KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HORVÁTHNÉ BARSI Boglárka

Horváthné Barsi Boglárka
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Horváthné Barsi Boglárka

Születési hely, idő : Sopron, 1977. március 15.

Családi állapot : férjezett, öt gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail barsi.boglarka(kukac)krtk.hu
E-mail barsib(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2000Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest — okleveles közgazdász (nemzetközi kapcsolatok, aktuárius)
2008Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, Budapest — PhD - nemzetközi kapcsolatok

Nyelvtudás

Orosz (ír, olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2000—2010MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos segédmunkatárs
2010—MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2003—2004megbízott óraadó, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
2003—2005megbízott óraadó, Széchenyi István Egyetem, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2000—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2000—Veszprémi Akadémiai Bizottság Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2016—MTA Regionális Tudományok Bizottsága, tag

Díjak, elismerések

2021—2024Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2002—2004PhD ösztöndíj, Universitas-Győr Alapítvány, Győr

Oktatott tárgyak

Térség- és településmarketing ()
Integráció elmélet ()
Innováció finanszírozása az Európai Unióban ()
Világgazdaságtan ()
EU-tanulmányok ()

Kutatási területek

Okos városok
Információs társadalom és gazdaság
Területfejlesztés
Regionális fejlődés az Európai Unióban

Előadások

ERSA Congress, Bécs — Ausztria
Smart Cities Conference, Bukarest — Románia
24th NISPAcee Annual conference,, Zágráb — Horvátország
CEE E/dem and E/gov conference, Budapest — Magyarország
Útkeresés és újratervezés, Győr — Magyarország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
        Barsi B. [2018] Beyond indicators, new methods in smart city assessment.  - Smart cities and regional development. Vol 2. No 1. 87-99.

Horváthné Barsi B: [2016] New Ways of Delivering Public Services and Making Better Use of Existing Resources and Infrastructure: Smart Cities In: - (szerk.)24th NISPAcee Annual Conference: Spreading Standards, Building Capabilities: European Administrative Space in Progress . Konferencia helye, ideje: Zágráb , Horvátország , 2016.05.19 -2016.05.21. Zágráb: NISPAcee Press; Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), 2016. p. online. 10 p. (ISBN:978-80-89013-81-4)

 Horváthné Barsi, Boglárka [2016] Evaluation of smart city performane In: Balthasar et al (eds) Multi-Level (e)Governance: Is ICT a means to enhance transparancy and democracy? Conference Proceedings. Austrian Computer Society, Wien.

Horváthné Barsi, Boglárka [2012]  Információs kor, tudásgazdaság, kreatív ipar, konceptuális kor – fogalmi párhuzamok és zűrzavar. In: Hardi T, Nárai M (szerk.) Térszerkezet és területi folyamatok: Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére Pécs,

Hotváhné Barsi B. - Lados M. [2011] „Smart cities” tanulmány) MTA RKK NYUTI, Győr. „Smart cities” tanulmány) MTA RKK NYUTI, Győr.
Barsi B. – Kanalas I. – Szarvák T. [2005]: New Economy in Space: International Trends and Hungarian Characteristics. In: Barta, Gy. – G. Fekete, É. – Kukorelli Szörényiné, I. – Timár, J. (eds) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Centre for Regional Studies, Pécs. pp. 236-258.

 
        H. Barsi B. [2005]: Regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés és az új technológiák In: Beszteri B. (szerk.): Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján 2005. ápr. 28. Komárom. I–II. kötet. Kodolányi János Főiskola–MTA Veszprémi Területi Bizottság, Székesfehérvár–Veszprém. Pp. 241-252.
 
       Barsi B. [2004]: Preparation for Structural Funds in Hungary. In: Benc, V. (ed.) Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy. Conference Almanac. Bratislava pp. 141-147.
 
       Barsi B. [2003]: Az információs és kommunikációs technológiák hatása a versenyképességre. Tér és Társadalom 3. pp. 183-197.
 
       Barsi B. [2002]: Egy kisváros helyzete az információs társadalomban. Tér és Társadalom 3. pp. 85-102.

 
      Barsi B. – Csizmadia Z. [2001]: Egy nagyváros helyzete az    információs társadalomban Tér és Társadalom 2 pp 147-172.