KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

BARANYI Béla

Baranyi Béla
ATI
Debreceni Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Baranyi Béla

Születési hely, idő : Furta, 1946. július 19.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (52) 508-327
Vezetékes Központi +36 (52) 508-327
E-mail baranyib(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1970Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen — magyar-történelem szakos középiskolai tanár
1972Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK, Debrecen — egyetemi doktor
1980MTA, Budapest — a történelemtudományok kandidátusa
2004Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen — habilitáció
2007MTA, Budapest — az MTA doktora

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Orosz (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1970—1981Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézet — tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs
1990—1994Deák Ferenc Középiskolai Kollégium — középiskolai tanár
1994—2008MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen — tudományos főmunkatárs
1998—MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen — osztályvezető
2003—Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum — tudományos főmunkatárs
2008—MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1970—1988tudományos munkatárs, Kossuth Lajos Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
1994—meghívott előadó, DE AMTC
1994—meghívott előadó, DE Műszaki Főiskolai Kar
1994—meghívott előadó, DE ATC
2002—2008alapító tag, oktató, témavezető, DE AMTC Interdiszciplináris Agrár- és Természetttudományok Doktori Iskola
2002—meghívott előadó, Sapientia Edélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, Csíkszereda
2002—szakágvezető-helyettes, tanágyfelelős oktató, DE AMTC
2004—habilitált doktor, Debreceni Egyetem
2008—törzstag, oktató, témavezető, DE AMTC Kerpely Kálmán Doktori Iskola
2008—tantárgyfelelős, DE AMTC
2008—témavezető, DE AMTC Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1972—Magyar Történelmi Társulat, tag
1972—Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, tag
1980—1990MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Történettudományi Munkabizottság, titkár
1980—MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Történettudományi Munkabizottság, tag
1993—MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Terület- és Településtudományi Munkabizottság, tag
1996—MTA köztestület, tag
1999—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2003—2004MEH Területfejlesztési Államtitkárság Nemzeti Területfejlesztési Hivatal; Tudományos Területfejlesztési Tanácsadó Testület, tag
2006—Észak-Alföldi Regionális Tanács Regionális Munkacsoport, tag
2006—Észak-Alföldi Regionális Tanács Város- és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2008—Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Pályázat bírálóbizottság, tag

Díjak, elismerések

1975—1978MTA TMB ösztöndíj
1970OTDK, 1. . helyezés
1975Országos Alkotó Ifjúság Pályázat, 1. . helyezés
1985Szocialista Kultúráért kitüntetés
2006Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

1980—1989Hajdú-Bihar megye gazdaság-, társadalom- és politikatörténete
1980—1989Debreceni Szemle
1980—1988Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez
2005—MTA RKK és a DE AMTC évkönyvei

Oktatott tárgyak

Az Európai Unió regionális és struktúrapolitikája ()
Területfejlesztés – vidékfejlesztés és regionalitás ()
Területfejlesztés ()
Európai regionális politika ()
Területfejlesztés és regionális politika ()
Decentralizáció és regionalizmus ()
A terület- és településfejlesztés alapjai ()
Földhasználat és területfejlesztés ()
Támogatási rendszerek az Európai Unióban ()
Területfejlesztés és humánerőforrások ()
Európai uniós ismeretek ()
Euroregionális és interregionális együttműködések ()

Kutatási területek

Új- és legújabbkori magyar gazdaság-, társadalom- és köztörténet, helytörténet
Regionális tudomány (terület- és vidékfejlesztés, Alföld-kutatás; határkutatás, perifériakutatás)
Alkalmazott kutatások (nemzetközi és hazai regionális terület- és településfejlesztési projektek, egyéb tervezési-fejlesztési dokumentumok készítése és elemzése)

Tanulmányutak

1969—1970tanulmányút — Oroszország
1977tanulmányút — Grúzia
1977—1978tanulmányút — Németország
1979tanulmányút — Lengyelország

Előadások

Lublini Marie Curie Sklodovska Egyetem, Lublin — Lengyelország
University of Joensuu, Joensuu — Finnország
Sapienti Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, Csíkszereda — Románia
Nagyváradi Egyetem, Nagyvárad — Románia
Beregszászi Főiskola, Beregszász — Ukrajna
Leningrádi Egyetem, Leningrád (ma Szentpétervár) — Oroszország
NDK Tudományos Akadémiai Gazdaságtörténeti Intézete, Berlin — Németország

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 

4 monográfia, 20 könyvszerkesztés, 14 önálló kiadvány, 150 könyvfejezet, 108 tudomá­nyos közlemény, 2 publikált szakfordítás, 35 idegen nyelvű publikáció.

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Lumina; European Spatial Research and Policy; Exlinea Studies; Exlinea Newsletter; Regio; Debreceni Szemle; Termelőszövetkezeti Szemle; Tér és Társadalom; Comitatus; Beszélő; Területi Statisztika; Magyar Tudomány; Kisebbségkutatás; Pro Minoritate; MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet; Alföld; Cereal Research Communications

Munkáiról megjelent ismertetés: 30, ebből 5 külföldön.

Hivatkozásainak száma: 484, ebből 46 külföldön

A legfontosabb 30 publikáció

1.         A Tiszántúl átalakuló társadalma (1945–1978). A társadalmi átrétegződés fő folyamatai és történeti összefüggései a Tiszántúlon. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1985. 200 p.

