KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Új, kiemelkedő publikációk


2020. II. negyedév

Könyv

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

 • Csomós Gy., Farkas J. Zs., Kovács Z.: Access to urban green spaces and environmental inequality in post-socialist cities. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 69 (2), pp. 191-207.
 • Csontos P., Kalapos T., Faradhimu, T., Laborczi A., Hardi T., Tamás J.: Effects of tree size and park maintenance on soil seed bank of Gleditsia triacanthos, an exotic tree in urban green areas. BIOLOGIA FUTURA, Article in press, 11 p.
 • Grünhut Z.: The 'Expertisation' of European Studies. A critical perspective on discursive institutionalism. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 11 (1), pp. 252-272.
 • Jelinek Cs.: Turning a “Socialist” Policy into a “Capitalist” One: Urban Rehabilitation in Hungary during the Long Transformation of 1989. JOURNAL OF URBAN HISTORY, Article in press.
 • Hoyk E.: Environmental condition of Kecskemét from the point of view of the climate change. GRADUS, 7 (2), pp. 121-125.
 • Hoyk E.: Tasks and suggestions for the adaptation to the climate change in Kecskemét. GRADUS, 7 (2), pp. 126-130.
 • Hoyk E., Kanalas I., Farkas J. Zs.: Environmental changes in Kecskemét between 2009-2018. GRADUS, 7 (2), pp. 1-5.
 • Lennert J., Farkas J. Zs., Kovács A. D., Molnár A., Módos R., Baka D., Kovács Z.: Measuring and predicting long-term land cover changes in the functional urban area of Budapest. SUSTAINABILITY, 12 (8) Paper: 3331
 • Lux G.: Nemzeti innovációs rendszerek a visegrádi országokban. MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 54 (1), pp. 39-48.
 • Páger B., Zsibók Zs.: Regionalizing National-Level Growth Projections in the Visegrad Countries – The Issue of Ex-Post Rescaling. ROMANIAN JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE, 14 (1), pp. 1-23.
 • Pámer Z.: The Role of Territorial Management in Cross-Border Cooperation on the Example of the IPA Programme Hungary-Croatia 2007-2013. PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA, 19 (37), pp. 153-161.
 • Szerb L., Komlósi É., Páger B.: Új technológiai cégek az Ipar 4.0 küszöbén: A magyar digitális vállalkozási ökoszisztéma szakértői értékelése. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (6), pp. 81-96.

  


2020. I. negyedév

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

 • Hajdú Z.: Structural and administrative implications of the Trianon Peace Treaty, 1920. REGIONAL STATISTICS, 10 (1), Article in press, 20 p.
 • Hajdú Z., Rácz Sz.: Államtörténeti traumák, társadalmi, gazdasági, politikai rendszerváltások, közigazgatási reformkísérletek a XX. századi Magyarországon II. : A II. világháborús vereségtől az államszocialista rendszer összeomlásáig, 1945–1989/90. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 30 (234) pp. 29-41.
 • Egyed I., Póla P.: Újraéledő francia iparpolitika - új dilemmák, kihívások és eszközök. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1), pp. 96-118.
 • Hoyk E., Hardi T., Farkas J. Zs.: Environmental impacts of urbanization processes on the examples of Kecskemét and Győr functional urban areas. JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION, 7 (1). pp. 13-33.
 • Koós B.: Városi zsugorodás és lakóhelyi szegregáció az ezredforduló után. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1), pp. 48-68.
 • Lux G.Páger B., Kovács Sz.: Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1), pp. 69-95.
 • Timár J.: Communist and Postcommunist Geographies. In: Kobayashi A. L. (szerk.): International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier, 2020. pp. 335-341.
 • Timár J., Kovács Z.: Hinterland Development. In: Kobayashi, A. L. (szerk.): International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier,  2020. pp. 5-13.

  


