KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

25 éves az RKK

 MTA Regionális Kutatások Központja
 ♦
Magyar Regionális Tudományi Társaság
 
„regionális tudomány és területpolitikai gyakorlat
a Kárpát-medencében”
 
jubileumi tudományos ülésszak
 

 

"A tudományos alapokon nyugvó régió- és településfejlesztés a nemzet versenyképességének és gazdasági gyarapodásának záloga."

 

Időpont: 2009. június 25–26.

Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság székháza (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

 

A jubileumi ülésszak támogatói:
 • Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága

 • A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala

   

Program

 

2009. június 25. 11,00–17,30

Regionális tudomány és a területpolitikai gyakorlat

A tudományos ülés célja: vitasorozatot indítani a magyar területi politika jövőjének tudományos kérdéseiről.

Az RKK-ban az elmúlt két évtizedben megfogalmazott fejlesztési célok és a magyar területpolitikai gyakorlat között megmutatkozó lényeges eltérések felvetik annak igényét, hogy a területfejlesztés vezető hazai tudományos műhelye kinyilvánítsa véleményét:
 • a magyar térszerkezet jelenlegi állapotáról,

 • a fejlesztéspolitika eddigi területi hatásairól,

 • az új területpolitikai paradigmáról, annak jövőbeli irányairól,

 •  a 2011. évi magyar EU-elnökség területpolitikai tematikájáról,

 • a 2013 utáni regionális fejlesztéseket megfogalmazó politika tudományos megalapozásának lehetőségeiről.

   

Levezető elnök

Enyedi György az MTA rendes tagja, az MTA RKK Tudományos Tanácsának elnöke
 
11,00–11,10 Köszöntők
SZOLCSÁNYI JÁNOS az MTA rendes tagja, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke
PÁVA ZSOLT Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
 
11,10–11,40 Bevezető előadások
SZALÓ PÉTER szakállamtitkár: A területi kohézió erősítésének feladatai (letöltés)
HORVÁTH GYULA: A paradigmaváltás szükségessége a területpolitikában (letöltés)
 
11,40–13,00 Elődadások
Faragó László: A többpólusú regionális fejlesztés jövője (letöltés)
Barta Györgyi: Újraiparosodás és újraiparosítás a gazdasági válság előtt és után (letöltés)
Rechnitzer János: Innovációorientált területpolitika (letöltés)
Nagy Gábor: Az innovatív szolgáltatások hatása a területi fejlődésre (letöltés)
 
13,00–14,00 Büféebéd
 
14,00–15,30 Előadások
Elnök: SOMOGYI SÁNDOR egyetemi tanár, Szabadka
Hajdú Zoltán: Geopolitikai helyzet – szomszédsági kapcsolatok (letöltés)
Kovács Katalin: A területi elmaradottság és a kohéziós politika hatásfoka (letöltés)
Csatári Bálint: Vidékfejelsztés: EU-kompatíbilis-e a magyar gyakorlat (letöltés)
Jász Krisztina: Az elmaradottság mérséklésének sürgető társadalompolitikai teendői (letöltés)
Virág Tünde: A szociális és etnikai szegregáció változó formái az aprófalvas perifériákon (letöltés)
 
15,30–16,00 Kávészünet
 
16,00–16,45 Előadások
Elnök: VINCZE MÁRIA egyetemi tanár, Kolozsvár
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: A decentralizált hatalomgyakorlás és a regionális fejlődés (letöltés)
SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT: Integrált szemléletmód alkalmazása a városi és a rurális tér­ségek közigazgatásának modernizálásában (letöltés)
CSIZMADIA ZOLTÁN: Hálózatépítés mint a regionális fejlődés mozgatóereje (letöltés)
 
16,45–17,30 Vita
 
19,00–23,00 Fogadás
  

 

2009. június 26. 10,00–14,00

Fórum a regionális tudomány jövőjéről a Kárpát-medencében

A fórum célja az, hogy megvitassa a regionális kutatások új stratégiájának koncepció­tervezetét, értékelje a Kárpát-medencei magyar regionális műhelyek léthehozásának szerve­zésében szerzett tapasztalatait, és meghatározza az együttműködés fejlesztésének távlati feladatait.
 

Levezető elnök

CSEFKÓ FERENC ügyvezető igazgató, MTA Regionális Kutatások Központja
 
Bevezető előadások
GÉMESI FERENC szakállamtitkár (letöltés)
Németh Tamás az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára (letöltés)
HORVÁTH GYULA főigazgató, MTA Regionális Kutatások Központja (letöltés)
 
A vita résztvevői
Az RKK kutatói, illetve a határon túli magyar műhelyek képviselői
SIKOS T. TAMÁS egyetemi tanár, dékán, Selye János Egyetem, Komárom; ÖLLŐS LÁSZLÓ elnök, TÓTH KÁROLY igazgató, LELKES GÁBOR tudományos főmunaktárs, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja; OROSZ ILDIKÓ elnök, SOÓS KÁLMÁN rektor, II. Rákóczi Ferenc Fősiskola, Beregszász; VINCZE MÁRIA egyetemi tanár, BENEDEK JÓZSEF egyetemi tanár, VERES VALÉR egyetemi docens, BAKK MIKLÓS egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; BÍRÓ ZOLTÁN egyetemi tanár, dékán, Sapientia Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda; GÁBRITY MOLNÁR IRÉN egyetemi tanár, SOMOGYI SÁNDOR egyetemi tanár, RICZ ANDRÁS elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka.