KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FARKAS Jenő Zsolt

Farkas Jenő Zsolt
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Farkas Jenő Zsolt

Születési hely, idő : Budapest, 1977. szeptember 1.

Családi állapot : nős

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (76) 502-846
Fax Központi +36 (76) 502-849
Vezetékes Központi +36 (76) 502-840
E-mail farkasj(kukac)rkk.hu
E-mail farkas.jenozsolt(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2000SZTE TTK, Szeged — geográfus, településkutató
2000SZTE TTK — történelem - földrajz szakos középiskolai tanár
2002BKÁE, Budapest — önkormányzati gazdálkodás szak, településmenedzser szakirány
2003SZTE, Szeged — Regionális folyamatok földrajzi és földtani elemzése Phd program abszolutórium
2006BME, Budapest — alkalmazott térinformatikus
2008SZTE, Szeged — Doktori Szigorlat
2011SZTE TTIK, Földtudományi Doktori Iskola — PhD fokozat, földtudományok

Nyelvtudás

Német (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1999—2000Virágh Gedeon Szakképző Intézet, Kunszentmiklós — történelem-földrajz tanár
2000—2001FVM BKKM-i FM Hivatal, Kecskemét — közgazdasági főfelügyelő
2002—2005FVM BKKM-i FM Hivatal, Kecskemét — informatikai főfelügyelő
2005—2011MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét — tudományos segédmunkatárs
2011—2013Kecskeméti Főiskola, Kecskemét — adjunktus
2011—2020MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét — tudományos munkatárs
2020—KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály, Kecskemét — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2008—oktató, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar
2018—címzetes egyetemi docens, Neumann János Egyetem
2018—oktató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2011—MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Agrárökonómiai Munkabizottság, tag
2015—MTA SZAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottságának Földtudományi Munkabizottság, tag

Díjak, elismerések

2021—2024Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

Oktatott tárgyak

regionális elemzések módszerei (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
vidékfejlesztés (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
természeti erőforrások (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
agrár-, vidék- és környezetpolitika (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
a vidékfejlesztés stratégiája (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
térinformatika (SZIE, Gödöllő; Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)

Kutatási területek

Települési, környezeti és földhasználati térinformatikai rendszerek
Vidékfejlesztés
Vidékföldrajz
Mezőgazdasági földrajz

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Kritikai észrevételek a magyar vidékfejlesztésről a vidékföldrajz szempontjából. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(1) pp. 57-83. (2018) Társzerző: Kovács AD.

Geographical analysis of climate vulnerability at a regional scale: the case of the Southern Great Plain in Hungary. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 66:(2) pp. 129-144. (2017) Társszerzők: Rakonczai J-Hoyk E.

Impacts and consequences of residential segregation of Roma in urban spaces: Case studies from Hungary. URBANI IZZIV 28:(2) pp. 136-148. (2017) Társszerzők: Kovács AD-Lennert J-Kanalas I.

Homokhátság - a special rural area affected by aridification in the Carpathian basin, Hungary. EUROPEAN COUNTRYSIDE 9:(1) pp. 29-50. (2017) Társszerzők: Hoyk E-Kovács AD.

A társadalmi kapacitás/deficit mérése a skandináv és a visegrádi országok régióinak példáján. TERÜLETI STATISZTIKA 56:(2) pp. 158-182. (2016) Társszerzők: Bódi F-Róbert P.

Anomie as a thermometer of the crisis (experiment) - Social Capacity - phenomenon of the complex crisis. In: Bódi F, Fábián G, Fónai M, Kurkinen J, Lawson R T, Pietiläinen H (szerk.) Access to Services in Rural Areas: A Comparison of Finland and Hungary. 315 p. Bremen: Europäischer Hochschulverlag GmbH, 2014. pp. 149-172. (Studies on Comparative Social Pedagogies and international Social Work; 27.) (ISBN:978-3-86741-898-0) Társszerzők: Bódi F.-Horváth Zs.

Land Use Changes in the Rural-Urban Fringe of Kecsk emét after the Economic Transition JOURNAL OF SETTLEMENTS AND SPATIAL PLANNING 4:(2) pp. 153-159. (2013) Társszerzők: Csatári B.-Lennert J.

A vidéki térségek újraalakításának lehetőségei 2014 után földrajzi nézőpontból. A FALU 28:(2) pp. 5-14. (2013)

Situation of Hungarian geography in the early twenty-first century. CENTRAL EUROPEAN REGIONAL POLICY AND HUMAN GEOGRAPHY 2:(2) pp. 37-47. (2012) Társszerző: Hoyk E.

Problems and development concepts for scattered farms in Hungary - A case study from the "Kiskunság Region". HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK/CROATIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 73:(2) pp. 165-177. (2011) Társzerző: Kovács AD.

Városi társadalmi konfliktusok elemzése térinformatikai rendszer segítségével Kecskemét példáján. – Térinformatika, 19. 2007. 20–23. oldal. Társszerzők: Kovács A. D.–Salánki Sz.-Szemenyei Gy.
Neurális hálózatok a térségi tipizálásban. – Tér és Társadalom, 21. 2007. 1. 103–115. oldal.
Vidéktípusok. In: A társadalmi földrajz világai. Szerk.: Kovács Cs., Pál V. Szeged: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2007. 103–116. oldal. Társszerző: Csatári B.
Homokhátsági tanyás térségek vizsgálata. – Gazdálkodás, 50. 2006. 1. 72–80. oldal. Társszerző: Kovács A. D.
A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. 97–109. oldal. Társszerző: Csatári B