Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HAMAR Anna

Hamar Anna † (2018. május 13.)
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Hamar Anna † (2018. május 13.)

Születési hely, idő : Kisújszállás, 1953. október 7.

Családi állapot : özvegy, kettő gyermek

Elérhetőségek

Végzettség, minősítés

1978Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — történelem szakos középiskolai tanár, etnográfus
1980Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — szociológus
1981KLTE BTK, Debrecen — egyetemi doktor
1995MTA, Budapest — a szociológiai tudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1980—1996Gödöllői Agrártudományi Egyetem Szociológia Tanszék — egyetemi adjunktus
1996—2004CODA Kft. — szociológus
2005—2018MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos munkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

Magyar Szociológiai Társaság, tag

Kutatási területek

Az agrárszerkezet átalakulása, termelői szerveződések
A vidékfejlesztés gyakorlata
A területfejlesztés, területi tervezés gyakorlata
A szakképzés és munkaerő-szerkezet átalakulása

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Hamar Anna: Feladatellátás és finanszírozás dél-dunántúli kistérségekben. In Kovács K, Váradi MM (szerk.) Hátrányban, vidéken. Budapest, Argumentum Kiadó, 2013, 220-247.

Hamar Anna: Területhasználat, agrár-környezeti és turisztikai fejlesztések az aprófalvas térségekben 2002 és 2006 között. In Kovács K, Váradi MM (szerk.) Hátrányban, vidéken. Budapest, Argumentum Kiadó, 2013. 331-351.

Koós B, Csite A, Hamar A, Virág T, Mezei I, Földi Zs, Uzzoli A, Szerepi A, Prókai O: A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése. 1-93. Készült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából, Hétfa Kutató Intézet, Revita Alapítvány, 2013.

Hamar Anna: Többcélú társulás és közoktatási feladatellátás egy tanyás kistérségben In Balázs É, Kovács K (szerk.) Többcélú küzdelem: Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Budapest, Oktatáskutató Intézet,  2012. 307-338.

Hamar Anna, Váradi Monika: „Ma semmi másról nem szól a történet, mint a pénzről”: Közoktatás a Lengyeltóti kistérségben. Többcélú társulás és közoktatási feladatellátás egy tanyás kistérségben In Balázs É, Kovács K (szerk.) Többcélú küzdelem: Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Budapest, Oktatáskutató Intézet,  2012. 415-459.

Hamar Anna, Nikitscher Péter: Cross-border relationships int he Western-Transdanubian Region In Kozma Gábor (szerk.) New Results of Cross-Border Co-Operation. Debrecen, Didakt Kiadó, 2011. 87-96.

Hamar Anna: Területhasználat, valamint agrár-környezeti és turisztikai fejlesztések az aprófalvas térségekben. In Mezei I, Hardi T, Koós B, Barabas D, Gallay M, Kandrácova V (szerk.) Földrajzi szemelvények határok nélkül: Napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. Pécs, MTA RKK, 2010. 99-101.

Hamar Anna: Megújuló folytonosság: Közfoglalkoztatás egy észak-alföldi kistérségben. Esély: Társadalom és Szociálpolitikai folyóirat 2010. 1.sz. 65-78.

Hamar Anna: Együttműködési kényszer és átalakulás a szakképzés intézményrendszerében. Szakképzési Szemle. 2010.4. 305-326.

Hamar Anna: A csépai szociális földprogram. In Váradi MM (serk.) Esélyteremtők, Budapest, Vta, 2010. 112-131.

Hamar Anna: Ferencvárosi tanoda In Váradi MM (serk.) Esélyteremtők, Budapest, Vta, 201065-84.

Hamar Anna: Sok dudás egy csárdában: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása. In Kovács Katalin –  Somlyódyné  Pfeil  Edit  (szerk.):  Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában.  Budapest, 2008, Magyar Közigazgatási Intézet 235–254.

