Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Küldetés

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének szellemi elődje a Dunántúli Tudományos Intézettel egy időben létesült Szegeden. A mai Intézet első egysége az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete Alföldi Kutatócsoportjaként Békéscsabán szerveződött meg 1973-ban. Az 1982-ben létrehozott kecskeméti Településkutató Csoporttal együtt került át a két egység az 1983-ban alapított Regionális Kutatások Központja kutatóhálózatába. Az RKK-n belül az 1992-ben megalakult szolnoki és debreceni csoportokkal együtt szerveződött ismét Alföldi Tudományos Intézetté a négy egység. 2008-ban a szolnoki csoport megszűnésével mára 3 osztály tartozik az Alföldi Tudományos Intézethez: a békéscsabai, a debreceni és a kecskeméti.

Az Intézet kutatásainak célterületét képező Alföld nagyrégió sajátos környezeti konfliktusai, gazdaságának és kitüntetett fontosságú agráriumának jellegzetességei, településhálózatának a világon egyedülálló genetikája, társadalmának táji és kulturális tagoltsága, a régió egyes tájai, térségei különleges zártságának és nyitottságának, fejlettségének és elmaradottságának a térbelisége, modernizációs kényszereinek, különleges területi problémáinak sokasága mind olyan regionális kutatási témát kínál, amelyekkel az Intézet kollektívája foglalkozik.

Az alföldi tér és társadalom problémáinak egyetemes érvényű, szisztematikus, interdiszciplináris megközelítésű, összehasonlító és rendszeres vizsgálata az Alföldi Tudományos Intézet fő küldetése. A Regionális Kutatások Központján belül, országos kitekintéssel foglalkozik az Intézet a kistérségek és a vidék kutatásával, és az Alföld régió euroregionális integrációjának problémáival (Kárpátok és Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió).

A sok irányban futó alapkutatások mellett az Intézet kutatási egységeiben olyan alkalmazott kutatások is folynak, amelyek segítséget, alapot adnak terület- és településfejlesztési problémák megoldásához, fejlesztési koncepciók, stratégiák vagy programok kidolgozásához.

Az adott térségek szellemi életébe bekapcsolódó kutatóhelyek jelentős információs bázisa is hozzájárul ahhoz, hogy az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete az egész régió modern, az európai regionális integrációt is előkészítő, koordináló tudományos műhelyek hálózataként működjön. Ezt ma már hálózatba kapcsolt, az egész RKK-t ellátó Regionális Tudományos Információs- és Számítóközpont is segíti.