Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

GÁL Zoltán

Gál Zoltán
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Gál Zoltán

Születési hely, idő : Eger, 1967. december 21.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-825
E-mail galz(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1992The Queens University, Belfast, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar — non-degree MSc.program
1993Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen — BSc., MSc.(földrajz-történelem)
1994Közép-Európai Egyetem (CEU), Budapest — M.A .
1998MTA, Budapest — A földrajztudomány kandidátusa (C.Sc.)
2000SQW & the British Know How Fund — Innovációs menedzser
2009Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — habilitáció

Nyelvtudás

Német (olvas)
Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1993—1996MTA RKK KÉTI, Budapest — MTA TMB ösztöndíjas
1994—1996Miskolci Egyetem, BTK, Egyetemes Történeti Tanszék — egyetemi tanársegéd
1996—1997Pécsi Református Gimnázium — középiskolai tanár
1997—2000Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos munkatárs
2000—Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos főmunkatárs
2001—PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola, Pécs — témavezető
2001—2003Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar — tanszéki főmunkatárs
2004—2011Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar — egyetemi docens
2010—2013Kaposvári Egyetem — nemzetközi igazgató, Nemzetközi Titkárság vezetője
2011—2015Kaposvári Egyetem GTK Regionális Gazdasági és Statisztika Tanszék — m.b. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
2012—MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs
2015—2016Kaposvári Egyetem GTK Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék — tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
2016—Kaposvári Egyetem GTK Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék — tanszékvezető egyetemi tanár

Felsőoktatási tevékenység

1994—1996egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Miskolc
1998—2003meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
2001—2003tanszéki főmunkatárs, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
2001—témavezető, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola, Pécs
2004—egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
2005meghívott előadó, Visegrád Alpítvány Nyári Egyetem, Krakkó
2005—2009meghívott előadó, College for Modern Business Studies, Odorheiu Secuiesc, Romania
2006meghívott előadó, Danube Rectors Conference Summer School, Dubrovnik
2008Kaposvári Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, regionális gazdaság és politikai referens
2008meghívott előadó, Georegnet Summer School, University of Maribor
2008meghívott előadó, British Academy, Oxford University, Centre for Environment
2010meghívott előadó, Olomouc, Palacky University
2013Regionális gazdasági és környezetgazdálkodási MSC program vezetője, Kaposvári Egyetem
2013meghívott előadó, Brno, Masaryk University
2013—doktori tanács tagja, Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
2014meghívott előadó, Trinity College, Dublin

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1900—Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon, Irányító Menedzsment Csoport, tag
1993—2004Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesület, tag
1998—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi, Településtudományi és Területfejlesztési Szakbizottság, tag
1998—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1998—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Településtudományi Munkabizottság, tag
1998—MTA X. Osztálya Földrajztudományi II. Bizottság, tag
1999—MTA IX. Jogi- és Közgazdaságtudományi Osztálya Regionális Tudományos Bizottság, tag
1999—Regional Science Association, European Section, tag
2001—Regional Studies Association, tag
2001—Pécs Baranyai Kereskedelmi Kamara Innovációs Bizottság, tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2003—2005Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Regionális Előretekintési Programja, szakértő
2003—2004MTA X. Európai Bizottság DG Research Regionális Előretekintési munkacsoportja, külső szakértő
2004—2010Society for the Advancement Socio-Economics, tag
2006—2007ERAWATCH projekthálózat „Specific Analysis On the Regional Dimensions of Investment In Research”– programme, szakértő
2008—Outsourcing and offshoring Business Services: RSA Research Network, tag
2010—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2011—2012RSA Research Network “Geographies of finance and post-socialist transformations”, szervező
2011—OTKA Gazdaság- és Jövőkutatási Szekció, zsűri tag
2013ACEU (Alliance of Central and Eastern European Universities), alelnök
2016—Global Network on Financial Geography (http://www,fingeo.net), régiós nagykövet (regional ambassador)
2016—MTA Regionális Tudományi Bizottság, tag
2017—Magyar Regionális Tudományi Társaság, elnök

Díjak, elismerések

1989—1993Köztársasági ösztöndíj
1998Soros Alapítvány doktori ösztöndíjas
1991—1993Universitas ösztöndíj
1999—2002OTKA poszt-doktori ösztöndíjas
1991OTDK
1991Európai Magyarországért és a Politikai Tudományok Intézete Alapítvány tudományos díja
1997Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Ösztöndíja, MTA
1998MTA Nemzeti Stratégiai Programok Díja
1999Akadémiai Ifjúsági Díj
1999OTKA Posztdoktori ösztöndíj
2001—2004Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005Eastern European Prize, The Society for the Advancement Socio-Economics
2007Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díja

Szerkesztőbizottsági tagság

1998—2009Discussion Papers, sorozatszerkesztő
2010—Tér és Társadalom
2011—Journal of Innovation & Entrepreneurship (Springer Verlag)
2011—Journal of Economic Development, Environment And People

Oktatott tárgyak

Pénzügyi térgazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Pénzügyi szolgáltatások regionális gazdaságtana (PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)
A globális világ és Európa gazdaságföldrajza (Kaposvári Egyetem)
Gazdaságföldrajz (Kaposvári Egyetem)
Regionális és városgazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Regionális gazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Innováció politika és finanszírozás (Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Székelyudvarhely)
Innovációsmenedzsment (Kaposvári Egyetem)
Szolgáltatások regionális gazdaságtana (PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)
Regionális innovációpolitika és menedzsment (Kaposvári Egyetem)
Nemzetközi összehasonlító gazdaságtan (PTE BTK Politikatudományi Tanszék)
A globalizáció pénzügyi földrajza (Kaposvári Egyetem)

Kutatási területek

Az innováció regionális gazdaságtana, regionális innováció politika, az innováció területi aspektusainak vizsgálata, innovációföldrajz.