2019. IV. negyedév

Könyv

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

 • Czirfusz M.: Munkanélküliség és az állam tértermelése Magyarországon két válságidőszakban. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 177-196.
 • Gál Z, Ptáček P.: The role of mid-range universities in kowledge transfer and regional development: the case of five central European regions. In: Erdős K.; Varga A.: Handbook of Universities and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 279-300.
 • Grünhut Z.: Diverse individual value-sets among entrepreneurs in Europe: A comparative analysis. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS, 7 (2), pp. 54-57.
 • Jelinek Cs.: A városrehabilitáció korszakai Magyarországon : az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 17-37.
 • Jelinek Cs., Virág T.: Development Brokers and Place-Based Projects in Deprived Urban Neighbourhoods: The Case of Pécs, Hungary. Justice Spatiale / Spatial Justice 2019. No. 13. p. 1-22.
 • Keller J., Virág T.: Possibilities and Constraints of Place-Based Development Projects to Temper Hierarchical Dependencies in a Deprived Neighbourhood. Justice spatiale / Spatial justice 2019. No. 13. p. 1-22.
 • Komlósi Éva ; Páger Balázs ; Márkus Gábor: Entrepreneurial Innovations in Countries at Different Stages of Development. FORESIGHT AND STI GOVERNANCE, 13 (4), pp. 23-34.
 • Mihály M.: Újratermelődő „gettók”? : állami politikák és helyi stratégiák viszonya egy szélsőségesen marginalizált kistelepülésen. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 132-156.
 • Nagy E.: Consumption-centred urban restructuring and the mediation of urban life : From spaces of production to the worlds of seduction. In: Krajina, Z.; Stevenson, D. (szerk.): The Routledge Companion to Urban Media and Communication. New York: Routledge, pp. 84-96.
 • Nagy G., Nagy E.: Az állam szerepe a városi terek fogyasztás-központú „újratermelésében” TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 61-86.
 • Rácz Sz.: Development Processes of Regional Centres in Central and Southeast Europe - From State Socialism to Dependent Market Economies. DETUROPE, 11 (2) Article in press.
 • Timár J.: „Államosított tértermelés” a kiszorítottak perspektívájából egy dzsentrifikálódó városrészben. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 38-60.
 • Timár J., Nagy E.: Állam és tértermelés: „új” értelmezési keretek a tértudományokban - Szerkesztői előszó. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 3-16.
 • Uzzoli A.: Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon – Beszámoló a Társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely szakmai találkozójáról. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4), pp. 209-216.
 • Velkey G.: A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében. TÉR ÉS TÁRSADALOM,  33 (4), pp. 104-131.
 • Zsibók Zs.: Extrapolative techniques’ predictive capacity in the spatial downscaling of the Hungarian gross domestic product. HUNGARIAN STATISTICAL REVIEW, 2 (2) pp. 51-78.

  


2019. III. negyedév

Könyv

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

 • Barsi B.: A boldogság mint az okos városok mérésének új, lehetséges módszere. Területi Statisztika 2019. Vol. 59. No. 5. p. 555-574.
 • Bódi F., Farkas J. Zs.Impact of the Hungarian Labour Market Policy on the Country’s Formal and Informal Employment. In: Larsen, C.; Rand, S.; Schmid, A.; Bobkov, V.; Lokosov, V. (szerk.): Assessing Informal Employment and Skills Needs : Approaches and Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring. Augsburg: Rainer Hampp Verlag, pp. 131-156.
 • Faragó L.: The Modern Cities Program as a development policy regime in the Hungarian regional development policy. Tér-Gazdaság-Ember, 7 (2-3), pp. 181-203.
 • Hardi T., Csontos P., Tamás J.: Environmental consequnces of the rural abandonment – A pilot survey of gardens in a Hungarian ghost village. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 17 (1) pp. 121-129.
 • Keller J.Virág T., Trowbridge, H.: Mapping Diversity in our Neighbourhoods: Crossing of two Research Methods. In: Keresztély K.; Barthel, M.; Scott, J. W. (szerk.)  Voicitys - Voices of Diversity - Connecting People and Policies for More Integrated Neighbourhoods in European Cities. Berlin: Comparative Research Network, p. 20-42.
 • Lennert J.: A magyar vidék demográfiai jövőképe 2051-ig, különös tekintettel a klímaváltozás szerepére a belső vándormozgalom alakításában. Területi Statisztika, 59 (5), pp. 498-525.
 • Mihály M.: Opposing Peripheralization? A Case Study of Rural Social Enterprises in Hungary. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 18 (2), pp. 551-575.
 • Pálné Kovács I.: Bizalom és helyi kormányzás: Elméleti és hazai dilemmák. Politikatudományi Szemle 2019. Vol. 28. No. 3. p. 31-53.
 • Szerb L., Lafuente, E., Horváth K., Páger B.: The relevance of quantity and quality entrepreneurship for regional performance: the moderating role of the entrepreneurial ecosystem, Regional Studies, 53 (9), pp. 1308-1320.
 • Vörös T., Szörényiné Kukorelli I.: A sport lehetséges szerepe a társadalmi tőke létrehozásában: The role of sport in generating social capital. Tér-Gazdaság-Ember 2019. Vol. 7. No. 2-3.  p. 231-255. 

