KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HRUBI László

Hrubi László
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Hrubi László

Születési hely, idő : Vasas, 1952. március 3.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-834
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-834
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail hrubi(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1974Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara — okleveles közgazda
1978JPTE KTK, Pécs — egyetemi doktor

Nyelvtudás

Francia (olvas)
Orosz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas)

Munkahelyek

1974—1979MTA Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
1979—2012MTA RKK DTI — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1988—1994óraadó, PTE KTK
1994—2006mellékfoglalkozású egyetemi adjunktus, PTE KTK
2006—címzetes egyetemi docens, PTE KTK

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1976—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
1982—Regional Science Association, European Section, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakbizottság, tag

Oktatott tárgyak

Regionális gazdaságtan (PTE Közgazdaságtudományi Kar)
A gazdaság területi szerkezete (PTE Közgazdaságtudományi Kar)
Regionális gazdaságtan és -fejlesztés (PTE Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)

Kutatási területek

Infrastruktúra
Regionális gazdaságtan
Regionális gazdasági növekedés és fejlődés. gazdaságszerkezet

Publikációk

Mintegy 80 közlés (könyvrészlet, előadáskötet, folyóirat), 15 idegen nyelven
Munkáiról megjelent ismertetés: 3, ebből 1 külföldön.
Hivatkozásainak száma: 40.

 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
A legfontosabb 10 publikáció
 
Transition of the spatial structure of the economy in Hungary. – HAJDÚ Z. (ed.)(1999): Regional processes and spatial structure in Hungary. Pécs, HAS, Centre for Regional Studies. pp. 288–315.
A régiók szerepének elértékelődése a magyar területi struk­túrában. – Horváth Gy. (szerk.)(2000): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 139–148. old.
A gazdasági térszerkezet változásai Magyarországon. – Horváth Gy. – Rechnitzer J.(szerk.)(2000): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezred­for­dulón. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 237–264. p.
A területfejlesztés kérdőjelei. – Verebélyi I. (szerk.)(2000): Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA Regionális Kutatások Központja. 224–240. p.
Increasing Role of the Regions Within the Hungarian Spatial Structure. – Gál Z. (ed.)(2001): Role of the Regions in the Enlarging European Union. Discussion Papers. Special. Pécs, HAS Centre for Regional Studies. pp. 146–157.
(Erdősi F. – Hajdú Z..): A magyarországi Duna menti térség területfejlesztési koncepciójának elemei – Glatz F. (szerk.)(2002): A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései. II. kötet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. pp. 493–499.
The economy of the region vithin the Hungarian spatial structure – Hajdú, Z. – Pálné Kovács, I (szerk.)(2003).: Portrait of South Transdanubia: a region in transition. Pécs, CRS of HAS. pp. 70–88.
A régiók operatív programjainak szerkezete és tartalma. – EU-tanulmányok IV. (2004). Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 123–151. old.
A megyék gazdaságfejlesztési szerepe. – Pálné Kovács Ilona (szerk.)(2004): Versenyképesség és igazgatás. Pécs, MTA RKK. 161–177. old.
A régió gazdaságának átalakulási sajátossága. – Hajdú Zoltán (szerk.)(2006): Dél-Dunántúl. (A Kárpát-medence Régiói, 3.). Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 192–233. p