Tanulmányutak

1991—1992tanulmányút (TEMPUS ösztöndíj) — Írország
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1999tanulmányút — Egyesült Államok
1999tanulmányút — Lengyelország
1999tanulmányút — Ausztria
2000tanulmányút — Olaszország
2001tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2004tanulmányút — Írország
2007tanulmányút — Kína
2008tanulmányút — Csehország
2008tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2008tanulmányút — Egyesült Államok
2009tanulmányút — Csehország
2014tanulmányút — Írország

Publikációk


Összes publikációinak száma:

Tudományos művek: 177
Önálló monográfia: 2 (idegen nyelven: 1)
Szerkesztett szakkönyv: 2  (idegen nyelven: 1)
Egyéb szerkesztett könyv: 4 (idegen nyelven: 2)
Discussion Papers Series, Centre for Regional Studies: 53 műhelytanulmány szerkesztése
Idegen nyelvű folyóirat közlemények: 16
Magyar nyelvű folyóirat közlemények: 24
További idegen nyelvű közlemények: 14
További magyar nyelvű közlemények: 54
Egyéb konferencia proceedings-ben megjelent közlemények és absztraktok: 14
Egyetemi jegyzet: 1 (idegen nyelven)
Értekezés: 1
Nemzetközi konferencián tartott előadások: 83

Független idézettség: 464
Tudományos közleményeinek idézettsége: 388
Idegen nyelvű idézettség: 110
Hirsch index:11

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 
Önálló könyv, könyvfejezet:
 
 1.  Gál Zoltán: Pénzintézeti szolgáltatások, kereskedelem. In: Beluszky P. –Gál Z. – Hajdú Z. – Nagy M.: Magyarország történeti föld­rajza II. kötet. Szerk. Beluszky P. Pécs–Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2006. 17–49. p. (Studia Regionum) (Studia Geographica) (Dialóg Campus Tankönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 27.)
   
 2. Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben.: A válság szabdalta pénzügyi tér. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 780 p.
  ISBN:978 963 05 8820

   
 3.  Zoltán Gál: The Golden Age of Local Banking - The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 202 p.
  ISBN:978 963 693 035 6

   
 4. Gál Zoltán: Spatial Development and the Expanding European Integration of The Hungarian Banking System, Pécs: Centre for Regional Studies, 2004. 75 p. (Discussion Papers No. 45). Gál Zoltán (ed.): Discussion Papers, 45. Pécs: Centre for Regional Studies, 2004.
   
 5.  Gál Zoltán: „The Banking Functions of the Hungarian Urban Network in the Early 20th Century. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2006. pp.69 (Discussion Papers, no. 55. )
   
 
Magyar nyelvű
 1.  A magyarországi városhálózat összehasonlító vizsgálata a banki betétforgalom alapján 1910-ben, In: “Kőfallal, sárpalánkkal”—Várostörténeti tanulmányok, Rendi társadalom-polgári társadalom 7. (szerk. Sasfi Cs. és Németh Zs.), Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. pp. 50-68.
   
 2. Miért nem lett Budapest a kelet-közép-európai régió pénzügyi központja?: Budapest pénzintézeti szerepköre az ezredfordulón. In: Barta Gy, Keresztély K, Sipos A (szerk.)A "világváros" Budapest két századfordulón.  Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. pp. 137-165.
   
 3. Nemzeti pénzügyi központ nemzetközi ambíciókkal.: Budapest pénzintézeti szerepköre a 19-20. század fordulóján. In: Barta Gy, Keresztély K, Sipos A (szerk.) A "világváros" Budapest két századfordulón. Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. pp. 87-118.
   
 4.  A magyarországi városhálózat pénzintézeti funkciói a századfordulón. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Szerk.: Püski L., Timár L., Valuch T. Debrecen: KLTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tan­szé­ke, 1999. 227–249. p.
   
 5.  A regionális tudomány új irányzata: a pénzügyi földrajz, In.: Tér és Társadalom, 2000.2-3. pp. 9-21.
   
 6. Az innováció regionális intézményrendszere, In.: Európai Tükör, V. Évf. 2000/3.sz. pp.22-51.
   
 7. A regionalizmus kihívásai: a magyarországi bankrendszer fejlődése és területi struktúrája, In. Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (Enyedi kötet), Pécs, 2000. pp. 374-396.
   
