Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FINTA István

Finta István
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Finta István

Születési hely, idő : Komló, 1967. október 10.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-827
Vezetékes Központi +36 (72) 523-827
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail finta(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1993Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar — jogtudományok doktora
1998Janus Pannonius Tudományegyetem KTK, Pécs — okleveles szakközgazda pénzügyi menedzser szakirányon
2006PTE, Pécs — Ph.D.

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas)

Munkahelyek

1993—2000MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
2001—MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2003—meghívott előadó, PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
2003—meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1997—Magyar Útügyi Társaság, tag
2002—Vékény község, alpolgármester
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2002—Keleti-Mecsek Egyesület, elnök
2008—Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, elnök

Oktatott tárgyak

Helyi politika, területi közigazgatás (PTE Közgazdaság-tudományi Kar)
Helyi politika, területi közigazgatás (PTE PMMK)

Kutatási területek

A területfejlesztés jogi szabályozása (közösségi, nemzeti jogok)
Önkormányzati gazdálkodás és fejlesztés

Tanulmányutak

1998tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

10 könyvfejezet, 34 tudomá­nyos közlemény, 4 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Területi Statisztika, Ma­gyar Közigazgatás, Comitatus
Hivatkozásainak száma: 11
 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 
A legfontosabb 30 publikáció
 
Finta István: A kistérség a község szemszögéből In: Új Magyar Közigazgatás 2008. december, 1. évfolyam 2. szám 6-16. p.
Finta István: Az önkormányzati jogállás és a településközi kapcsolatok aktuális kérdései In.:Közigazgatási Szemle 2008/3-4 szám 55-63. p.
Finta István: A vidéki települések fejlesztési lehetőségei az ÚMVP és az ÚMFT tükrében. In: Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés. Szerk. Buday-Sántha A., Hegyi J., Rácz Sz. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2008. 416–423. p.
Finta István – Faragó László – Fodor István – Pálné Kovács Ilona –Varjú Viktor (et al.): G-FORS Case Studies on SEA and ETS in Hungary. Eds. Pálné Kovács I., Varjú V. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2008. 96 p. http://www.gfors.eu/fileadmin/download/national_reports/G-Fors_Hungarian_­Cases_Final.pdf
Finta István: A hatósági tevékenység ellátásának kérdései helyi és kistérségi szinten. In: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Szerk. Kovács K., Somlyódyné Pfeil E. Budapest: KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, 2008. 123–154. p. (Közigazgatási Olvasmányok)
Finta István: Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárásrend hazai jogi szabályo­zásának problémái. – Tér és Társadalom, 21. 2007. 4. 73–94. p.
Finta István: Gondolatok a Közigazgatási Szemléről In: Közigazgatási Szemle 2007/2. szám 105-107. p.
Finta István: A LEADER-program tapasztalatai és lehetőségei a Kelet-Mecsek térségében In: A vidéki Magyarország az EU csatlakozás után. VII. Falukonferencia Szerk. Kovács Teréz Pécs MTA RKK 2007. 474-479. p.
Finta István: A területfejlesztés pénzügyi eszközrendszere. In: Terület- és településfejlesztési ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk. Szigeti E. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2006. 57–78. p
Finta István: A területi államigazgatás szerepe az uniós források felhasználásának elősegítésében. Budapest: IDEA-Program, 2006.
Finta István: A jogi szabályozás szerepe a közösségi források felhasználásában. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 2. 103–141. p.
Finta István: A kistérségi funkciók változása a területfejlesztési szerepkör tükrében. In: „Európában a megye” „Közigazgatási reformok – 15 év után”. Előadások és hozzászólások a 2005. október 19–20-i pécsi konferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2006. 101–107. p.
Finta István: A Dél-Dunántúl helyi közigazgatásának fejlődési tendenciái. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központ¬ja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 380–394. p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).
Finta István: Az Uniós csatlakozás első féléves tapasztalatai – Európában a megye (szerk.: Pálné Kovács Ilona) 2005. Pécs, 79-84. o.
Finta István:Az európai uniós támogatási források és a Kelet-Mecsek térségének fejlesztési programjai – Európába megy a megye konferencia kötet 2004. Pécs, szerk.: Pálné Kovács Ilona, 177-184.o
Finta István: A helyi-területi szintű közigazgatási szervezetek gazdaságirányítási, támogatási-fejlesztési funkcióinak jogszabályi háttere. In: Versenyképesség és igazgatás. (Tanulmányok a regionális versenyképesség igazgatási feltételeiről). Szerk.: Pálné Kovács I. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2004. 35–56. p.
Finta István: A kollektív döntéshozó és tanácsadó szervek jogi szabályozása Magyarországon – Magyar Közigazgatás, 53. 2003. 11. 691-698. p.
Finta István: A vidék fejlődését elősegítő politika látens és érdemi elemei. In: Évkönyv 2002. Szerk.: Mezei C. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2003. 329-343. p.
Finta István: Az állami- önkormányzati feladatok ellátásának lehetséges változatai     középszinten. In: Európába megy a megye. Tíz éves a területi közigazgatás, öt évesek a területfejlesztési tanácsok. Előadások és hozzászólások a 2001. október 25-26-i konferencia
Finta István: A vidékfejlesztés irányait meghatározó legfontosabb európai uniós dokumentumok rövid áttekintése. In: VIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (Keszthely, 2002. március 28.). Keszthely: VE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar, 2002. [6] p. CD-ROM
Finta István. Az állami önkormányzati feladatok ellátásának lehetséges változatai       középszinten. = Területi Statisztika, 42. 2002. 2. 131-146. p.
Finta István – Pálné Kovács Ilona – Pfeil Edit: Közigazgatási alapok. Szerk.: Pálné Kovács I. Budapest: Unió, 2001. 279 p.
Finta István: A területfejlesztés intézményrendszerének működési tapasztalatai regionális szinten. In: Európába megy a megye. Megye körkép – megye kórkép. Szerk.: Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2001. 123–133. p.
Finta István: A közszolgáltatások változási trendjei és lehetséges funkciói regionális szinten. = Magyar Közigazgatás, 51. 2001. 1. 38-44. p.
Finta István: A regionális területfejlesztési tanácsok II. A kérdőíves felmérés tapasztalatai. = Comitatus, 10. 2000. 12. 32–38. p.
Finta István: A regionális területfejlesztési tanácsok megszervezésének első gyakorlati ta¬pasz¬talatai I. = Comitatus, 10. 2000. 11. 17–27. p.
Finta István: A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. = Tér és Társadalom, 13. 1999. 3. 125–129. p. Konferenciaismertetés
Finta István: Az önkormányzati szolgáltatás-szervezés és szabályozás lehetőségei. = Tér és Társadalom, 12. 1998. 4. 29–41. p.
Finta István: Az önkormányzati intézményrendszer átalakulásának lehetséges irányai. = Tér és Társadalom, 10. 1996. 2–3. 179–187. p.
Finta István: A megyei jogú városok településrészi önkormányzatainak jogi szabályozása és működési tapasztalatai. = Magyar Közigazgatás, 46. 1996. 3. 154–164. p.