Hamar  Anna:  Együttműködésre  kényszerítve.  Többcélú  feladatellátás  egy  aprófalvas  kistérségben.  In  Kovács  Katalin  –  Somlyódyné  Pfeil  Edit  (szerk.):  Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, 2008, Magyar Közigazgatási Intézet 371–406.

Hamar Anna: Vidékfejlesztés és területhasználat. Ezredforduló, 2008.3.

Hamar  Anna:  Termelői  szerveződések  változása  Magyarországon.  In  Gulyás  László  (szerk.): Európai kihívások. III.Szeged, 2005, SZÉF, 537–542.

Hamar  Anna  –  Rácz  Katalin  –  Váradi  Monika:  Esélyek  és  kényszerek.  Termelői  stratégiák  és  kooperációs törekvések a közép-magyarországi régió zöldség- és gyümölcságazatában. Tér és Társadalom, 2002. 3. 135–154.

Hamar  Anna:  Az  okleveles  gazdászok  rekrutációja  1920–1948  között.  In  Szögi  László  (szerk.):  Az Egyetemi  Könyvtár Évkönyvei IX., Budapest, 1999, ELTE Egyetemi Könyvtár, 349–371.

Hamar  Anna:  Helyi  közéleti  szerepvállalás  és  preferencia  az  Észak-keleti  régióban. In  Csefkó  Ferenc  –  Horváth Csaba  (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs,  1999, MTA Regionális Kutatások Központja,  261–268.

Hamar  Anna:  Választások  és  kényszerek.  In  Váriné  Szilágyi  Ibolya  –  Solymosi  Zsuzsa  (szerk.):  A siker lélektana. Budapest, 1999, Új Mandátum, 121–148.

Hamar Anna: Gazdasági felügyelők, falugazdák, gazdajegyzők. Társadalomkutatás, 1999. 1–2. 41–59.

Hamar  Anna  szerk.:  Agrárátalakulás Magyarországon a ’90 években.  1–2.  köt.  Szolnok,  1998,  Gazdasági  és Kereskedelmi Főiskola.

Hamar Anna: A „semmiből” lett gazdaságok. Replika, 1998. 33–34. 163–177.

Hamar Anna: Harc a földművelésügyi tárcáért (1945–1948). Agrártörténeti Szemle, 1997. 3–4. 617–635.

Hamar Anna: A  100  hektár  feletti  gazdaságok  helyzete  Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Gazdálkodás,  1996.  2. 15–26.

Hamar Anna: Az agrárértelmiség a 90-es években. Gazdaság és Társadalom, 1996. 1–2. 103–124.
Hamar Anna: Regionális egyenlőtlenségek. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, 1994, Gödöllői Agrártudományi Egyetem.

Hamar Anna: A szolnoki értelmiség migrációja. Juss, 1994. 1. 80–95.

Hamar Anna: Professzionalizálódás és az okleveles gazdászok. Kandidátusi értekezés. Gödöllő, 1994.

Hamar Anna: Az agrárértelmiség kialakulása. Agrártörténeti Szemle, 1994. 1–4. 443–467.

Hamar Anna: A gazdatiszti elit és az érdekképviselet. In Fehér György (szerk.): A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1992–1994. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum,  1994. 235–252.

Hamar Anna: "...ezt csak szép nyugodtan lehet...". A hetvenes évek egyéni gazdálkodója és gazdasága. In Madaras László – Szabó László – Tálas László (szerk.): Tisicum. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok, 1993. 315–324. p. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve VIII.)

Hamar Anna: Egy vállalkozó útja. In Viga Gyula szerk.: Kultúra és Tradíció II. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok, 1991. 601–611.

Hamar Anna: Helyi hatalom és az egyéni gazdálkodók. In Csefkó Ferenc – Kovács Teréz (szerk.): Válság és  kiút. Pécs,  MTA Regionális Kutatások Központja, 1991. 204–209.