KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

DURAY Balázs

Duray Balázs
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Duray Balázs

Születési hely, idő : Békéscsaba, 1975. április 3.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
Munkahelyi Központi +36 (66) 441-801
E-mail durayb(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2001JATE TTK, Szeged — okleveles környezetkutató geográfus
2009Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola — PhD (földtudomány)

Nyelvtudás

Német (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2003—2006MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba — fiatal kutatói ösztöndíjas
2006—2009MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba — tudományos segédmunkatárs
2009—2011MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba — tudományos osztályvezető
2012—2013MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005—2006oktató, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport
2006oktató, Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar
2009—oktató, Szent István Egyetem, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2000—Magyar Földrajzi Társaság, tag
2003—International Association of Landscape Ecology – UK, tag
2008—Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Stratégiai Tervezési Albizottság, tag

Díjak, elismerések

2003—2006MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj

Oktatott tárgyak

Regionális gazdaságtan (SZIE, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet)
Alternatív vállalkozások gazdaságtana (SZIE, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet)
Környezetpolitika (SZIE, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet)
Településgazdálkodási ismeretek (SZIE, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet)
Vidékfejlesztés (SZIE, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet)

Kutatási területek

Tájökológia
Klímaváltozás településkörnyezeti kérdései
Tájhasználat-változás modellezése

Tanulmányutak

2003tanulmányút — Lengyelország
2004tanulmányút — Olaszország
2005tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2008tanulmányút — Csehország

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

A legfontosabb 10 publikáció

 

Fenntartható környezetvédelmi tervezés Békés, Békéscsaba és Gyula városokban. In. Tímár, J.– Nagy, E. (szerk.) Az Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. III. Alföld Kongresszus. Nagy Alföld Alapítvány Békéscsaba 2005.
Komplex (funkcionális és szerkezeti) tájökológiai kutatások a Dél-Alföldi régió határmenti területein. Tájökológiai Lapok. 2005. 3(1): 133-153. Társszerző: Hegedűs, Z.
Geoecological mapping procedure in Kis-Sárrét study area. Acta Climatologica et Chorologica. 2005 38/39 kötet. 47–57. p. Társszerző: Hegedűs, Z.
A Kárpát-medence környezetpolitikája és környezetvédelmi intézményrendszere In: (szerk) Glück R., Rácz G.: Évkönyv 2004-2005 IV. köt. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 2005. p. 315-324. Társszerző: Nagy, I.
Possibilities of co-operation in the border regions of Hungary after the EU-accession. In: New Spatial Relations New Europe. In: T. Komornicki, K. Ł. Czapiewski (Eds.) Warszawa: Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Centre for European Studies, Polish Geographical Society. 2005. 185–201. p. (Europa XXI, 13.). Társszerző: Nagy, I.
Talajtani vizsgálatok szerepe a tájkutatásokban, talajelosztási rendszerünk korszerűsítései lehetőségeinek vizsgálata. In: Kiss, A. – Mezősi, G. – Sümeghy, Z. (Szerk.): Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. Szeged: SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. 2006. 259–269. p. Szerk.: Társszerző: Hegedűs, Z.
Tájidentitás és területfejlesztés a határ mentén. In: Tímár J. (szerk.): Határkonstrukciók magyar-szerb vizsgálatok tükrében. Békéscsaba 2007. pp. 114-124.
Spatial conflicts of land-use changes on the rural areas of South Great Plain Region Warsaw Regional Forum EUROPA XXI.  New functions of rural and industrial space in Central and Eastern 2008. (no 17, p. 97-108)
A tájhasználat változásának vizsgálati módszerei; Kis-sárréti példa alapján. In: Csorba, P. – Fazekas, I. (Szerk.): Tájkutatás-Tájökológia. Meridián Alapítvány, Debrecen. 2008. pp.125-131.
Románia környezetpolitikája. In: Fazekas, I. – Suvák, A. (Szerk.): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. 2008.  Pécs. pp. 339-348
Duray Balázs: Tájváltozás modellezése a Dél-Alföldön. In: Tájökológiai kuttások. III. Magyar Tájökológiai Konferencia, 2008. május 8-10. Szerk. Csima P., Dublinszki-Boda B. Budapest Corvinus Egyetem, 2008. 365-372. p.