KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

CZIRFUSZ Márton

Czirfusz Márton
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Czirfusz Márton

Születési hely, idő : Budapest, 1984. május 31.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail czirfusz.marton(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2007ELTE TTK — okleveles geográfus (regionális elemző szakirány)
2012Eötvös Loránd Tudományegyetem — PhD (földtudományok)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Francia
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2007—2010ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék — PhD-hallgató
2008—2012MTA RKK KÉTI Budapesti Osztály (2012-től MTA KRTK RKI KÉTO) — tudományos segédmunkatárs
2013—2020MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — tudományos munkatárs
2021—KRTK Regionális Kutatások Intézete — külső munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2007—2016megbízott oktató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, ELTE Eötvös József Collegium
2013—2014posztdoktor, Miskolci Egyetem Társadalomföldrajz Tanszék
2016—2017adjunktus, ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2009—Magyar Földrajzi Társaság, tag
2010—2011Regional Studies Association, tag
2011—International Critical Geography Group, tag
2012—MTA X. Osztály Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság, tag
2013—Helyzet Műhely, tag
2013—Kritikai Városkutatás Műhely, tag
2015—Belügyi Tudományos Tanács, Közfoglalkoztatási Munkacsoport, tag
2018—Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, alapító tag
2019—Magyar Szociológiai Társaság, tag

Díjak, elismerések

2004—2006Köztársasági Ösztöndíj
2005A Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK
2005OTDK, 1. . helyezés
2006A Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK), ELTE TTK
2007A Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK), ELTE TTK
2013—2014Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
2015Nemzeti Kiválóság Díj
2016Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj, Magyar Földrajzi Társaság
2016Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia
2019Erdei Ferenc-díj, Magyar Szociológiai Társaság
2022Szádeczky-Kardoss Elemér-díj

Szerkesztőbizottsági tagság

2011—Tér és Társadalom
2015—European Spatial Research and Policy
2016—Economics and Management

Oktatott tárgyak

Globális gazdaságföldrajz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Humangeographie Ost- und Südosteuropas (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Gazdaságföldrajz (előadás és gyakorlat) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Általános gazdaságföldrajz I-II. (Miskolci Egyetem)
Társadalomföldrajzi témájú speciális kollégiumok (ELTE Eötvös József Collegium)
Kritikai városkutatás (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium)

Kutatási területek

a munka földrajzai
a gazdaságföldrajz elméleti kérdései
kritikai városkutatás

Tanulmányutak

2006Universität Potsdam (Erasmus Hallgatói Mobilitás) — Németország
2009Universität Heidelberg, Geographisches Institut — Németország
20126th Summer Institute in Economic Geography — Svájc
2015Open Days Master Class on EU Cohesion Policy — Belgium

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott tudományos közlemények


Czirfusz Márton (2018): A munka világának kutatása a földrajzban - nemzetközi trendek, magyarországi tanulságok. Eszmélet. 119. 160–168.

Czirfusz Márton – Jelinek Csaba – Berki Márton (2018): Marxista nézetek a térről és térbeliségről. In: Faragó László (szerk.): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban. Budapest: Dialóg Campus Kiadó. 143–164.

Pósfai, Zsuzsanna – Jelinek Csaba – Czirfusz, Márton (szerk., 2018): Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2018. Budapest: Habitat for Humanity Magyarország.

Czirfusz, Márton (2017): Creativity and culture in reproducing uneven development across Central and Eastern Europe. In: Lux G, Horváth Gy (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge. 106–119.

Czirfusz Márton (2017): A gazdaságföldrajz elméletei gazdaságról és térről – Tanulságok a gazdaságföldrajz oktatásához. Földrajzi Közlemények. 3. 192–202.

Czirfusz, Márton (2016): Do we need a re-theorization of global urbanism from Eastern Europe? In: International Conference From CONTESTED_CITIES to Global Urban Justice. Madrid: Groupo de Estudios Urbanos y Teoría Social, Paper WPCC-161005. 14 oldal.

Czirfusz Márton (2015): A közfoglalkoztatás térbeli egyenlőtlenségei. In: Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.): Munkaerőpiaci tükör. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. 126–138. oldal.

Czirfusz Márton – Pósfai Zsuzsanna (2015): Kritikus ponton? Önkormányzati lakásgazdálkodás a gazdasági világválság után. Területi Statisztika. 5. 484–504. oldal

Czirfusz Márton – Hoyk Edit – Suvák Andrea (szerk., 2015): Klímaváltozás–társadalom–gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs: Publikon Kiadó. 302 oldal.

Czirfusz, Márton – Horváth, Vera – Jelinek, Csaba – Pósfai, Zsuzsanna – Szabó, Linda (2015): Gentrification and Rescaling Urban Governance in Budapest-Józsefváros. Intersections: East European Journal of Society and Politics. 4. 55–77.

Czirfusz Mártön (2014): Gazdaságföldrajz: Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. 192 oldal.

Jelinek Csaba – Bodnár Judit – Czirfusz Márton – Gyimesi Zoltán (szerk., 2013): Kritikai városkutatás. Budapest: L'Harmattan Kiadó. 507 oldal.

Czirfusz Márton (2012): A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. In: Rechnitzer János – Rácz Szilárd (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. Győr: SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, 52–59.

Czirfusz Márton (2012): A geográfus Wallner Ernő helye a tudományban: a diskurzuselemzés lehetőségei. Soproni Szemle. 2. 143–155.

Czirfusz Márton (2011): A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban. PhD-értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 151 oldal.

Czirfusz Márton (2010): Faktoranalízis, a látszatmegoldás. Tér és Társadalom.1. 37–49.

Czirfusz Márton (2010): A földrajztudományi mező működése a hatvanas évek két kandidátusi védése alapján. In: Bajmócy Péter – Józsa Klára (szerk.): Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. CD-Kiadvány. 13 p.

Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. Tér és Társadalom. 4. 1–20.

Barta, Györgyi – Czirfusz, Márton – Kukely, György (2008): Re-industrialization in the World and in Hungary. European Spatial Research and Policy. 2. 5–26.

Czirfusz Márton (2007): Struktúrák regionális egyenlőtlenségei. Tér és Társadalom. 1. 69–83.

Barta, Györgyi – Beluszky, Pál – Czirfusz, Márton – Győri, Róbert – Kukely, György (2006): Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. Discussion Papers of the CRS HAS. 51.