Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tények és adatok

1. Cím

Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Postacím: 7601 Pécs, Postafiók 199.
Telefon: 72 523 800

 

2. Vezetők

Igazgató

Dr. Kovács Katalin tudományos főmunkatárs, a szociológiai tudomány kandidátusa
Tel.: 1 309 2684
Fax: 1 309 2688
E-mail: kovacsk(kukac)rkk.hu

Tudományos titkár 

Páger Balázs tudományos segédmunkatárs
Telefon: 72 523 800
Fax: 72 523 806
E-mail: pagerb(kukac)rkk.hu

Osztályvezetők

Alföldi Tudományos Osztály

Dr. Perger Éva tudományos főmunkatárs, a földrajztudomány kandidátusa
Telefon: 76 502 840
Fax: 76 502 849
E-mail: perger.eva(kukac)rkk.hu

Békéscsabai kutatócsoport

Dr. Velkey Gábor tudományos munkatárs, PhD (regionális tudomány)
Telefon: 66 328 577
Fax: 66 441 801
E-mail: velkeyg(kukac)rkk.hu

Dunántúli Tudományos Osztály

Dr. Póla Péter tudományos munkatárs, PhD (regionális tudomány)
Telefon: 72 523 800
Fax: 72 523 806
E-mail: pola(kukac)rkk.hu

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály

Dr. Virág Tünde tudományos főmunkatárs, PhD (szociológiai tudomány)
Tel.: 1 309 2684
Fax: 1 309 2688
E-mail: viragt(kukac)rkk.hu

Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály

Dr. Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, PhD (regionális tudomány)
Telefon: 96 516 570
Fax: 96 516 579
E-mail: hardit(kukac)rkk.hu

 

3. Kutatói állomány

A kutatói létszám korcsoportonkénti összetétele, 2017. december


Tudományos munkakör megnevezése

30 év
alatt

31–35
év

36–40
év

41–45
év

46–50
év

51–60
év

61 év
felett

Összesen


Kutatóprofesszor

1

1

Tudományos tanácsadó

3

3

Kutató professor emeritus/emerita

4

4

Tudományos főmunkatárs

1

2

5

3

4

15

Tudományos munkatárs

6

5

6

4

2

1

24

Tudományos segédmunkatárs

4

7

4

1

16


Összesen

4

13

10

9

9

5

13

63


 

A tudományos minősítéssel rendelkező 70 év alatti kutatók száma, 2017. december


Megnevezés

Az összes 70 év alatti kutató százalékában


MTA tagja

1

1,7

MTA doktora

3

5,1

Tudomány kandidátusa, PhD

45

76,3


Összesen

49

83,1


  

4. Alaptevékenységi feladatok

Alapkutatási feladatok

 • A regionális fejlődés hajtóerői Európában
 • A kelet-európai regionális átalakulás elemzése
 • A Kárpát-medence régióinak vizsgálata
 • Az Európai Unió regionális politikájának várható irányai
 • A policentrikus városfejlődés megalapozása
 • A magyar településhálózat és térszerkezet fejlődésének tendenciái
 • Regionális versenyképességi vizsgálatok
 • A magyar ipar területi szerkezetének elemzése
 • A tercier szektor térszervező ereje
 • A rurális terek szerkezeti jellemzői
 • A hátrányos helyzetű térségek és a leszakadó rétegek helyzetének feltárása
 • Decentralizáció és regionalizmus
 • A magyar területi közigazgatási rendszer kutatása
 • A határ menti kapcsolatok elemzése
 • A kelet-európai bilaterális (orosz, román, bolgár, szerb, lengyel, ukrán) akadémiai együttműködési programok megvalósítása

 

A kutatási eredmények terjesztéséhez kapcsolódó feladatok

 

a) A magyar regionális tudomány vezető tudományos orgánumainak gondozása

 • A Tér és Társadalom című folyóirat kiadása (negyedévente megjelenő folyóirat, alapítva 1987-ben)
 • Alföldi Tanulmányok c. sorozat (évente egy kötet)
 • Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek c. sorozat
 • A Területi Települési Kutatások című monográfiasorozat gondozása (a Dialóg Campus Kiadóval közösen, megjelent 32 kötet)
 • A Kárpát-medence régiói című monográfiasorozat (tervezett kötetszáma 15, megjelent 9 kötet)
 • A Régiók Európája című sorozat (megjelent 3 kötet)
 • A Határ menti kutatások című sorozat (megjelent 6 kötet)
 • A Discussion Papers című angol nyelvű sorozat megjelentetése (megjelent 72 kötet +8 különszám)
 • Konferencia sorozatok szervezése (Falukonferencia, Régió konferencia, Alföld kongresszus)
 • 2010 Pécs – Regional Studies Association európai kongresszusa

b) Felsőoktatási tevékenység

 • Irányító feladatok regionális tudományi tematikájú doktori iskolákban (Győr, Pécs, Debrecen)
 • Irányító feladatok a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakok működtetésében (Győr, Pécs)
 • Részvétel mesterszakok és PhD-iskolák működtetésében (Budapest, Miskolc, Szeged, Kaposvár, Debrecen, Székesfehérvár)
 • A Kárpát-medencei regionális tudományi műhelyek szervezése és működtetése (Magyar Egyetemi Intézet: Kolozsvár, Erdélyi Magyar Tudományegyetem: Csíkszereda, Regionális Tudományi Társaság: Szabadka, Selye János Egyetem: Komárom)

c) A regionális tudomány közéleti jellegű szervezeteinek működtetése

 • MTA Regionális Tudományi Bizottsága
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • A területi akadémiai bizottságok terület- és településfejlesztési szakbizottságai

 

A kutatási infrastruktúra fenntartása

 

a) Könyvtári tevékenység (1 főkönyvtár, 2 alkönyvtár, összesen 60 ezer könyvtári egység, 45 külföldi és 60 hazai megrendelt folyóirat)

b) Informatikai központ (15 adatbázis fenntartása, hálózati feladatok)

c) Határ menti kutatási és dokumentációs központ működtetése

 • Győrben (Magyar–szlovák–osztrák)
 • Békéscsabán (Magyar–szerb–román)

 

5. Kiegészítő tevékenységek

 • Az EU 5–7, H2020 keretprogramjaiban való közreműködés
 • Az EU egyéb kutatási programjaiban való részvétel (DGs Regio, Research, Enlargement, Espon megbízásai)
 • Phare, Interreg, Cadses, IPA programokban való közreműködés
 • Kistérségek komplex vizsgálata, és fejlesztési stratégiáinak kidolgozása, regionális, innovációs koncepciók összeállítása
 • Regionális környezetvédelmi kutatások
 • Várossá nyilvánítási dokumentumok összeállítása
 • Kistérségi és regionális szociális térképek készítése
 • Több évre szóló kutatási megállapodás gazdasági szereplőkkel (pl. Paksi Atomerőmű)

 

6. Könyvtárak


Megnevezés

Könyvek száma, ezer db

Folyóiratok
száma

Könyvtári
alkalmazottak száma, fő


Pécs

31

190

3

Győr

3

27

1

Békéscsaba

15

75

1

Kecskemét

5

22

1

Egyéb

3

16


Összesen

57

330

6