KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

RÁCZ Szilárd

Rácz Szilárd
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Rácz Szilárd

Születési hely, idő : Pécs, 1983. április 10.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-800
E-mail racz.szilard(kukac)krtk.mta.hu
E-mail szracz(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2006Ohio University, Athens, Ohio (USA) — Certificate in Small Business Management
2006Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — okleveles közgazdász
2006 — mérlegképes könyvelő
2017Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (regionális tudomány)

Nyelvtudás

Olasz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2006MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
2007—2011MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok kutatócsoport — tudományos segédmunkatárs (2010-től félállású)
2009—2011MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos titkár
2012—2018MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete — tudományos titkár (2018. szeptember 15-ig)
2018—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2007—2011Óraadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2006—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—Magyar Regionális Tudományi Társaság, titkár
2013—Regional Science Association International, tag
2017—Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság, titkár
2018—MTA köztestület (Regionális Tudományok Bizottsága), tag

Díjak, elismerések

2004Small Business menedzsment kurzus (kiváló minősítés), Baranya Megyei Vállalkozói Központ
2005Életpálya Alapítvány, 4. . helyezés, különdíj
2005PTE KTK üzleti tervezési verseny, 1. . helyezés, különdíj
2018—2019Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2018—2021Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2018MTA Pécsi és Veszprémi Területi Bizottság Fiatal Kutatói Elismerése (PAB legjobb PhD)

Oktatott tárgyak

Területfejlesztés elmélete (PTE KTK 2007–2008)
Bevezetés a regionális politikába (PTE KTK 2008–2011)

Kutatási területek

A Balkán térszerkezete és városhálózata
Nagyvárosok térszervezése Közép-Európában
Regionális politika
Várospolitika, városfejlesztés

Tanulmányutak

2005—2006tanulmányút — Olaszország
2007tanulmányút — Olaszország
2009tanulmányút — Csehország
2014tanulmányút — Lengyelország
2014tanulmányút — Olaszország

Publikációk

Összes közlemény: 60      Független hivatkozások: 90      Scopus      Research Gate

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
Hajdú Z. - Horeczki R. - Rácz Sz. 2017: Changing settlement networks in Central and Eastern Europe with special regard to urban networks. In: Lux G. - Horváth Gy. (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern EuropeLondon - New York, Routledge. pp. 123–140. honlap
Rácz Sz. 2017: A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai. PhD-disszertáció. Pécs, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 185 ptézisek, értekezés
Rácz Sz. 2017: Main characteristics of Hungarian-Croatian political relations and Cross-Border Co-operations. – Geographica Pannonica. 1. pp. 54–67. letöltés
Rácz Sz. 2016: Horvátország térszerkezete. – Tér és Társadalom. 3. pp. 81–104. letöltés
Rácz Sz. 2015: Horvátország. In: Horváth Gy. (szerk.): Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest, Kossuth Kiadó.  pp. 93–107. honlap
Rácz Sz. 2015: Szlovénia. In: Horváth Gy. (szerk.): Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest, Kossuth Kiadó.  pp. 325–339.  honlap
Rácz Sz. 2015: Erdély, Partium és Bánság városainak fejlődése és pénzintézeti funkciói a dualizmusban. In: Ricz A. – Takács Z. (szerk.): A régió TÍZpróbája. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke. pp. 227–239. letöltés
Gál Z. – Rácz Sz. 2014: Városok fejlődése és pénzintézeti funkciói a mai Vajdaság területén a dualizmus időszakában. In: Takács Z. – Ricz A. (szerk.): Regionális kaleidoszkóp. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság. pp. 91–102. letöltés
Rácz Sz. 2014: New Integration Period? Changing Tendencies of the Urban Network in South East Europe. – Deturope. 2. pp. 46–63. letöltés
Rácz Sz. 2014: Urban network, capital regions and spatial development in the Balkan states. In: Kádár B. – Lázár E. (szerk.): Economic environment changes in the Carpathian Basin. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2014. pp. 206–227.
Rácz Sz. 2014: A horvát–magyar kapcsolatok néhány sajátosságáról. In: Gasparics J. – Ruda G. (szerk.): Drávaszög és Szlavónia. Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. pp. 98–107. letöltés
Rácz Sz. 2014: Regional Development in Croatia from the Turn of Millennium to the EU Accession. – Regional Statistics. 2. pp. 87–105. letöltés
Rácz Sz. – Faragó L. 2013: Habitat (urban development). Gál Z. – Lux G. – Illés I. (eds.): Danube Region. Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region. Pécs, Institute of Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. pp. 29–34. (Discussion Papers, 90). letöltés
Hajdú Z. – Mujič N. – Rácz Sz. Településrendszer. In: Hajdú Z. – Nagy I. (szerk.): Dél-Pannónia. Pécs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. pp. 188–217. (A Kárpát-medence régiói,13). letöltés
Rácz Sz. 2013: Horvátország makroregionális sajátosságai. In: Hajdú Z. – Nagy I. (szerk.): Dél-Pannónia. Pécs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. pp. 38–71. (A Kárpát-medence régiói,13). letöltés
Faragó L. – Hajdú Z. – Rácz Sz. 2012: Államosodás – városhálózat – térszerkezet. – Magyar Tudomány. 4. pp. 389–406. letöltés
Rechnitzer J. - Rácz Sz. (szerk.) 2012: Dialógus a regionális tudományrólGyőr, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Magyar Regionális Tudományi Társaság. letöltés
Faragó L. – Rácz Sz. 2011: Urban network [másodközlés]. In: Horváth Gy. – Hajdú Z. (eds.): Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. Pécs, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies. pp. 256–288.  letöltés
Hajdú Z. – Rácz Sz. 2011: Urbanisation, state formation processes and new capital cities in the Western Balkans. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica. 2. pp. 63–77. letöltés
Rácz Sz. 2011: Regions and towns in the contact zone of the Balkans and the Carpathian basin. In: Halasi-Kun G. J. (eds.): Environmental Protection of Central Europe and USA. Pécs – Bratislava, Slovak Academy of Sciences Institute of Hidrology – Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute – Columbia University, University Seminars. pp. 150–172. (Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings, 40, 2010–2011).
Rácz Sz. 2011: Déli szomszédsági városhálózatok és hatások. In: Cieger A. (szerk.): Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2. Budapest, Atelier. pp. 211–237. letöltés
Faragó L. – Rácz Sz. 2010: Városhálózat. In: Horváth Gy. – Hajdú Z (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. pp. 241–272. (Régiók Európája, 4).  honlap
Rácz Sz. 2008: A lovasturizmus, mint a területi fejlődés egyik sajátos szegmense. In: Szónoky Ancsin Gabriella (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. pp. 514–526. letöltés
Gál Z. – Rácz Sz. (eds.) 2008: Socio-Economic Analysis of the Carpathian Area. Pécs, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers, Special). letöltés
Rácz Sz. 2008: Egy regionális központ modernizációs problémái - Pécs példája. In: Buday-Sántha A. – Zemplényiné Bartha J. (szerk.) Évkönyv 2008. Pécs, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. pp. 232–244. letöltés
Buday-Sántha Attila – Hegyi Judit – Rácz Szilárd: (szerk.) 2008: Önkormányzatok gazdálkodása – Helyi fejlesztés. Pécs, Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 477 p. letöltés
Rácz Sz. 2008: A várossá nyilvánítás aktuális kérdései és folyamata a hetvenes évektől napjainkig. – Comitatus. 5. pp. 3–19. letöltés
Rácz Sz. (szerk.) 2006: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében. Pécs, Magyar Regionális Tudományi Társaság. honlap