CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

ÚSZT PROJECTS

Obnovljivi izvori energije i energetska ućinkovost u ruralnim podrućjima

 

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UĆINKOVITOST U RURALNIM PODRUĆJIMA
 
 
urednici: Danijel Topic - Viktor Varjú  - Horváthné Kovács Bernadett


Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences


Pécs, 2018


145 p.
 

ISBN 978 615 5949 03 6


 

Cilj ove knjige je sumirati glavne rezultate RuRES projekta koristeći multidisciplinarni pristup. S ciljem predstavljanja rezultata u ruralnim područjima, poglavlja ove knjige daju pregled promatranog i istraživanog područja uzimajući u obzir geografske, socijalne i ekonomske uvjete analizirajući perspektive, stavove i potencijalno ponašanje svakodnevnih ljudi. Knjiga također daje pregled potencijalnog utjecaja investicija u OIE i energetsku učinkovitost u ruralnim područjima.
 
 

Attached files


Full text