REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

RÁCZ Szilárd

Rácz Szilárd
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Rácz Szilárd

Születési hely, idő : Pécs, 1983. április 10.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-800
E-mail racz.szilard(kukac)krtk.hu
E-mail szracz(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2006Ohio University, Athens, Ohio (USA) — Certificate in Small Business Management
2006Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — okleveles közgazdász
2006 — mérlegképes könyvelő
2017Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (regionális tudomány)

Nyelvtudás

Olasz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2006MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
2007—2011MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok kutatócsoport — tudományos segédmunkatárs (2010-től félállású)
2009—2011MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos titkár
2012—2018MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete — tudományos titkár (2018. szeptember 15-ig)
2018—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs
2021—KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

2007—2011Óraadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
2019—Óraadó, SZE KGYK Regionális tudományi és Közpolitikai Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2006—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—Magyar Regionális Tudományi Társaság, titkár
2013—Regional Science Association International, tag
2017—PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottság, tag
2017—2020Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság, titkár
2018—MTA köztestület (Regionális Tudományok Bizottsága), tag
2020—PAB Történeti és Politikai Földrajzi Munkabizottság, tag
2020—Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság, elnök

Díjak, elismerések

2020—2021Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2019—2020Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2020—2023OTKA posztdoktori kiválósági program, NKFIH
2004Small Business menedzsment kurzus (kiváló minősítés), Baranya Megyei Vállalkozói Központ
2005Életpálya Alapítvány, 4. . helyezés, különdíj
2005PTE KTK üzleti tervezési verseny, 1. . helyezés, különdíj
2018—2019Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
2018—2021Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (és elismerő oklevél)
2018MTA Pécsi és Veszprémi Területi Bizottság Fiatal Kutatói Elismerése (PAB legjobb PhD)

Oktatott tárgyak

Területfejlesztés elmélete (PTE KTK 2007–2008)
Bevezetés a regionális politikába (PTE KTK 2008–2011)
A globális rendszer térszerveződése (SZE KGYK 2019)
Városgazdaságtan (SZE KGYK 2020)

Kutatási területek

A Balkán térszerkezete és városhálózata
Nagyvárosok térszervezése Közép-Európában
Regionális politika
Várospolitika, városfejlesztés

Tanulmányutak

2005—2006tanulmányút — Olaszország
2007tanulmányút — Olaszország
2009tanulmányút — Csehország
2014tanulmányút — Lengyelország
2014tanulmányút — Olaszország

Publikációk

Összes közlemény: 78      Független hivatkozások: 143      Scopus      Research Gate

