, 1999. 91–114. oldal
Kovács Katalin-Váradi Monika Mária: Small-Town Women. - The Hungarian Quarterly, vol. XXXVIII. (1997) No. 147. 78–91. oldal
Kovács Katalin-Váradi Monika Mária: Szereplők és kapcsolatrendszerek egy alföldi mezőváros agrártársadalmában. - Szociológiai Szemle, 1995. 4. 131–147. oldal