Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FARAGÓ László

Faragó László
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Faragó László

Születési hely, idő : Pécs, 1953. szeptember 23.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-807
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail farago(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara — okleveles közgazda
1983Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest — területi tervezési szakközgazdász
1983Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — egyetemi doktori fokozat
2003PTE, Pécs — PhD (Politika tudomány)
2009Széchenyi István Egyetem, Győr — habilitáció (gazdálkodás- és szervezéstudományok)

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1978—1983PÉCSITERV — várostervező közgazdász
1983—1990MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
1991—1992Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium — területfejlesztési főosztályvezető
1992—2005MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos munkatárs
2005—2011MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos főmunkatárs, főigazgató-helyettes (2010-től igazgatóhelyettes)
2012—2013MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete — igazgató
2013—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1988—2008meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék (és jogelődje)
2008—2013adjunktus, PTE KTK
2008—meghívott előadó, Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2006—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2008—Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Szakbizottság, tag
2008—PAB Területfejlesztési Munkabizottság, elnök

Díjak, elismerések

2004Pécs Város Tudományos Díja
2006Pro Régió Díj

Oktatott tárgyak

A területfejlesztés alapjai (PTE BTK Multidiszciplináris doktoriskola)
Térelmélet, Tervezéselmélet (Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
A területfejlesztés alapjai (PTE Közgazdaság-tudományi Kar)
EU területi tervezése (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola)

Kutatási területek

Területi tervezés, tervezéselmélet, területi politika, EU strukturális és kohéziós politikája,

Tanulmányutak

1989tanulmányút — Egyesült Államok

Publikációk

 1 monográfia és több mint 100 könyvfejezet, tudományos közlemény és egyéb publikáció. Ebből 16 idegen nyelven

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék


A legfontosabb 30 publikáció

 

Tétértelmezések. - Tér és Társadalom. 26. 2012. 1. pp. 5–25.

Falvaink sorsa komplementer nézőpontból. In:  Mezei C. és Bakucz M. (szerk.): Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés. Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. Pécs: PTE KTK. 2011. pp. 35–47.

Területi koncentráció és jelentőségükből vesztő perifériák. In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.) A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 432-453.

Minden régió „politikai”! In.: Benkő P. (szerk.): Politikai Régió – Régiópolitika. Budapest: Deák Kiadó, 2010. pp. 46–54.

A településhálózat és annak alakítása. - Területi Statisztika. (49). 12. 2009. 3. pp. 257–263.

Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben. - Tér és Társadalom, 21. 2007. 4, pp. 21–38.

A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása. - Tér és Társadalom, 20. 2006. 2. pp. 83–102.

The Driving Forces of Regionalism in Hungary. In: Gy. Barta, É. – G. Fekete, I. – K. Szörényiné and – J. Timár (eds.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Centre for Regional Studies of H.A.S., 2005. pp. 73–91.

A jövőalkotás társadalomtechnikája. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005. 240 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus Tankönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 28.)

A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. - Tér és Társadalom. 18. 2004. 3. pp. 1–23.

The General Theory of Public (Spatial) Planning. The Social Technique for Creating the Future. Discussion Papers. 43. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 85 p.

System and principles of land use. In: Hajdú, Z. – I. Pálné Kovács (eds.) Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Pécs, HAS Centre of Regional Studies, 2003. pp. 67–69.

Integrated „territorial” planning system (in the European Union). In: Sustainable Spatial Development: Strengthening Intersectoral Relations. Proceedings. European Regional Planning, No. 69. Council of Europe Publishing, 2003. pp. 31–35.

A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés. - Tér és Társadalom. 17. 2003. 1. pp. 19–40.

Szeletek a tervezés mélyrétegeiből. - Tér és Társadalom 15. 2001. 3–4, pp. 11– 24.

Spatial Planning in the Light of the European Integration. In: Gál, Z. (ed) Role of the Regions in the Enlargening European Union. Pécs: Centre for Regional Studies HAS., 2001. pp. 157–171.

A (terület)fejlesztés irányítási algoritmusa a programozás. In: Horváth Gy. – Rechnitzer J. (szerk.) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs: MTA RKK, 2000. pp. 527–541.

Regional "winners and "losers". In: Hajdú, Z. (ed.) Regional Processes and Spatial Structures in Hungary in the 1990's. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999. pp. 316–327.

Dilemmas and Main Tendencies of the New Hungarian Regional Policy In: Z. Fröhlich (at. al. eds.): Industrial Restructuring and its Impact on Regional Development. Zagreb: Institute of Economics, 1995. pp. 215–222.

Kína a növekedési pólus elmélet gyakorlati megvalósítója. - Tér és Társadalom 11. 1995. 3. pp. 1–16.

Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak vitájához. - Tér és Társadalom, 8. 1994. 3–4. pp. 23–29.

Regionális gazdaságfejlesztés ,,kereslet–oldali'” stratégiák segítségével. - Comitatus, 4. 1994. 1. pp. 60–63.

A térszemlélet változó tartalma, In: Lados M. (szerk.) Területi szemlélet a közgazdaságtanban, avagy van–e regionális gazdaságtan Magyarországon, Győr: MTA RKK, 1992. pp. 155–167.

Local Economic Development, In: Horvath Gy. (ed.) Regional Policy and Local Governments, Pécs: MTA RKK, 1991. pp. 71–84.

Posztmodern: a modernizáció kritikája avagy új kihívás. - Tér és Társadalom, 4. 1991. pp. 1–16.

A térszemlélet változó tartalma, - Tér és Társadalom, 5. 1991. pp. 103–109.

A helyi gazdaságfejlesztés elmélete. - Gazdasági Fórum. 1990. 2. pp. 44–55.

Development Possibilities of Backward Areas in Hungary, Pécs: MTA RKK, 1988. 23 p. Discussion Papers 7. Társszerző: Hrubi László.

Dilemmas of regional planning in Hungary. - Journal of Environmental Planning and Management, 31. 1988. 2. pp. 83–88.

A területfejlesztés fogalmáról. - Tér és Társadalom, 1. 1987. 1. pp. 1–15.