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
Hajdú Z. - Horeczki R. - Rácz Sz. 2017: Changing settlement networks in Central and Eastern Europe with special regard to urban networks. In: Lux G. - Horváth Gy. (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern EuropeLondon - New York, Routledge. pp. 123–140. honlap
Rácz Sz. 2017: A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai. PhD-disszertáció. Pécs, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 185 ptézisek, értekezés
Rácz Sz. 2017: Main characteristics of Hungarian-Croatian political relations and Cross-Border Co-operations. – Geographica Pannonica. 1. pp. 54–67. letöltés
Rácz Sz. 2016: Horvátország térszerkezete. – Tér és Társadalom. 3. pp. 81–104. letöltés
Rácz Sz. 2015: Horvátország. In: Horváth Gy. (szerk.): Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest, Kossuth Kiadó.  pp. 93–107. honlap
Rácz Sz. 2015: Szlovénia. In: Horváth Gy. (szerk.): Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest, Kossuth Kiadó.  pp. 325–339.  honlap
Rácz Sz. 2015: Erdély, Partium és Bánság városainak fejlődése és pénzintézeti funkciói a dualizmusban. In: Ricz A. – Takács Z. (szerk.): A régió TÍZpróbája. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke. pp. 227–239. letöltés
Gál Z. – Rácz Sz. 2014: Városok fejlődése és pénzintézeti funkciói a mai Vajdaság területén a dualizmus időszakában. In: Takács Z. – Ricz A. (szerk.): Regionális kaleidoszkóp. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság. pp. 91–102. letöltés
Rácz Sz. 2014: New Integration Period? Changing Tendencies of the Urban Network in South East Europe. – Deturope. 2. pp. 46–63. letöltés
Rácz Sz. 2014: Urban network, capital regions and spatial development in the Balkan states. In: Kádár B. – Lázár E. (szerk.): Economic environment changes in the Carpathian Basin. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2014. pp. 206–227.
Rácz Sz. 2014: A horvát–magyar kapcsolatok néhány sajátosságáról. In: Gasparics J. – Ruda G. (szerk.): Drávaszög és Szlavónia. Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. pp. 98–107. letöltés
Rácz Sz. 2014: Regional Development in Croatia from the Turn of Millennium to the EU Accession. – Regional Statistics. 2. pp. 87–105. letöltés
Rácz Sz. – Faragó L. 2013: Habitat (urban development). Gál Z. – Lux G. – Illés I. (eds.): Danube Region. Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region. Pécs, Institute of Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. pp. 29–34. (Discussion Papers, 90). letöltés
Hajdú Z. – Mujič N. – Rácz Sz. Településrendszer. In: Hajdú Z. – Nagy I. (szerk.): Dél-Pannónia. Pécs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. pp. 188–217. (A Kárpát-medence régiói,13). letöltés
Rácz Sz. 2013: Horvátország makroregionális sajátosságai. In: Hajdú Z. – Nagy I. (szerk.): Dél-Pannónia. Pécs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. pp. 38–71. (A Kárpát-medence régiói,13). letöltés
Faragó L. – Hajdú Z. – Rácz Sz. 2012: Államosodás – városhálózat – térszerkezet. – Magyar Tudomány. 4. pp. 389–406. letöltés
Rechnitzer J. - Rácz Sz. (szerk.) 2012: Dialógus a regionális tudományrólGyőr, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Magyar Regionális Tudományi Társaság. letöltés
Faragó L. – Rácz Sz. 2011: Urban network [másodközlés]. In: Horváth Gy. – Hajdú Z. (eds.): Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. Pécs, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies. pp. 256–288.  letöltés
Hajdú Z. – Rácz Sz. 2011: Urbanisation, state formation processes and new capital cities in the Western Balkans. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica. 2. pp. 63–77. letöltés
Rácz Sz. 2011: Regions and towns in the contact zone of the Balkans and the Carpathian basin. In: Halasi-Kun G. J. (eds.): Environmental Protection of Central Europe and USA. Pécs – Bratislava, Slovak Academy of Sciences Institute of Hidrology – Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute – Columbia University, University Seminars. pp. 150–172. (Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings, 40, 2010–2011).
Rácz Sz. 2011: Déli szomszédsági városhálózatok és hatások. In: Cieger A. (szerk.): Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2. Budapest, Atelier. pp. 211–237. letöltés
Faragó L. – Rácz Sz. 2010: Városhálózat. In: Horváth Gy. – Hajdú Z (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. pp. 241–272. (Régiók Európája, 4).  honlap
Rácz Sz. 2008: A lovasturizmus, mint a területi fejlődés egyik sajátos szegmense. In: Szónoky Ancsin Gabriella (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Szeged, Szegedi Tudományegyetem. pp. 514–526. letöltés
Gál Z. – Rácz Sz. (eds.) 2008: Socio-Economic Analysis of the Carpathian Area. Pécs, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers, Special). letöltés
Rácz Sz. 2008: Egy regionális központ modernizációs problémái - Pécs példája. In: Buday-Sántha A. – Zemplényiné Bartha J. (szerk.) Évkönyv 2008. Pécs, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. pp. 232–244. letöltés
Buday-Sántha Attila – Hegyi Judit – Rácz Szilárd: (szerk.) 2008: Önkormányzatok gazdálkodása – Helyi fejlesztés. Pécs, Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 477 p. letöltés
Rácz Sz. 2008: A várossá nyilvánítás aktuális kérdései és folyamata a hetvenes évektől napjainkig. – Comitatus. 5. pp. 3–19. letöltés
Rácz Sz. (szerk.) 2006: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében. Pécs, Magyar Regionális Tudományi Társaság. honlap