 8. Gál Zoltán-Molnár Balázs-Nagy Erika: A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében. In.: Tér és Társadalom, 2002/2. pp.113-128.
   
 9.  A pénzintézeti szektor területfejlesztési kérdései a magyarországi Duna-völgyben (A gazdaság-, a szolgáltatás és az iparstruktúra területfejlesztési kérdései), In.: Glatz Ferenc (szerk.), A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései II., Magyarország az ezredfordulón (Területfejlesztés), MTA, Budapest, 2002. pp. 453-478.
   
 10. A vidék bankjai: a takarékszövetkezetek szerepvállalása és fejlesztési feladatai, In.: (szerk. KovácsT.) A vidéki Magyarország az EU csatlakozás előttVI. Falukonferencia, MTA RKK – Magyar Regionális Tudományi Társaság, Pécs, 2003.pp.166-174.
   
 11. A dunántúli bankpiacok átalakulása a 19-20. század fordulóján, In. A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza, (szerk. Frisnyák S.- Tóth József), Nyíregyháza-Pécs, 2003. pp. 239-252.
   
 12. Az innováció regionális intézményrendszere és a versenyképesség, In.: Versenyképességés igazgatás (Tanulmányok a regionális versenyképesség igazgatási feltételeiről), (szerk. Pálné Kovács Ilona), MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2004. Pp.115-140.
   
 13. Az egyetemek szerepe a regionális innovációs hálózatokban, In.: Búzás Norbert (szerk.), Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés, Jate Press, Szeged. 2005, pp. 271-294.
   
 14. A magánbankárok tündöklése és bukása”: Pécsi magánbankárok története a kezdetektől 1945-ig, In. Varga D. – Szirtes G. (szerk.) Mozaikok Pécs-Baranya gazdaságtörténetéből, Varga D. Pannónia Könyvek– Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2004. pp. 35-54.
   
 15. Innovációs potenciál. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 357–379. p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.)
   
 16. Pénzintézeti szolgáltatások, kereskedelem. In: Magyarország történeti föld­rajza II. kötet. Szerk. Beluszky P. Pécs–Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2006. 17–49. p. (Studia Regionum) (Studia Geographica) (Dialóg Campus Tankönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 27.)
   
 17. Gál Zoltán (2008): „Aranykor után”: A magyarországi bankközpontok területi átrendeződése a két világháború közötti korszakban, In: Korall, 31. 9. évfolyam. 2008. április, pp.45-74.
   
 18. Gál Zoltán (2008): A régió tudásbázisai – egy Európai Uniós felmérés tanulságai. In: Csuka Gy., Kovács B., Szívós M. (szerk) Regionális innováció – vidéki felzárkózás?, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 55-83.
 
 
Idegen nyelvű
 
 1. Challenges of regionalism: development and spatial structure of the Hungarian banking system. In.: Geographia Polonica, Vol 73. No.1. Spring 2000. pp. 95-125.
   
 2. The Hungarian Banking Sector and Regional Development in Transition., In: Regional Processes and Spatial Structures in Hungary in the 1990s, (ed. Zoltán Hajdú ), HAS,Transdanubian Research Institute, 1999. pp. 180-221
   
 3. -  Sass M.  Emerging new locations of business services: offshoring in Central and Eastern Europe. - Regions Magazine 274:(1) pp. 18-22. (2009) 
   
 4. The role of research universities in regional innovation.: The case of Southern Transdanubia, Hungary. In: Longworth N, Osborne M (szerk.) Perspectives on Learning Cities and Regions: Policy Practice and Participation. Leicester: &, 2010. pp. 84-106.

 5.  Preconditions for Regional Innovation Network Building in the Hungarian Region of South Transdanubia, In.: A. Varga – L. Szerb (eds.), Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development: International Experiences and Hungarian Challenges, University of Pécs, Pécs, pp.265-295.
   
 6.  Regional Innovation Network Building In South Transdanubia, In.: European Challenges, 2003. University of Szeged, Faculty of Food Science, pp.445-453.
   
 7. The Danube (Danube region and its economic history from dawn to present), Danube. In: The Oxford Encyclopedia of Economic History. Vol. 2. Ed.: J. Mokyr. Oxford: Oxford University Press, 2003. 65-66. p.
   
 8. Bruchlinien in der Region Donautal: die Rolle der Donau in der ittelsödosteuropaischen historischen und Raumenwicklung. In.: 2000 Jahre entlang der Donau. Aus der gemeinsamen Vergangenheit in die gemeinsame EU-Zukunft. Srifliche Fassung der Studien Vortrage der internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Ausschnitte aus der Gesichte entlang der Donau”, Pécs/Fünfkirchen, 16-19.Mai 2002., Pécs 2003. pp. 295-325.
   
 9. Regional Innovation Development, In: Portrait of South Transdanubia: a Region in Transition, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sceiences Pécs, 2003. pp.118-128.
   
 10. Role of the Support Organizations and the Universities in Regional Innovation int he Peripheral Regions, RSA Annual Conference: Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality. Angers, , 2004. Eds.: L. Bibby-Larsen, S. Hardy, F. House . Seaford: Regional Studies Association
  http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/presentations04/gal1.pdf