KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Küldetés, stratégiai célok

Alapelv

A szilárd tudományos alapokon álló régió- és településfejlesztés az európai versenyképesség és a gazdasági gyarapodás záloga.

Stratégiai célok

 • A KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatásaival hozzájárul a regionális tudomány elméleteinek és módszertanának fejlődéséhez;
 • A nemzetközi regionális tudományi kutatási hálózat részeként az intézet támogatja a regionális politikai döntéseket, a területi folyamatok kutatásával hozzájárul a hazai és európai szakmapolitikai döntések megalapozásához és hatékony megvalósításához.
 • Kutatási eredményeivel elősegíti az Európai Unió regionális stratégiájának alakítását, a strukturális politikai elvek érvényesítését, az európai fejlesztési gyakorlat kelet-közép-európai alkalmazásának megalapozását;
 • Vizsgálatokat szervez a kelet-közép-európai térségben zajló területi folyamatok tendenciáinak, ezek okainak feltárására, a területi sajátosságok bemutatására;
 • A Kárpát-medencei területfejlesztési kutatások centrumaként működik;
 • Erősíti a magyar területpolitika EU-kompatibilitását és versenyképességét. Európa-szerte bemutatja a magyar példákat és eredményeket, hazai szakmai körökben terjeszti és népszerűsíti a regionalizmus eszméjét, az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának eredményeit, az európai integráció szellemiségét;
 • Az ország régióiban folytatott vizsgálataival elősegíti a területfejlesztés komplex megalapozását;
 • Támogatást nyújt a regionális tudományi egyetemi képzési programokhoz, intézményes formában közreműködik a doktori képzésben;
 • A területfejlesztési innovációk terjesztésének fóruma, tudományos orgánumokat tart fenn, ezek: a Tér és Társadalom c. folyóirat és A Kárpát-medence régiói c. sorozat.

Közfeladatok

 Kutatási irányok

 • A területfejlesztés nemzetközi környezete, az Európai Unió kohéziós politikája és támogatási gyakorlata
 • Kelet-Közép-Európa területi fejlődése
 • Magyarország térfolyamatai és területi politikája
 • A gazdaság térszerkezetét befolyásoló tényezők
 • Tértípusok és településhálózat
 • A közigazgatási és intézményi rendszer hatása a versenyképességre és a területi kohézióra
 • Humán erőforrások és szociális környezet, társadalmi tőke
 • A környezetvédelem területi kérdései
 • A területi kutatások módszertana

Horizontális kutatási témák

Az intézet kutatási stratégiája

A KRTK Regionális Kutatások Intézete frissített stratégiája 2017–2020

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete stratégiája a 2016–2019 közötti időszakra

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete stratégiája 2013–2015

Az MTA Regionális Kutatások Központjának jövőképe 2010−2015