KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HAJDÚ Zoltán

Hajdú Zoltán
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Hajdú Zoltán

Születési hely, idő : Végardó, 1952. május 4.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-829
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail hajdu(kukac)rkk.hu
E-mail hajdu.zoltan(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1976KLTE Debrecen — okleveles történelem-földrajz szakos középiskolai tanár
1977KLTE TTK Debrecen — egyetemi doktor
1986MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa
2002MTA, Budapest — az MTA doktora
2013Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar — habilitáció

Nyelvtudás

Orosz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1976—1977Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem — egyetemi tanársegéd
1977—1978MTA Központi Hivatala — tudományos ösztöndíjas gyakornok
1978—2002MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos főmunkatárs
2002—MTA RKK — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1978óraadó, Tanárképző Főiskola, Pécs
1986—1992másodállású egyetemi docens, PTE KTK
1992—2009másodállású egyetemi docens, PTE TTK Földrajzi Intézet
2010—2013másodállású egyetemi docens, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke
2017—2019egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1976—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1979—PAB Település- és Területfejlesztési Munkabizottsága,
1993—1996MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
1996—MTA Földrajzi (I.) Tudományos Bizottsága,
2004—2007MTA közgyűlés, doktor képviselő

Díjak, elismerések

1993Pro Geográfia, Magyar Földrajzi Társaság
1998—2001Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002Baranya Megye Tudományos Díja
2010Pro Régió Díj
2013Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2019Lóczy Lajos-emlékérem

Szerkesztőbizottsági tagság

1987—Tér és Társadalom, tag
2005—Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, tag
2008—Föld és Ember, tag

Oktatott tárgyak

Közigazgatási földrajz (Szent István Egyetem, Gödöllő, doktori iskola)
Gazdasági földrajz (PTE KTK doktori iskola)
Választási földrajz (PTE BTK doktori iskola)

Kutatási területek

Kárpát-medence
Politikai földrajz
Társadalomföldrajz
Regionális politika története
Délkelet-Európa

Tanulmányutak

1990tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1990tanulmányút — India
1991tanulmányút — India
2005vendégprofesszor — Franciaország

Publikációk

2 monográfia, 5 könyvszerkesztés, 4 önálló kiadvány, 15 könyvfejezet, 100 tudományos közlemény, 2 publikált szakfordítás, 12 idegen nyelvű publikáció.

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Magyar Tudomány, Tér és Társadalom, Falu–Város–Régió, Társadalomkutatás, Magyar Közigazgatás, Comitatus, Európai Tükör, Limes
Munkáiról megjelent ismertetés: 7, ebből 2 külföldön.


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

The political geographical aspects of cross-border illegal migration at the south Hungarian borders since the collapse of the bipolar world. In: Barwinski M. (ed.) Borderlands of Nations, nations of borderlands: Minorities in the borderlands and on the fringes of countries. Lodz; Opole : University of Lodz; Silesian Institute in Opole, 2017. pp. 225-238. (Region and regionalism; No. 13. vol. 1.)
Állam vagy/és ország: Fogalmi és területi ütközések a Kárpát-medencében = Történeti Földrajzi Közlemények 5. 2017 3-4. pp. 1-21.
Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István: Határok és városok a Kárpát-medencében  Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2009. 374 p.
Zoltán Hajdú – Gábor Lux – Ilona Pálné Kovács –  Edit Somlyódyné Pfeil: Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Crossborder Relations and Civil Society in the Hungarian-Ukrainian Border Area: The Case of the EUDIMENSIONS Project. Pécs : Centre for Regional Studies HAS, 2009. 60 p. (Discussion Papers 71.)
Városok és a közigazgatási terület-szervezés a Kárpát-medencében az I. világháború utáni időszaktól az Európai Unióig. In: Határok és városok a Kárpát-medencében. szerk. Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István. Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2009.  83-132. p.
Kárpátalja területi autonómiája: alapvető államstruktúra- és határváltozások, de a kérdés örök? In: Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában - a múltban és a jelenben : Tanulmányok. szerk. Kupa László. Pécs : PTE : Bookmaster Kft., 2009. pp. 208-216.
Hajdú Zoltán: Horvátország In: Magyarország történeti földrajza II. kötet. szerk Beluszky Pál. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2007. 411-421. p.
Hajdú Zoltán: State development, regionalisation and decentralisation processes in Central and Eastern Europe in the time of the systemic changes (1989–2005). In: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Ed. Pálné Kovács I. Pécs: University of Pécs Department of Political Studies, 2007. 7–30. p. (Political Studies of Pécs, 4.)
Hajdú Zoltán – Illés Iván – Raffay Zoltán (szerk.): Délkelet-Európa: Államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 161 p.
Hajdú Zoltán – Illés Iván – Raffay Zoltán (eds.): Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2007. 160 p.
Hajdú Zoltán – Nagy Imre: Changing border situations within the context of Hungarian geopolitics. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. Scott. Aldershot: Ashgate, 2006. 65–80. p. (Border Regions Series).
Hajdú Zoltán – Szabó-Kovács Bernadett: Településállomány, településhálózat, térszerkezeti sajátosságok. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 73–133. p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.)
Hajdú Zoltán – Szabó-Kovács Bernadett: Településállomány, településhálózat, térszer-ezeti sajátosságok. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 73–133. p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.)
Hajdú Zoltán – Győri Róbert (szerk.): Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 450 p.
Hajdú Zoltán (szerk.): Dél-Dunántúl. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 499 p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.)
Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. 2. javított kiadás. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 332 p. (Studia Regionum)(Dialóg Campus Tankönyvek)(Területi és Települési Kutatások, 17.).
Hajdú Zoltán: India politikai földrajza. In: Ázsia politikai földrajza. Szerk. Pap N. Pécs: Alexandra, 2005. 195–228. p.
Hajdú Zoltán: A társadalom és a gazdaság területi folyamatait befolyásoló ideológiai, politikai és törvényi környezet a 19–20. század fordulóján. In: Magyarország történeti földrajza I. kötet. Szerk. Beluszky P. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 103–120. p.
Hajdú, Zoltán: Carpathian Basin and the Development of the Hungarian Landscape Theory Until 1948. Pécs: Centre for Regional Studies, 2004. 47 p. (Discussion Papers, 44.).
Hajdú, Zoltán: Political geographical issues of Hungary’s accession to the European Union. = Földrajzi Értesítő, 53. 2004. 1–2. 51–76. p.
Hajdú Zoltán: A közigazgatási régió történeti, funkcionális összefüggései és alakváltozásai Magyarországon. = Magyar Tudomány, 110. (49) 2004. 9. 942–951. p.
Hajdú, Zoltán–Pálné Kovács, Ilona (eds.): Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, 2003. 204 p.
Hajdú Zoltán: Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2003. 71 p. (Balkán füzetek, 1.)
Hajdú Zoltán–Dövényi Zoltán (összeáll.): A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései I–II. Szerk.: Glatz F. Budapest: MTA, 2002. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása).
Hajdú Zoltán: A település-, településhálózat- és területfejlesztés hazai múltja. In: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. Szerk.: Beluszky P., Kovács Z., Olessák D. Budapest: CEBA Kiadó, 2001. 18–25. p. (Magyarország kézikönyvtára).
Hajdú Zoltán: Erdély történetileg változó államföldrajzi problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam, államrész? In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a 2000. április 13–15-i tusnádfürdői konferencián elhangzott előadásokból. Szerk.: Papp Kincses E., Kassay J., Kánya J. Csíkszereda: Székelyföld 2000 Munkacsoport, 2001. 209–222. p.
Hajdú Zoltán: Az Európai Unió fejlődésének és reformjának politikai földrajzi alapkérdései (A hatalom és egyetértés dilemmái). In: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Szerk.: Petrétei J. Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, 2001. 163–178. p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 128.).
Hajdú Zoltán: A terület- és településfejlesztés nemzetközi gyakorlata. In: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. Szerk.: Beluszky P., Kovács Z., Olessák D. Budapest: CEBA Kiadó, 2001. 11–17. p. (Magyarország kézikönyvtára).
Hajdú Zoltán: Teleki Pál tájelméleti munkássága. = Földrajzi Közlemények, 49. 2001. 1–2. 51–64. p.
Hajdú Zoltán: Political geographical research of the Balkans in Hungary. = Geographica Slovenica, 34. 2001. 1. 115–129. p.
Hajdú Zoltán: A magyar közigazgatási régiók tértörténeti problematikája. In: Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés (Megye, régió, kistérség). Szerk.: Glatz F., Összeáll.: Horváth Gy., Pálné Kovács I. Budapest: MTA, 2000. 91–108. p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása).
Hajdú Zoltán: Transformation of the Hungarian public administration system after 1989. In: Hungary Towards the 21st Century – the Human Geography of Transition. Ed.: Z. Kovács. Budapest: Geographical Research Institute HAS, 2000. 99–115. p. (Studies in Geography in Hungary, 31.).