KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kutatási projektek új fókusszal

 

A COVID-19 vírus településközi terjedésének modellezése, és a globális pandémia közép- és hosszútávú társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata – A „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei (PD 128372)” című, folyamatban levő kutatás kibővítése (vezeti: Lennert József)

 

A munkaterv 2 munkafázisból áll. Az 1. munkafázis célkitűzése, hogy a korábban már sikeresen alkalmazott (https://doi.org/10.15196/TS590503), belső vándormozgalom modellezésére és előjelzésére használt ágens alapú módszertanomat adaptáljam a COVID-19 településközi terjedésének modellezésére. E megközelítésben a lakónépesség egyes tagjai önálló ágensek, amelyek egyedi attribútumokkal rendelkeznek. A fertőzés magyarországi és településszintű előrehaladásának modellezése az egyes lakosokat érintő, egyénenként modellezett történések (fertőzés átadása, fertőzés elkapása, fertőzési állapot előrehaladása) összegzéseként rajzolódik ki (ellentétben például a SEIR modellel). 5 fertőzésátadásra alkalmas közösségi kapcsolattípus (egy háztartásban élők, iskolai tevékenység, munkahelyi tevékenység, szabadidős tevékenység, mindennapi tevékenység) kerül modellezésre, a lakónépesség tagjai eltérő aktivitási típusokba kerülnek beosztásra aszerint, hogy melyik csoportban átlagosan mennyi kapcsolattal rendelkeznek. A településközi áramlatok számszerűsítéséhez a gravitációs modell különböző verziói kerülnek alkalmazásra (eltérő tömegek, távolság eltérő kitevője). Az egyes aktivitási profilú emberek kapcsolatainak a számának változtatásával (kormányzati korlátozások, lakossági önkorlátozások), illetve a külső forrásból származó fertőzések eltérő számával különböző térbeli terjedési forgatókönyvek készíthetők. A 2. munkafázis során, a korábban eltervezett és folyamatban levő posztdoktori kutatási munkámba (Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei) illesztem be a koronavírus okozta globális és lokális társadalmi-gazdasági hatásokat. Ennek részletei az 1. munkafázis lezárása után kerülnek kidolgozásra.

 

 

A koronavírus járvány hatása a lokális lakáspiaci folyamatokra (vezeti: Nagy Gábor)

 

A 2019 novemberében indult NKFI K kutatási projektünk keretében elkészült egy adatfelvétel a hazai nagyvárosi kör albérletpiacáról, airbnb piacáról, az eladásra meghirdetett lakásokról. Az érintett városok: Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr. Az adatfelvételt 2020. február elején végeztük, tehát a járvány kitörése előtti szinte utolsó pillanatban. Ennek feldolgozása a kutatócsoportban folyik. A következő tervezett felmérésre június végén, vagy július elején kerül sor. Az időzítést az egyetemi hallgatók félévének lezárása és a vélhetően piacra kerülő hosszú távú albérletként hasznosított ingatlanok megjelenése indokolja.

A várható eredmények:

  • Rövid távon a kereslet visszaesését prognosztizálják, valamint az árszintek némi esését, de ennek a városi téren belüli differenciált megjelenésével biztosan többlet információt tudunk adni a jelenleg elérhető elemzésekhez képest;
     
  • Szűrni tudjuk a lakáspiac 2019-től megindult konszolidációjának és a koronavírus járvány kitörésének és terjedésének hatását a lokális lakáspiacokra, nem csak a már említett adásvételi, albérleti és airbnb piacokra, de az induló új lakáscélú fejlesztésekre is;
     
  • A kereslet-kínálat, valamint az árak alakulásán keresztül szintén képesek leszünk megbecsülni a járvány hatását a piacok nagyságának alakításában, de áttételesen becsülhető lesz – hosszabb távon – a háztartási vagyon értékének alakulása is.