KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HORVÁTH Gyula

Horváth Gyula † (2015. szeptember 23.)
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Horváth Gyula † (2015. szeptember 23.)

Születési hely, idő : Kaposvár, 1951. október 4.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

Végzettség, minősítés

1974Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara — okleveles közgazda
1977JPTE KTK, Pécs — egyetemi doktor
1987TMB, Budapest — a közgazdaság-tudomány kandidátusa
1999MTA, Budapest — az MTA doktora
2000PTE KTK, Pécs — habilitáció

Nyelvtudás

Orosz (ír, olvas, előad)
Olasz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1974—1978MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
1978—1987MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
1987—1991MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos osztályvezető
1992—1997MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — igazgató
1997—2012MTA Regionális Kutatások Központja — főigazgató (2010-től igazgató)
2001—PTE Közgazdaságtudományi Kara — egyetemi tanár
2012—MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1988—Meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék (és jogelődje)
1996—Alapító tag, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
1998—Regionális gazdaságtan tantárgy meghívott előadója, Debreceni Egyetem Mezőgazdasági Kar
2001—Egyetemi tanár, PTE KTK
2010—Félállású egyetemi tanár, Debreceni Egyetem AGC

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1982—European Regional Science Association, tag
1993—2011Association of European Planning Schools, végrehajtó tanács, tag
1993—MTA Regionális Tudományi Bizottság, tag
1994—Pécsi Tudományegyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága, tag
1997—2002Integrációs Stratégiai és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport, tag
1998—2003MTA Közgyűlése, választott tag
1999—2001Az MTA Stratégiai Kutatások Programtanács, tag
2001—2010Kaposvári Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága, tag
2002—2006Európai Régiók Gyűlése végrehajtó irodája, tag
2002—2011Magyar Regionális Tudományi Társaság, elnök
2002—Academia Europaea (London), tag
2005—MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, tag
2006—2010Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottsága, tag
2006—2012Duna–Dráva Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma, tag
2006—MTA-VITA Alapítvány, kuratóriumi tag
2008—MTA Magyar Tudományosság Külföldön Bizottság, alelnök,
2008—2011Határon Túli Magyar Tudományos Kutatások Kuratóriuma, alelnök
2009—2010Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottsága, elnök
2011—MTA Regionális Tudományi Bizottság, elnök,
2014—Keleti Háromhatár-szeglet Kutatási Fejlesztő Központ, alelnök

Díjak, elismerések

1978Akadémiai Ifjúsági Díj
1982Akadémiai Ifjúsági Díj
1995Baranya Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Díja
1998—2001Széchenyi professzori ösztöndíj
1998Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díja
1998Pro Régió Díj
2000Pécs Megyei Jogú Város Város Milleniumi Díja
2000Miskolci Egyetem Pro Facultate Oeconomica Díja
2000Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Baranya Gazdaságáért Díja
2001Pécs Megyei Jogú Város Pro Communitate Díja
2001Akadémiai Díj
2002Doctor Honoris Causa, Kaposvári Egyetem
2002Széchenyi-díj
2005Debreceni Egyetemért Emlékérem
2005Széchenyi-díj
2010Bolgár Földrajzi Társaság - tiszteleti tag
2011Román Regionális Tudományi Társaság Jubileumi Emléklapja
2012Magyar Regionális Tudományi Társaság, Regionális Tudományért Díj

Szerkesztőbizottsági tagság

1997Régiók Európája, sorozatszerkesztő
2001Területi Statisztika, tag
2002PTE Regionális Politikai és Gazdaságtani Doktori Iskola Évkönyve és Habilitációs Előadásai, tag
2002Európai Tükör, tag
2003A Kárpát-medence régiói monográfiasorozat, sorozatszerkesztő
2006Külgazdaság, tag
2008Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Oeconomica (Kolozsvár), tag
2009Problems of Geography (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia), tag
2009Region: ekonomika i sociologiya (Russian Academy of Sciences, Novosibirsk), tag
2011Regional Science in Russia, tag
2011Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia (Kolozsvár), tag
2013Sovremennie Proizvoditelnie Sili (Russian Academy of Sciences, Moszkva), tag
2014Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta Ekonomiki (Novoszibirszk), tag

