KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ILLÉS Iván

Illés Iván
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Illés Iván

Születési hely, idő : Kolozsvár (Cluj-Napoca), 1942. május 24.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Végzettség, minősítés

1965Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem — okleveles közgazda
1967Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem — egyetemi doktor
1979MTA, Budapest — a közgazdaság-tudomány kandidátusa
2000MTA, Budapest — az MTA doktora
2003ELTE, Budapest — habilitáció

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1965—1968Városépítési Tudományos és Tervező Intézet — regionális tervező
1969—1974Országos Tervhivatal — főelőadó
1975—1980Országos Tervhivatal — osztályvezető
1981—1984Országos Tervhivatal — Távlati Tervezési Főosztály főosztályvezetője
1984—1991Országos Tervhivatal — Tervgazdasági Intézet (1990-től Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézet) igazgatóhelyettes és megbízott igazgató
1991—1997MTA Regionális Kutatások Központja — főigazgató
1997—2000Német Szövetségi Építési és Területfejlesztési Hivatal (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) — tudományos tanácsadó
2000—MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1974—1980félállásos docens, ELTE Budapest, Gazdaságföldrajz Tanszék
2002—egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
2004—egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtani Intézet
2006—meghívott előadó, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Intézet

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1993—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
1994—2000Tübingen Universität, Gesellschaft für die Forscgung von Föderalismus,, vezetőségi tag
2001—A Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2002—Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskola tanácsa, tag

Díjak, elismerések

1988Munka Érdemrend ezüst fokozat
1997Pro Régió Díj
2005Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

Oktatott tárgyak

Világgazdaságtan (Miskolci Egyetem)
Területfejlesztés (ELTE, BME)
Európai regionális politika (BME, Miskolci Egyetem)
Regionális Gazdaságtan (ELTE, BME)
Regionalizmusok a Modern Európában (Corvinus Egyetem BIGIS)

Kutatási területek

Regionális politika
Regionális fejlődés és politikák Európában és az Európai Unióban
Regionális gazdaságtan
Regionális átalakulás és intézményi fejlődés Kelet-Közép-Európában

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

A legfontosabb 10 publikáció
 
Regionalizáció és megyerendszer, In: Európában a megye. "A megye és a középszint jövőképei". Előadások és hozzászólások a 2007. okt.18-19-i pécsi konferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat. 2008. 792, pp. 11–18.
Visions and Strategies in the Carpathian Area (VASICA)., Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers Special). 2008. pp. 1–118
Regionális Gazhdaságtan – területfejlesztés, Budapest, Typotex Kiadó. (Baccalaureus Scientiae Tankönyvek). 2007. pp. 1–262.
A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában, In: A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Szerk. Glatz F. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika). 2007. pp. 205–218.
Transformation of the spatial structures in Southeast Europe, In: Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Eds. Z. Hajdú, I. Illés, Z. Raffay. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. 2006. pp. 45–58.
Regionális politika Európában és Magyarországon, In: Jubileumi évkönyv 1996–2006. Fel.szerk: Forgács I. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Európai Integrációs Iroda. 2005. pp. 119–141.
A területfejlesztési politika eszközei, In: Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok. 100 éve született Mendöl Tibor. Emlékkötet. Szerk.: Perczel Gy., Szabó Sz. Budapest, Trefort Kiadó. 2005. pp. 57–67.
Önkormányzati finanszírozás és adózás nemzetközi összevetésben., In: Félúton. Tanulmányok a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeiről. Szerk: Vigvári A. Budapest: Belügyminisztérium IDEA Programja, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. 2004. pp. 21–46.
A regionális támogatások rendszere Magyarországon és a továbbfejlesztés igényei., In: EU-tanulmányok I. kötet. Főszerk.: Inotai A. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 2004. pp. 865–902.
Borders and cross-border cooperation in the countries of Central and South-East Europe., In: The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Eds: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Transition, competitiveness and economic growth, 5.) 2004. pp. 192–208.