KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kecskemét

 

 

 
Kattintson a képre a kép nagyításához
A Kecskeméti Településkutató Csoport 1982-ben (1983-tól, az ekkor alapított Regionális Kutatások Központja keretein belül) kezdte meg működését, és egészen 1998-ig az állománya alkalomszerűen gyarapodott. Az MTA Alföld II. stratégiai fejlesztési program (1998-tól) biztosított lehetőséget a könyvtár tudatosabb és szervezettebb működtetésére. Az könyvtár használatát elektronikus katalógus segíti.
 
Korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amelynek elsődleges feladata az Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztályán végzett kutatásokhoz nyújtott háttérmunkák és a kutatók szakirodalmi ellátása.  

 
A katalógus elérhetősége


http://opac3.kecskemet.monguz.hu

 

A könyvtár szolgáltatásait előzetes bejelentkezés után igénybe vehetik: :
• más kutatóintézetek munkatársai;
• egyetemi és főiskolai hallgatók;
• PhD hallgatók


Gyűjtőkörbe tartozik az Alföld nagyrégió gazdasági – társadalmi – környezeti folyamataihoz kapcsolódó szakirodalom, különös tekintettel a Dél-Alföldre, a terület-, településfejlesztés, kistérségek és vidékkutatás országos kitekintésű irodalma mellett az információs társadalom, szociológia, környezet- és természetvédelem, közigazgatás, földrajztudomány, regionális tudomány területeit érintő munkák, alapvető statisztikai kiadványok. Az osztály tevékenysége nyomán született tudományos jelentések, kéziratok ugyanúgy, mint a könyvgyűjtemény és folyóiratok kizárólag olvasóteremben használhatóak, kölcsönzésükre nincs lehetőség.


A könyvtár a Kecskeméti Osztály szerves része, az állomány többsége a könyvtárteremben, – amely egyúttal tanácsterem funkciót is betölt – érhető el. A viszonylagosan kisszámú dokumentumállomány mellett többfelé ágazó szakmai munka zajlik. Az aktuális kutatásokat segítő és kiegészítő szakbibliográfiák, segédanyagok készülnek, KPA-MTMT (Köztestületi Publikációs Adattár- Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázis építése folyik.


Szerkesztésünkben, az Alföldet érintő 9 megyei könyvtár helyismereti könyvtárosainak közreműködésével készült az egységes szerkezetű "Könyvek az Alföldről – Válogatott annotált bibliográfia", amelyet az "Alföldi Tanulmányok" köteteiben adtuk közre. Jelenleg szünetel a kiadása, de tervezett újraindulása az Alföld-bibliográfia folytatását is jelenti..


Könyvek az Alföldről, 1996
http://www.alfoldinfo.hu/bibliografia/alfoldbibliografia96.pdf

Könyvek az Alföldről, 1997-1998
http://www.alfoldinfo.hu/bibliografia/alfoldbibliografia9798.pdf

Könyvek az Alföldről, 1999-2000
http://www.alfoldinfo.hu/bibliografia/alfoldbibliografia9900.pdf


Az Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztálya megalakulásának 20. évfordulójára jelent meg az "Egy kutatóműhely két évtizede (1982-2002)" című, az intézet tudományos tevékenységét bemutató válogatott annotált bibliográfia.
 http://www.alfoldinfo.hu/bibliografia/ketevtized.pdf

 

 


 

 

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8–16 óráig (bejelentkezés e-mailen vagy telefonon)


Cím:
Kecskemét
Rákóczi út. 3.
6000


Postacím:
Kecskemét
Postafiók 261
6001


Könyvtárvezető:
Bálint Éva
e-mail: balint.eva(kukac)krtk.hun-ren.hu


A kecskeméti telephely könyvtárosa:
T. Gémes Tünde
Telefon: +36-30-972-5672
e-mail: gemes.tunde(kukac)krtk.hun-ren.hu


A Regionális Kutatások Intézete Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt.hu) 4-es adminja: T. Gémes Tünde.

 


 

.