Oktatott tárgyak

Regional development and policy (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar, MSc szak)
Comparative European regional development (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar, PhD)
Regionális politika (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, MSc szak)
Regionális átalakulás Kelet- és Közép-Európában (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, Janus Pannonius Szakkollégium)
A területfejlesztés alapjai (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, BA szak)
Regionális gazdaságtan (Debreceni Egyetem AGC Kerpely Kálmán Doktori Iskola)
Összehasonlító európai regionális politika (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)

Kutatási területek

Regionális fejlődés és politikák Európában és az Európai Unióban
Regionális politika
Regionális átalakulás és intézményi fejlődés Kelet-Közép-Európában

Tanulmányutak

1989Roskilde Universitetscenter — Dánia
1991Universita degli Studi di Torino — Olaszország
1992University of Strathclyde — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1993The Irish Agency for Science and Technology — Írország
1994Forbairt — Írország
1998—1999Phare ACE kutatói ösztöndíj — Írország, Nagy-Britannia (Egyesült Királyság), Olaszország

Előadások

Sofia Universitet, Szófia — Bulgária
Universita Commerciale di Luigi Bocconi, Milánó — Olaszország
Slezské University v Opavé, Opava — Csehország
University of Leeds, Leeds — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
Goszudarsztvennüj Unyiverszitet, Novoszibirszk, — Oroszország
University College Galway, Galway, — Írország
VIII. Egyetem, Párizs — Franciaország
Universitatea Babeş–Bolyai, Kolozsvár — Románia
Roskilde Universitetscenter, Roskilde — Dánia
Universita Degli Studi di Torino, Torino — Olaszország
Goszudarsztvennüj Unyiverszitet, Novoszibirszk — Oroszország
University College Galway, Galway — Írország
University of Strathclyde, Glasgow — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
Universita degli Studi di Ancona, Ancona — Olaszország
Trinity College, Dublin — Írország

Publikációk

3 monográfia, 29 könyvszerkesztés,14 önálló kiadvány, 105 könyvfejezet, 110 folyóirat- és konferenciacikk, 100 ismertető, szemlecikk, 38 publikált szakfordítás, 110 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Magyar Tudomány, Tér és Társadalom, Területi Sta­tisztika, Közgazdasági Szemle, Vezetéstudomány, Falu–Város–Régió, Társadalomkutatás, Ma­gyar Közigaz­gatás, Comi­tatus, Európai Tükör, Társadalom és Gazdaság, Falu–Város–Régió, Problemi na Geografiata, Euro­pean Spatial Research and Policy, Informa­tionen zur Raumentwicklung, Regional and Federal Studies, Revue Internationale P.M.E., European Urban and Regional Studies, Altera, Ikonomičeska Mis’l, Narodo­hospodářský obzor, Regionalnaya nauka, Region: sociologiya is ekonomika.
Munkáiról megjelent ismertetés: 1360, ebből 460 külföldön.
Hivatkozásainak száma: 730, ebből 120 külföldön (MTA Köztestületi Publikációs adat­tár).
 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára) 
 
A legfontosabb  publikáció

Ot prosztransztvennih iszszledovanyij do regionalnoj nauki: obzor vosztocsnoevropejszkoj i centralno­evropejszkoj isztorii nauki. – Sovremennye proizvoditel’nye sily. 2013. 3. 97–114. oldal.

Decentralizáció és gazdasági fejlődés: Az olasz példa. – Közgazdasági Szemle. 2012. 12. 1273–1298. oldal. Társzerző: Lóránd Balázs.

The German Mezzogiorno?: Supplements to the Natural History of East German Regional Development. Pécs: Institute of Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2012. 42 oldal (Discussion Papers; 86.)

A hornet's nest or the climax of the change of regime?: The dilemmas of creating regions in Eastern and Central Europe. In: Colombo A (szerk.) Subsidiarity Governance: Theoretical and Empirical Models. New York: Palgrave-Macmillan, 2012. pp. 31-50.

(szerk.) Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011. 638 p. Társszerkesztő: Hajdú Zoltán.

Regionalism in a unitary state.: The case of Hungary. In: Scully R, Wyn Jones R (szerk.) Europe, Regions and European Regionalism. London: Palgrave MacMillan, 2010. pp. 184-202. (Palgrave Studies in European Union Politics)

Regionális egyenlőtlenségek a kelet- és közép-európai kutatási térségben. – Magyar Tudomány.  2009. 12. 1499–1512. oldal.

Regionális átalakulás Oroszországban. In: Horváth Gy. (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2008. 11–62. oldal.

