Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

CZIRFUSZ Márton

Czirfusz Márton
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Czirfusz Márton

Születési hely, idő : Budapest, 1984. május 31.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
Fax Munkahelyi ++36 (1) 309-2688
E-mail czirfusz(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2007ELTE TTK — okleveles geográfus (regionális elemző szakirány)
2012Eötvös Loránd Tudományegyetem — PhD (földtudományok)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Francia
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2007—2010ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék — PhD-hallgató
2008—2012MTA RKK KÉTI Budapesti Osztály (2012-től MTA KRTK RKI KÉTO) — tudományos segédmunkatárs
2013—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2007—2016megbízott oktató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, ELTE Eötvös József Collegium
2013—2014posztdoktor, Miskolci Egyetem Társadalomföldrajz Tanszék
2016—2017adjunktus, ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2009—Magyar Földrajzi Társaság, tag
2010—2011Regional Studies Association, tag
2011—International Critical Geography Group, tag
2012—MTA X. Osztály Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság, tag
2013—Helyzet Műhely, tag
2013—Kritikai Városkutatás Műhely, tag
2015—Belügyi Tudományos Tanács, Közfoglalkoztatási Munkacsoport, tag

Díjak, elismerések

2004—2006Köztársasági Ösztöndíj
2005A Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK
2005OTDK, 1. . helyezés
2006A Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK), ELTE TTK
2007A Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK), ELTE TTK
2013—2014Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
2015Nemzeti Kiválóság Díj
2016Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj, Magyar Földrajzi Társaság
2016Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia

Szerkesztőbizottsági tagság

2011—Tér és Társadalom
2015—European Spatial Research and Policy
2016—Economics and Management

Oktatott tárgyak

Globális gazdaságföldrajz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Humangeographie Ost- und Südosteuropas (ELTE TTK)
Gazdaságföldrajz (előadás és gyakorlat) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Általános gazdaságföldrajz I-II. (Miskolci Egyetem)
Társadalomföldrajzi témájú speciális kollégiumok (ELTE Eötvös József Collegium)

Kutatási területek

a munka földrajzai
a gazdaságföldrajz elméleti kérdései
kritikai városkutatás

Tanulmányutak

2006Universität Potsdam (Erasmus Hallgatói Mobilitás) — Németország
2009Universität Heidelberg, Geographisches Institut — Németország
20126th Summer Institute in Economic Geography — Svájc
2015Open Days Master Class on EU Cohesion Policy — Belgium

Publikációk

Tudományos művek száma összesen: 51. Hivatkozásainak száma: 283. Hirsch-index: 8.

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék

 

Fontosabb publikációk:

Czirfusz, Márton (2017): Creativity and culture in reproducing uneven development across Central and Eastern Europe. In: Lux G, Horváth Gy (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge. 106-119. oldal 
Czirfusz Márton: A gazdaságföldrajz elméletei gazdaságról és térről - Tanulságok a gazdaságföldrajz oktatásához. Földrajzi Közlemények. 141:(3) 192-202. oldal. teljes szöveg
Czirfusz, Márton (2016): Do we need a re-theorization of global urbanism from Eastern Europe? In: International Conference From CONTESTED_CITIES to Global Urban Justice. Madrid: Groupo de Estudios Urbanos y Teoría Social, Paper WPCC-161005. 14 oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2015): A közfoglalkoztatás térbeli egyenlőtlenségei. In: Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.): Munkaerőpiaci tükör. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. 126–138. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton – Pósfai Zsuzsanna (2015): Kritikus ponton? Önkormányzati lakásgazdálkodás a gazdasági világválság után. Területi Statisztika. 5. 484–504. oldal teljes szöveg

Czirfusz Márton – Hoyk Edit – Suvák Andrea (szerk., 2015): Klímaváltozás–társadalom–gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs: Publikon Kiadó. 302 oldal. teljes szöveg

Czirfusz, Márton – Horváth, Vera – Jelinek, Csaba – Pósfai, Zsuzsanna – Szabó, Linda (2015): Gentrification and Rescaling Urban Governance in Budapest-Józsefváros. Intersections: East European Journal of Society and Politics. 4. 55–77. oldal. teljes szöveg

Czirfusz, Márton (2014): The borders of national economy - critical theory and notions of economic policy In: Bottlik Zsolt (ed.) Cross-Border Review: Yearbook. Esztergom; Budapest: European Institute of Cross-Border Studies, Central European Service for Cross-Border Initiatives, 2014. 109118. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2014): A munka sokszínű formái és a változatos területi fejlődés In: Jeney László  Hideg Éva  Tózsa István (szerk.) Jövőföldrajz: a hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapest: BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 2014. 4354. oldal. teljes szöveg

Jelinek Csaba – Bodnár Judit – Czirfusz Márton – Gyimesi Zoltán (szerk., 2013): Kritikai városkutatás. Budapest: L'Harmattan Kiadó. 507 oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2012): A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. In: Rechnitzer János – Rácz Szilárd (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. Győr: SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, 52–59. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2012): Ágazati gazdaságföldrajzok a magyar geográfiai hagyományban: jelenetek Marxtól Hettnerig. In: Bottlik Zsolt – Czirfusz Márton – Gyapay Borbála – Pfening Viola (szerk.): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális tudomány. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 65–81. oldal. teljes szöveg

Bottlik Zsolt – Czirfusz Márton – Gyapay Borbála – Pfening Viola (szerk., 2012): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális tudomány. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest. 201 oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2012): A geográfus Wallner Ernő helye a tudományban: a diskurzuselemzés lehetőségei. Soproni Szemle. 2. 143–155. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2011): A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban. PhD-értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 151 oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2010): Faktoranalízis, a látszatmegoldás. Tér és Társadalom.1. 37–49. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2010): A földrajztudományi mező működése a hatvanas évek két kandidátusi védése alapján. In: Bajmócy Péter – Józsa Klára (szerk.): Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. CD-Kiadvány. 13 p. teljes szöveg

Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. Tér és Társadalom. 4. 1–20. oldal teljes szöveg

Barta, Györgyi – Czirfusz, Márton – Kukely, György (2008): Re-industrialization in the World and in Hungary. European Spatial Research and Policy. 2. 5–26. oldal. teljes szöveg

Czirfusz Márton (2007): Struktúrák regionális egyenlőtlenségei. Tér és Társadalom. 1. 69–83. oldal. teljes szöveg

Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2006): A város és gazdasága. In: Győri Róbert – Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 25–41. oldal.

Barta, Györgyi – Beluszky, Pál– Czirfusz, Márton– Győri, Róbert– Kukely, György (2006): Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. Discussion Papers of the CRS HAS. 51. teljes szöveg