Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Felsőoktatás

A több alföldi városban működő Intézet minden egységének kutatói részt vesznek az adott városok egyetemeinek és főiskoláinak graduális oktatásában. Különösen gyümölcsöző ez az oktatási együttműködés a Debreceni Egyetemmel, a Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Egyetemi Központjával és a Kecskeméti Főiskolával. Az Intézet kutatóinak több mint a fele részt vesz a felsőoktatásban.

Az Intézet legnagyobb hagyományú partnere a Szegedi Tudományegyetem.  Hallgatói szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok zajlanak az Intézetben, s évente több szakdolgozat is készül a kutatók tutoriális tevékenysége nyomán. Egyetemi és főiskolai tankönyvek, jegyzetek írásában is részt vesznek az Intézet munkatársai.

Fontosak és eredményesek kapcsolataink a Szent István Egyetemmel és a budapesti egyetemekkel is, ahonnan évente 4-6 hallgató vesz részt hosszabb szakmai gyakorlaton az Intézetben.

A főbb oktatott tárgyak: környezettan és környezetvédelem, történeti ökológia, szociológia, településszociológia, faluföldrajz, szórványtelepülések, városföldrajz, a településkutatás módszerei, a nemek földrajza, mikro- és makroökonómia, kistérségfejlesztés, az Alföld-fejlesztés főbb kérdései.