KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Könyvtár

Az RKK központi, báziskönyvtára Pécsett, a Dunántúli Tudományos Intézetben működik. Több, mint 50.000 könyvtári dokumentummal rendelkezik, ebből 8200 évfolyam a folyóiratok, 30000 a könyvek száma, a többi tudományos kézirat, aprónyomtatvány, térkép és elektronikus dokumentum. A  könyvtár 40 külföldi – a terület- és településfejlesztés, a regionális tudományok legfontosabb szakfolyóiratait rendeli. Az éves könyvbeszerzések száma átlag 500 kötet, fele idegen nyelvű kiadvány.

Győrben határ menti területfejlesztési szakkönyvtár, Békéscsabán magyar-szerb területfejlesztési információs és dokumentációs központ, Kecskeméten kisebb szakkönyvtár működik.

Pécs

A KRTK RKI központi könyvtára a Dunántúli Tudományos Osztályon korlátozottan nyilvános tudományos intézeti szakkönyvtár.

TOVÁBB >>>
Győr

Határ menti területfejlesztési szakkönyvtár, Győr


Az MTA Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete a Magyar-osztrák Phare CBC Kisprojekt Alap 2000 támogatásával 2003. évben Határ menti területfejlesztési szakkönyvtár dokumentumtár és információs központ létesítésével bővítette székházát, ezáltal a NYUTI eddig is meglévő funkcióinak (területfejlesztési kézikönyvtár és egyben tanácsterem) infrastruktúráját minőségileg új és korszerű alapokra helyezve.

TOVÁBB >>>
Kecskemét

A Kecskeméti Településkutató Csoport 1982-ben (1983-tól, az ekkor alapított Regionális Kutatások Központja keretein belül) kezdte meg működését, és egészen 1998-ig, a kutatómunkát kiszolgáló könyvtár állománya alkalomszerűen gyarapodott. Az MTA Alföld II. stratégiai fejlesztési program (1998-tól) biztosított lehetőséget a könyvtár tudatosabb és szervezettebb működtetésére.

TOVÁBB >>>
Békéscsaba

Az Alföldi Tudományos Intézet békéscsabai osztályának B típusú könyvtára az Alföld egyik leggazdagabb földrajzi és területfejlesztési könyvtári gyűjteményével rendelkezik. A könyvtár részben közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt. A könyvállomány megközelíti a 15 ezret. Legszélesebb a gyűjtemény a következő tudományokban: földrajz, regionális tudomány, közgazdaságtan, számítástechnika, szociológia, történelem, környezetgazdálkodás, néprajz.

A békéscsabai osztály 2006-ban magyar-szerb területfejlesztési információs és dokumentációs központtal bővült.

TOVÁBB >>>
Könyvtári linkek

Könyvtári témájú információforrások

TOVÁBB >>>
MTMT intézményi adminisztrátorok

A Magyar Tudományos Művek Tára intézményi adminisztrátorainak elérhetősége

TOVÁBB >>>