Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szakértői, tanácsadói tevékenység

Az Alföldi Tudományos Intézet kutatói, az alapítási elvnek megfelelően - a régióban élve, az itt élők problémáival, sikereivel, kudarcaival nap mint nap szembesülve, segítve a lokális és regionális fejlesztési tevékenységeket - több évtizedes hagyományos kapcsolatokra építik szakértői, tanácsadói tevékenységüket. Több megyével és megyei várossal van hosszú távú együttműködési szerződése az Intézetnek. Kutatási egységeink állandó meghívott szakértői, tanácsadói a regionális és megyei területfejlesztési tanácsoknak, önkormányzati bizottságoknak, a Nagyalföld Alapítványnak, vagy a Szegedi és a Debreceni Akadémiai Bizottságoknak, illetve szak- és munkabizottságainak. Kecskeméten és Békéscsabán a Magyar Földrajzi Társaság tájegységi szervezetei működnek.

Az Alföldi Tudományos Intézet működtette az Alföld Projekt Programirodát (1992-94), részt vett az Országos Területfejlesztési Koncepció előmunkálataiban, a PHARE kistérségfejlesztési programjaiban. Utóbbihoz kapcsolódva, e témában két nagyjelentőségű, nemzetközi kitekintésű országos konferenciát is rendezett. Az Intézet ötévenként kétnapos Alföld Kongresszusokat tart.

Kiemelkedő jelentőségű az Intézet számítóközpontjának információs-innovatív szerepe is az Alföldön.