REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kutatási programok

Az osztály feladatai különösen:
  • az egyenlőtlen társadalmi-gazdasági fejlődés okai és jellemzői – elméletek és európai térfolyamatok
  • az állam átstrukturálódására adott lokális válaszok különböző területi léptékekben
  • a társadalmi-térbeli marginalizáció és periferializáció folyamatának kutatása a megélt társadalmi gyakorlatokon keresztül
  • a társadalmi-gazdasági területi folyamatok környezeti, illetve a klímaváltozáshoz kapcsolódó kölcsönhatásának vizsgálata
  • a vidéki térségek átalakulása
  • a terület- és vidékfejlesztés intézményrendszere és szabályozása
  • a közszolgáltatások térbelisége, egyenlőtlen hozzáférés területi és társadalmi összetevői
  • tanya-, falu- és városkutatások
  • a magyar-szerb, magyar-román határ menti térségek komplex kutatása
  • az Alföld gazdasági, társadalmi, környezeti és települési átalakulásának vizsgálata
Fontosabb kutatási megbízások és azok eredményei

TOVÁBB >>>
Az intézetben készült PhD-dolgozatok

TOVÁBB >>>