Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Partnerek

Hazai kapcsolatok

 

Nemzetközi kapcsolatok

Az Alföldi Tudományos Intézet évtizedes szervezett és személyes kapcsolatban áll több európai és tengerentúli kutatóhellyel. Az együttműködések közösen szervezett kutatásokban, rendszeres nemzetközi szemináriumokban, sőt közös kiadványokban öltenek testet.

A legnagyobb hagyományú - az MTA munkatervében is szereplő - kapcsolat a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézetével alakult ki. A kétévente megrendezett szemináriumokon összehasonlító módszerekkel tekintik át az intézetek kutatói a két ország területi, települési, gazdasági és regionális folyamatait.

Több mint egy évtizedes tartós, közös kutatásokon alapuló a kapcsolat a japán Chiba Egyetem Közép-Európa Intézetével. Jelenleg a két ország szórványtelepüléseinek összehasonlító, empirikus kutatása folyik. A francia CNRS-sel a közép- és nyugat- európai agrártérségek és falvak átalakulását vizsgáljuk. Számottevőek még holland, finn, svájci, osztrák, német és amerikai kapcsolataink.

Az Intézetet gyakran keresik fel - s nemcsak a hivatalos cserekapcsolatok keretében - külföldi kutatók, szakértők, egyetemi csoportok is. Évente hívunk meg neves professzorokat előadás tartására, s kétévente rendezünk nemzetközi tanácskozásokat.

 

Fontosabb partnereink: