KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FODOR István

Fodor István
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Fodor István

Születési hely, idő : Szeged, 1938. július 29.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-845
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail fodor(kukac)rkk.hu
E-mail fodor.istvan(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1961Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — Okleveles földrajz-történelem szakos középiskolai tanár
1969Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara — Egyetemi doktor
1976Janus Pannonius Tudományegyetem — A földrajztudomány kandidátusa
1996Janus Pannonius Tudományegyetem — Habilitáció
2002MTA — MTA (földrajztudományok) doktora

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Orosz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1961—1962Kun Béla Gimnázium — középiskolai tanár
1962—1966Tanárképző Főiskola Pécs — Földrajz Tanszék - óraadó
1966—1970Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
1970—1976Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos munkatárs
1976—Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos főmunkatárs
1978—1992Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos osztályvezető
1985—1996JPTE — címzetes egyetemi docens
1985—1996JPTE — másodállású egyetemi docens
1996—PTE — másodállású egyetemi tanár
1998—JPTE — tanszékvezető egyetemi tanár
2002—Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos tanácsadó
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — kutató professor emeritus

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1962—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1962—TIT Baranya Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztály, tag
1962—Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MTESZ tagegyesület), tag
1966—2000Nemzetközi Speleoterápiai Szakbizottság, vezetőségi tag
1966—1972Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MTESZ tagegyesület), Országos Választmányi tag
1966—A Karszt- és Barlangterápiai Szakbizottság, elnök
1969—1980Magyar Meteorológiai Társaság Pécsi Területi Szervezete, titkár
1972—1980Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MTESZ tagegyesület), Országos Elnökség - társelnök
1976—1980MTA PAB Környezet- és Természetvédelmi Szakbizottsága, titkár
1980—TIT Baranya Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztály, elnök
1980—1990Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MTESZ tagegyesület), országos elnök
1980—MTA PAB Környezet- és Természetvédelmi Szakbizottsága, elnök
1980—2014Magyar Meteorológiai Társaság Pécsi Területi Szervezete, elnök
1985—1990MTA Földrajztudományi Bizottság, tag
1986—1989Nemzetközi Speleológiai Unió (UNESCO), elnökségi tag
1989—1993Nemzetközi Speleológiai Unió (UNESCO), az UIS Bureau titkára
1993—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Környezet- és Területfejlesztési Szakbizottsága, elnök
1996—2008MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, titkár
1998—New Jersey Academy of Science, tag
2008—2011MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, alelnök
2015—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, titkár

Díjak, elismerések

1997Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díja
1998Pécs Város Tudományos Díja
1998Prinz Gyula díj
2002Baranya Megye Területfejlesztési Díja
2006Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott tudományos közlemények
 
A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 191 p. Könyv. Az 1981. évi szakirodalmi nívódíjjal kitüntetett monográfia.
(szerk.) – Miklós Gy. (szerk.) – Molnár K. (szerk.): A természeti területi struktúraváltozások társadalmi, gazdasági és ökológiai értékelésének kartográfiai modellezése. Pécs: MTA DTI; OKTH, 1984. 168 p. (Környezetvédelmi Tanulmányok sorozat, 4.)
Az élettelen természet védelme. Tanárképző főiskolák egységes jegyzete. Tankönyvkiadó Budapest, 1989. pp. 37–148. In: Bodnár L.–Fodor I.–Lehmann A.: A magyarországi természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai. Főiskolai Jegyzet. Második kiadása: Tankönyvkiadó Budapest, 1990.
A környezeti ártalmak egészségügyi hatásainak közgazdasági vizsgálata. In: A környezetgazdálkodás közgazdasági kérdései – Szerk.: Bulla M. Budapest: KTM, 1991. pp. 119–177. (Környezetpolitika)
(Szerk.) – Schubert J. (Szerk.): Baranya megye környezetvédelme. – Adatok Baranya megye környezetvédelméről, természetvédelméről és vízgazdálkodásáról: Állapotértékelés és a fejlesztés irányai (1990–2000). Pécs: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, 1992. p. 193. II. + 31 térk.
Mennyit ér az ember egészsége? A környezeti eredetű betegségek gazdasági kára és a fenntartható fejlődés. = Környezet és Fejlődés, 3. évf. 1992. 4–5. sz. pp. 84–87.
Characteristics of environmental problems in Eastern-Central-Europe. In: Environmental Policy and Practice in Eastern and Western Europe. Eds: Fodor, I., Walker, G.P. Centre for Regional Studies, Pécs. 1995. pp. 33–42.
(ed.) – Halasi-Kun, George (ed.) – Richard Lo Pinto (ed.): Environmental Problems and Possible Solutions in the Carpathian Basin. Pécs: Centre for Regional Studies, 1996. p. 358. (Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Series, XXVIII. 1994.) · Impediments to sustainable development in the environmental policy of East-Central Europe: the example of Hungary. In: Environment, Planning and Land Use. Eds.: P. Kivell, P. Roberts, G. P. Walker. Aldershot: Ashgate, 1998. pp. 147–158. (Urban and Regional Planning and Development)
Az EU-csatlakozás településkörnyezeti aspektusai. In: EU-integráció. Önkormányzatok. I. Szerk.: Csefkó F. Budapest: Önkormányzati Szövetségek Tanácsa, Nemzetközi Város- és Megyeigazgatási Szövetség, Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, 1998. pp. 229–250.
Bodnár L. – Lehmann A.: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Szerk.: Bodnár L. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 391 p.
The effect of the socio-economic transition on the Hungarian environment. In: Regional Processes and Spatial Structures in Hungary in the 1990's. Ed.: Hajdú, Z. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999. pp. 328–354.
A környezetpolitika kihívásai és Magyarország válaszai a XX. század második felében. In: Kommunikáció térben és időben. Tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. Szerk.: Tésits R., Tóth J. Pécs: University Press, 1999. pp. 153–165.
Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, (Studia Regionum) (Területi és Települési Kutatások, 18.) 2001. 488 p.
Környezetföldrajz. In: Általános társadalomföldrajz II. Szerk.: Tóth J. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2002. 268–286. p. (Dialóg Campus szakkönyvek)(Studia Geographica).
Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia. Szeged, 2002. szeptember 29–30. Szerk.: Szónokyné Ancsin G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, 2003. pp. 51–56.