2.         A „periféria perifériáján” - a határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet- Alföldön. – Tér és Társadalom. 1999. 4. pp. 17–44.

3.         Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Pécs, Centre for Regional Studies. 1999. 85 p. (Discussion Papers, 31.). Társszerző: Balcsók, I., Dancs, L., Mező, B.

4.         Mátészalka, a sikeres város – igazi siker-e vagy csak re­ményt­keltő kitörési kísérlet? – Tér és Társadalom. 2000. 1. pp. 101–128. Társszerző: Balcsók I.

5.         Gondolatok a paraszti polgárosodás sajátosságairól és lehetséges területi tí­pu­sairól az Alföldön. – Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezred­for­dulón. Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J. Pécs, MTA Regionális Kutatások Köz­pontja. 2000. pp. 509–523.

6.         A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2001. 368 p. Szerk. és szerző: Baranyi B.

7.         Hajdú-Bihar megye. Debrecen és térsége. [Hatvan], CEBA K. 2001.  292 p. (Magyarország kisrégiói, 8/2.). Főszerk, szerző: Baranyi B. Társszerző: Dancs L.

8.         Before Schengen - Ready for Schengen. Euroregional Organisations and New Interregional Formations at the Eastern Borders of Hungary. Pécs, Centre for Regional Studies. 2002. 38 p. (Discussion Papers, 38.).

9.         Hajdú-Bihar megye. Bihari térség. [Hatvan], CEBA Kiadó. 2002. 246 p. (Magyarország kisrégiói, 8/1.). Főszerk., szerző: Baranyi B. Társszerző: Balcsók I., Dancs L.

10.      Euroregionális szervezetek és új interregionális szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén. – Magyar Tudomány. 2002. 11. pp. 1505–1518.

11.      A polgármesterek térségi kötődőtípusainak vizsgálata az Észak-Alföld régióban. – Területi Statisztika. 2002. 3. pp. 253–270. Társszerző: Balcsók I., Dancs L.

12.      Új folyamatok az Alföld társadalmában. – Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. Szerk.: Csatári B., Timár J. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ. 2002. pp. 29–58. (Magyarország az ezredfordulón. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása).

13.      A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és sellyei-siklósi kistérségekben. – Kisebbségkutatás. 2003. 2.
pp. 344–362. Társszerző: G. Fekete É., Koncz G.

14.      Euroregional organisations and formations on the eastern borders of Hungary. – European Spatial Research and Policy. 2003. 1. pp. 85–94.

15.      Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről. – Tér és Társadalom. 2004. 2. pp. 1–21.

16.      Schengen előtt – Schengenre várva. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola. 2004. 40 p. (Rendvédelmi füzetek, 2004, 5.).

17.      Határ menti együttműködés és a foglalkoztatás – kelet-magyarországi helyzetkép. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 2004. 24 p. (KTI/IE Műhelytanulmányok, 2004/20.)(Discussion Papers). Társszerző: Balcsók I.

18.      A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Budapest–Pécs, Dialóg Campus K. 2004. 309 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek, Területi és Települési Kutatások, 22.).

19.      Hungarian–Romanian and Hungarian–Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe. Ed.: B. Baranyi. Pécs, Centre for Regional Studies. 2005. 169 p. (Discussion Papers. Special). Társszerző: Balcsók, I., Dancs, L., Koncz, G., Raffay, Z., Szabó, Gy.

20.      Az Európai Unió külső határán: Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja Debreceni Osztály. 2005. 171 p. Szerk. és szerző: Baranyi B.

21.      Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja. 2005. 269 p. Szerk.: Baranyi B.

22.      Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. Budapest, Gondolat Kiadó, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 2005. 132 p. (Magyarországi cigány népesség helyzete). Szerk. és szerző: Baranyi B.

23.      Rol’ pograničnyh regionov v integracionnyh svâzâh rasširâûŝejsâ Evropy. – Regional politika v Ukraine: sovremennye formy i medody realizacii (Regionális politika Ukrajnában: a realizálás modern formái és módszerei. Lviv, 2006. pp. 111–130.

24.      Euroregions along the Eastern borders of Hungary: a question of scale? – EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed.: J. W. Scott. Aldershot, Ashgate. 2006. pp. 149–162. (Border Regions Series).

25.      Sorth-therm impacts of enlargement in the Romainian and Hungarian border crossing. – Regio. 2006. 9. pp. 100–129.

26.      The Hungarian–Romanian border region in the Hungarian national and local press (1990–2005). – Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies. „Jean Monnet” European Centre of Excellence. Media, Intercuktural Dialogue and the New frontiers of Europe. Ed. Fabianne Maron, Renauld de la Brosse, Luminiţa Soproni. University of Oradea, University of Debrecen. Spring 2007. Oradea University Press. 87–98. p.

27.      A határmentiség dimenziói. 2. jav., bőv. kiad. Budapest-Pécs, Dialóg Campus K. 2007. 318 p. (Dialóg Campus szakkönyvek, Studia regionum, Területi és települési kutatások, 24.).

28.      Magyar–ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. (Szerk. és szerző: Baranyi Béla). Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja. 2008. 207 p.

29.      Észak-Alföld. (Szerk. és szerző: Baranyi Béla). Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2008. 517 p.(Kárpát-medence régiói, 8. kötet. – Sorozatszerk.: Horváth Gyula)

30.      Regionalitás területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. 2008. 380 p. Társszerkesztő: Nagy J.