Régióközpontok Európában. – Magyar Tudomány. 2007. 6. 704–720. oldal.
(szerk.) Régiók és települések versenyképessége. Pécs, MTA Regionális Kutatások Köz­pontja. 2006. 481 oldal.
Magyarország térszerkezete és a régiók intézménye. – Területi Statisztika. 2005. 4. 309–323. oldal.
Institutional “legacies” and the shaping of regional governance in Hungary. – Regional and Federal Studies. 2004. 3. 430–460. oldal. Társszerzők. Pálné Kovács, I.–Paraskevopoulos, C. J.
Regional challenges and policy responses in Central and Eastern Europe. In: Enyedi, György.–Tózsa István (eds.): The Region: Regional Development Policy, Admi­nistration and E-government. Budapest, Akadémai Kiadó. 2004. 149–191. o. Transition, Competitiveness and Eco­nomic Growth 5.
(szerk.) Székelyföld. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatások Központja. 2003. 454 oldal. A Kárpát-medence régiói 1.
Decentralizáció és partnerség az Európai Unió strukturális politikájában. – Társadalom és Gazdaság. 2003. 1. 169–187. oldal.
(szerk.) Táj, település, régió. Budapest, Kossuth Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ. 2002. Magyar tudománytár 2. 511 oldal. Társszerkesztő: Enyedi György.
Regional development in East-Central Europe. In Domański, R. (ed.): Regions and Cities in an Enlarging European Union. Warsaw, Polish Academy of Sciences. 2002. 107–128. oldal.
Regional Policy and Development in Eastern and Central Europe. Firenze, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Stu­dies. 2002. 34 oldal.
Regionális támogatások az Európai Unióban. Budapest, Osiris Kiadó. 2001. 357 oldal.
Decentralizáció és regionalizmus a 20. századi Európában. In: Glatz F. (szerk.): Közgyűlési előadások 1999. I. kötet. Budapest, Magyar Tudományos Aka­démia. 2001. 705–734. oldal.
Regionalizmus, kohézió és a magyar térszerkezet modernizációja. In: Földes Gy.–Inotai A. (szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország. Budapest, Napvilág Kiadó. 2001. 249–287. oldal.
Consequences of the interrelationship between institutions of regional devel­opment and of integration in Hungarian regional policy. – European Mirror. Special Issue. 2001. 119–154. oldal.
Region kak novij element territorial’nogo razvitija v Vengrii. – Region. Ekonomika i Sociologija. 2001. 3. 173–185. oldal.
Regional policy effects of the transition in East-Central Europe. – Informationen zur Raumentwicklung. 2000. 7–8. 427–434. oldal.
Hungary. In: Bachtler, J.–Downes, R.–Gorzelak, G. (eds.): Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe. Aldershot, Ashgate. 2000. 115–130. oldal.
Changing Hungarian regional policy and accession to the European Union. – European Urban and Regional Studies. 1999. 2. 166–177. oldal.
Európai regionális politika. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 1998. 501 oldal.
Policy legislation on cross-border co-operation. In: Kicker, R.–Marko, J.–Steiner, M. (eds.): Changing Borders: Legal and Economic Aspects of European En­largement. Frankfurt am Main, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissen­schaften. 1998. 237–256. oldal.
Európai integráció, keleti bővítés és a magyar regionális politika. Tér és Társa­dalom. 1997. 3. 1756. oldal.
(szerk.) Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális fejlődés és politika a Brit-szigeteken. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 1997. 438 ol­dal. Régiók Európája 2.
The regional policy of the transition in Hungary. European Spatial Research and Po­licy. 1996. 239255. oldal.
Economic reforms in East-Central Europe. In: Hardy, S.Hart, M.Albrechts, L.Ka­tos, A. (eds.): An Enlarged Europe. Regions in Competition? London, Jessica Kingsley. 1995. 3552. oldal.
Restructuring and interregional cooperation in Central Europe: The case of Hungary. In: Cappellin, R.Batey, P.W.J. (eds.): Regional Networks, Border Regions and European Integration. London, Pion Ltd. 1993. 157176. oldal.
Integrazione europea, competizione internazionale, cooperazione regionale. In: Adamo, F. (a cura di): La cooperazione economica in Alpe-Adria e lintegra­zione delle economie europee. Milano, Franco Angeli, 1991. 151167. oldal.
A regionális gazdaságszervezés fejlődése és intézményei. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1989. 196 oldal.