Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kutatási programok

Alapkutatások

Az Alföldi Tudományos Intézet elsődleges kutatási területe az Alföld, a régió környezeti, gazdasági, települési és társadalmi átalakulásának, megújulásának összehasonlító és regionális vizsgálata. A különböző táji, térszerkezeti, területfejlesztési egységek és településtípusok átalakulásnak elemzését komplex módszerekkel, regionális és földrajzi szemlélettel végzik.

 

A főbb alapkutatási irányok

  • Az Alföld régió környezeti konfliktusainak vizsgálata, a fenntartható vidékfejlesztés kritériumainak meghatározása, a településkörnyezet minősítése
  • Az agrártermelés és a vidékfejlesztés kapcsolata, a területi gazdasági folyamatok szerkezeti és strukturális átalakulása
  • A tanyás és a falusi települések változásai, a falusi idegenforgalom és a második otthonok rendszere, a falu-város kapcsolatok jellege, minősége, a sajátos alföldi városhálózat urbanizációja és szuburbanizációja
  • A településhálózat térbeli, valamint a helyi társadalom belső szerkezetének vizsgálata, a humán erőforrások elmaradottságának és modernizációjának vizsgálata, a területi-települési sajátosságaik feltárása

 

Alkalmazott kutatások

Részben a kormányzati munkát, részben a formálódó regionális fejlesztéseket alapozzák meg, de a legfontosabbak a megyei, kistérségi és települési önkormányzatokkal, szervezetekkel kialakított munkakapcsolatok során elvégzett, a területfejlesztést közvetlenül megalapozó kutatások.

  • a területfejlesztés beavatkozási térségtípusainak meghatározása, az alulról építkező területi fejlesztési modellek alkalmazása mintaterületeken (pl., Tiszazug. Dél-Békés), a területi folyamatok követése
  • regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának tudományos megalapozása az Intézet kutatási egységeinek helyet adó térségekben. Közülük is kiemelkedik az Alföld Kutatási Program, melyet 1992-94 között végzett el az Intézet. Jelenleg a korábbi kutatások eredményeinek felújítása és kiegészítése folyik.
  • kistérségi, vidékfejlesztési téregységek meghatározása és komplex (környezeti, gazdasági, települési és társadalmi) kutatása
  • a regionális kutatásokat és a területi marketinget is szolgáló információs rendszerek létrehozása és működtetése (az Intézet kísérleti jelleggel már működteti az Alföld Információs Rendszert)
Fontosabb kutatási megbízások és azok eredményei

TOVÁBB >>>
Az intézetben készült PhD-dolgozatok

TOVÁBB >>>