  


2019. II. negyedév

Könyv

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

 • Bodor Á.; Grünhut Z.; Ragadics T. (2019): Kapcsolati hálók és bizalom a vidéki Magyarországon. Baranyai kistelepülési polgármesterek társadalmi tőkéje. Tér és Társadalom, 33(2), pp. 20-40.
 • Csatári B.; Farkas J. Zs.; Lennert J. (2019): Agrarian and Rural Development in Hungary After 1989. In: Bański, J. (szerk.): Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. Cham, Svájc: Springer International Publishing, pp. 21-54.
 • Gál Z. (2019): Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 66(6), pp. 653-686.
 • Grünhut Z. (2019): Europeanization: A critical realist, discursive institutionalist approach. Online Journal Modelling the New Europe, 29, pp. 4-24.
 • Mezei C.; Varjú V. (2019): A helyi erőforrásokon alapuló helyi fejlesztés lehetőségei az átalakuló hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Tér és Társadalom, 33(2), pp. 41-61.
 • Németh K. (2019): Trapped in the past? The reproduction of poverty and marginality in a Hungarian manorial village. Sociologia Ruralis, 59(3), pp. 419-446.
 • Pálné Kovács I. (2019): A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben. Tér és Társadalom, 33(2), pp. 3-19.
 • Pámer Z. (2019): Magyarország és Horvátország határon átnyúló együttműködésének vizsgálata a két ország területi kormányzási rendszerének tükrében. Tér és Társadalom, 33(2), pp. 149-166.
 • Timár J. (2019): Hungarian feminist geography in a curved space? Gender Place and Culture, 26(7-9), pp. 1094-1102.
 • Uzzoli A.; Szilágyi D.; Bán A. (2019): Az éghajlatváltozás egészségkockázatai és népegészségügyi következményei: A hőhullámokkal szembeni sérülékenység területi különbségei Magyarországon. Területi Statisztika, 59(4), pp. 400-425.

  


2019. I. negyedév

Könyv

Folyóiratcikkek, nemzetközi tanulmánykötet fejezetek

  


2018. IV. negyedév

Könyv

Folyóiratcikk

 • Bodor Á., Grünhut Z., Horeczki R.: Considering the Linkage Between the Theory of Trust and Classical Rural Sociology’s Concepts. EUROPEAN COUNTRYSIDE, 10 (3), 2018. pp 482–497.
 • Gál Z., Kovács S. Zs.: Corporate Governance and Local Embeddedness of the Hungarian Cooperative Banking Sector. BEZPIECZNY BANK, 71 (2), 2018. pp 30–54.
 • Hardi T., Patay T.: Bevándorláspolitika és többszintű kormányzás: osztrák tapasztalatok, TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32 (4), 2018. pp 135–150.

  

2018. III. negyedév

Könyv

Könyvfejezet

Folyóiratcikk

 • Gerőcs T., Jelinek Cs.: A Nemzeti Együttműködés Rendszere az Európai Unióban: Magyarország EU-integrációjáról - történeti szociológiai megközelítésben. ESZMÉLET, 118., 2018. pp 12–33.
 • Jóna L.: Belső udvarok mint közösségi terek. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32:(3) pp. 113-127.
 • Tóth G., Bán A., Vitrai J., Uzzoli A.: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben: A szívizominfarktus-megbetegedések és -halálozások területi különbségei. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(4), 2018. pp. 346–376.


 

2018. II. negyedév

Könyvfejezet

Folyóiratcikk

 • Fabula Sz., Timár J.: Violations of the right to the city for women with disabilities in peripheral rural communities in Hungary. CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN POLICY AND PLANNING, 76. 2018. June, pp. 52-57.
 • Honvári P., Szörényiné Kukorelli I.: Examining the Renewable Energy Investments in Hungarian Rural Settlements: The Gained Local Benefits and the Aspects of Local Community Involvement. EUROPEAN COUNTRYSIDE, 10. 2018. 1. pp. 74-88.
 • Király G.: Post–transitional development in the Hungarian wine sector: the case of the Mátra wine region. JOURNAL OF WINE RESEARCH, 29. 2018. 2. pp. 106-119.
 • Vasárus G., Bajmócy P., Lennert J.: In the shadow of the city: demographic processes and emerging conflicts in the rural-urban fringe of the Hungarian agglomerations. GEOGRAPHICA PANNONICA, 22. 2018. 1. pp. 14-29.
 • Sass M., Gál Z, Juhász B.: The impact of FDI on host countries: the analysis of selected service industries in the Visegrad countries. POST-COMMUNIST ECONOMIES 2018: p. Article in press. (2018)

 

2018. I. negyedév

Könyv

Könyvfejezet

Folyóiratcikk

A kutatók korábbi (1984–2017. évek) teljes szakirodalmi munkássága itt elérhető.