KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Műhelytanulmányok

 

Grünhut Zoltán, Bodor Ákos: A fizikai (társadalmi) távolságtartástól a társadalmi szolidaritásig – Járványidőszaki fokozott veszélyeztetettség Magyarországon és Európa más országaiban a fizikai és lelki egészség, továbbá a társas kapcsolatok és a szubjektív jólét szempontjából

 

A tanulmány célja, hogy különböző szempontok szerint feltérképezze a COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt fokozott veszélyeztetettségű társadalmi csoportokat. A szerzők a veszélyeknek való kitettség beazonosításához egy kompozit mutatószámot használnak, amely többféle változót foglal magában. Ezek alapvetően négy dimenzióra referálnak, azaz a veszélyeztetettség négy kiemelt területét különböztetik meg: testi egészség, lelki egészség (mentálhigiénia), társas kapcsolatok, valamint szubjektív jólét (a háztartás jövedelméből való boldogulás megítélése).
(Kézirat lezárva: 2020. május 4.)

 

 

Lennert József: A SARS-CoV-2 vírus magyarországi területi terjedésének forgatókönyvei – egy ágens alapú modellezési kísérlet

 

A tanulmány egy modellezési kísérleten keresztül több forgatókönyvben mutatja be a SARS-CoV-2 vírus (továbbiakban: koronavírus) okozta fertőzések térbeli és időbeli terjedését. Az eredmények forrása a szerző által készített program, aminek kialakításához a magyarországi lakónépesség jövőbeli vándormozgalmi folyamatainak modellezésére használt korábbi fejlesztésű program jelentette a kiindulópontot.
(Kézirat lezárva: 2020. április 22.)

 

 

Kovács Sándor Zsolt és Uzzoli Annamária: Egészségkockázatok területi különbségei a koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországon

 

A tanulmány a hazai egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer területi különbségein keresztül értelmezi a koronavírus-járvány potenciális veszélyeit és egészségkockázatait.
(Kézirat lezárva: 2020. április 15.)

 

 

Hajdú Zoltán és Rácz Szilárd: Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális COVID-19 vírusválság kezdeti időszakában

 

A koronavírus terjedésének korlátozási szándéka az államhatárok ellenőrzése, védelme oldaláról is megjelent. Hajdú Zoltán és Rácz Szilárd tanulmánya arra vállalkozik, hogy bemutassa, miként hatott a járvány az államhatár- és határellenőrzési politikákra, hogyan reagált a helyzet változásaira az EU, mit és hogyan szabályoztak a szomszédos országok, milyen lépéseket tett Magyarország.
(Kézirat lezárva: 2020. április 14.)