REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Aktualitások

SEE ViTo projekt záró konferenciája

Időpont: 2012. május 30-június1

Helyszín: Ptuj (Szlovénia)
Végleges program még kidolgozás alatt

- A Délkelet-európai Együttműködési Program (SEE Transnational Cooperation Programme) keretében zajló, hamarosan befejeződő „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe” c. projekt záró konferenciája

-A rendezvény célja, hogy bemutassuk, és meg is vitassuk azokat az eredményeket és tapasztalatokat, amelyeket a 2009 júniusa óta tartó tervezési, fejlesztési munka során, a projekt partnerekkel együttműködve „halmoztunk fel”. A konferencia célja ugyanakkor az is, hogy mindezt nyílt szakmai fórumon tegyük, amelyre Délkelet-Európa országaiból számos, terület- és városfejlesztéssel foglalkozó szakembert is meghívtunk.

További információk a projekt honlapján: www.see-vito.eu

TOVÁBB >>>
Helyismereti és városfejlesztési esték 2. előadás

2012. január 12. 17.00h Kanalas Imre stratégiai és városfejlesztési csoportvezető: A Kecskeméti Megyei Jogú Város Településfejlesztési Stratégiája és a jövő városfejlesztési kihívásai

Nagy Terézia megvédte doktori értekezését

2010. április 15-én Nagy Terézia, a Békéscsabai Osztály kutatója a BCE Szociológia Doktori Iskolájában megvédte "Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban" c. dolgozatát.

TOVÁBB >>>
Összefoglaló „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferenciáról

2014. június 24-én nagy érdeklődés mellett zajlott le a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezte „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferencia. A rendezvény célja volt, hogy bemutassa a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, illetve az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete együttműködésében zajlott „Vidékkutatás 2012-2013” című kutatási program eredményeit. A Tovább mögött elérhető egy rövid összefoglaló a konferenciáról:

TOVÁBB >>>
Petrás Ede megvédte doktori értekezését

2010. február 17-én Petrás Ede, az Alföldi Tudományos Intézet kutatója, Debrecenben, a Humán Tudományok Doktor Iskolájában summa cum laude minősítéssel megvédte "Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön" című doktori dolgozatát.

TOVÁBB >>>
Kecskemét Integrált Településfejlesztési Stratégiája elfogadva

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 227/2014. (IX.4.) közgyűlési határozata által elfogadta a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végleges változatát. Az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztályának munkatársai részt vettek az Integrált Településfejlesztési Stratégiát megalapozó vizsgálatban, valamint az Antiszegregációs Program elkészítésében.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elérhető az önkormányzat honlapjáról:

TOVÁBB >>>
Duray Balázs megvédte doktori értekezését

Duray Balázs kollégánk 2009. június 24-én 96%-os eredménnyel megvédte a „Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat változása és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése” című PhD-értekezését a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Hoyk Edit sikeres főmunkatársi habilitációja

2016. november 28.-án Hoyk Edit sikeres habilitációs előadást tett. Előadásának címe: Klímaváltozás és adaptáció a Dél-Alföld térségében.

A habilitációs eljárás eredményeképpen 2017. január 1.-től tudományos főmunkatársként folytatja munkáját.

Pro Geographia oklevél Nagy Erikának

A Magyar Földrajzi Társaság 140. közgyűlése 2016. augusztus 26-án Nagy Erika, az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa részére a városföldrajz és a gazdaságföldrajz kutatásában és oktatásában végzett eredményes munkájáért Pro Geographia oklevelet adományozott. Az 1990-ben alapított kitüntetést a társaság a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudománynépszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként adja, évente legfeljebb öt személy részére.

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Kováts Bencét, aki tudományos segédmunkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Farkas Jenő Zsolt megvédte doktori értekezését

2010. október 20-án Farkas Jenő Zsolt, az Alföldi Tudományos Intézet kutatója 100%-os eredménnyel megvédte "Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal" című dolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Neumann János Egyetem elismerése kollégáink felé

A Neumann János Egyetem 2018. június 28-i szenátusi ülésén az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül Perger Évának címzetes egyetemi tanári, Farkas Jenő Zsoltnak címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük Hoyk Editet, aki tudományos munkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Tanyasors - gazdasors - beszélgetés egy könyv és egy konferencia kapcsán

Az MTV Ma reggel című műsorának vendége volt Bárth János etnográfus és Csatári Bálint geográfus.

TOVÁBB >>>
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Csatári Bálintot

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából, március 15. alkalmából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át Dr. Csatári Bálintnak, az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztálya vezetőjének.

TOVÁBB >>>
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Lennert Józsefet, aki fiatal kutatóként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Nagy Erika és Nagy Gábor előadása az 5. Nemzetközi Gazdaságföldrajzi Konferencián

Az MTA KRTK ATO békéscsabai csoportjából Nagy Gábor és Nagy Erika közös előadással jelent meg az 5. Nemzetközi Gazdaságföldrajzi Konferencián (Köln, 2018.07.24-28.) Az előadás címe: Austerity and rescalingof state power: Means of fixing marginality in peripheral economies of Europe?

Posztdoktori OTKA nyertes pályázatok

Az Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül az NKFIH 2018. évi posztdoktori kiválósági pályázatán Dudás Gábor „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” és Lennert József „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
Lennert József tudományos előmenetel

Lennert József, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója 2018. január 01-től tudományos munkatársként folytatja tovább munkáját.

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Mihály Melindát, aki tudományos segédmunkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Lennert József megvédte doktori értekezését

Lennert József, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója 2017. október 6-án summa cum laude minősítéssel megvédte „A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa” című doktori dolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

Kovács András Donát Bolyai ösztöndíjas

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának döntése alapján Kovács András Donát, az MTA KRTK RKI ATO tudományos munkatársa 3 éves ösztöndíjban részesült. Munkáját 2017 szeptemberétől végzi, kutatásának címe: Az új környezeti paradigma megjelenése Közép-Európa térségeiben.

Velkey Gábor nyertes OTKA pályázata

Velkey Gábor a "A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára" címmel – NKFI-6 K-125110 (2017–2020) – kutatási támogatást nyert (2017. augusztus).