KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

KOVÁCS Teréz

Kovács Teréz
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Kovács Teréz

Születési hely, idő : Bečej (Voivodina), 1949. szeptember 7.

Családi állapot : hajadon, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-830
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail kovacst(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1973Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Belgrád — szociológia szakos középiskolai tanár
1980Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Belgrád — a szociológia magisztere
1984MTA, Budapest — a szociológiatudomány kandidátusa
2009Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma — habilitáció
2009MTA, Budapest — az MTA doktora

Nyelvtudás

Szerb (ír, olvas, előad)
Angol (olvas, előad)

Munkahelyek

1974—1976Újvidéki Televízió — újságíró
1976—1984Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar — tanársegéd
1984—1986MTA Regionális Kutatások Központja Településkutató Csoport — tudományos főmunkatárs
1986—2009MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos főmunkatárs
2009—2011MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1994—2004meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
2001—meghívott előadó, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
2004—egyetemi docens, Kaposvári Egyetem KTK
2006—témavezető, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
2009—alapító tag, Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás és Regionális Tudományok PhD Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1984—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1991—European Society for Rural Sociology, tag
1993—MTA Köztestület, tag
1993—European Sociology Association, tag
1994—1998Pécs Megyei Jogú Város Szociális és Foglalkoztatási Bizottság, szakértő
1995—1997Magyar Szociológiai Társaság Faluszociológiai Szakosztály, elnök
1998—MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Szakosztály, tag
2000—PAB Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Településtudományi Szakbizottság, tag
2000—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Szerkesztőbizottsági tagság

1991—Falukonferencia könyvsorozat, szerkesztő
2003—A Falu c. folyóirat, tag

Oktatott tárgyak

Faluszociológia és vidékfejlesztés (KE Közgazdaság-tudományi Kar)
Településszociológia (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola)
Vidékfejlesztés (KE Közgazdaság-tudományi Kar)

Kutatási területek

A területi folyamatok és a falusi társadalom átalakulása
Vidékfejlesztés, vidékpolitika
Az egyéni mezőgazdálkodás területi folyamatai és szociokulturális beágyazódottsága

Tanulmányutak

1986tanulmányút — Lengyelország
1991tanulmányút — Lengyelország
1993tanulmányút — Finnország
1995tanulmányút — Finnország
1996tanulmányút — Finnország
1996tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

184 összes saját közlemény. Ebből: 3 monográfia, 7 könyvszerkesztés, 4 önálló kiadvány, 62 könyvfejezet, 80 tudományos közlemény, 30 egyéb közlemény, (22 idegen nyelvű publikáció), 

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, A Falu, Gazdálkodás, Területi Statisztika, Falu–Város–Régió, Agrártörténeti Szemle, Európai Tükör, Eastern European Contryside, Socialoški Pregred, Socilogija, Sociologija sela, Sociologia Ruralis, European Spatial Research and Policy.
Munkáiról megjelent hivatkozások száma: 294.
 
A legfontosabb publikációk
 
Agriculture in the Balkans. In: Horváth Gy, Hajdú Z (szerk.) Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries.Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011. pp. 400-426.

A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulásaBudapest, L’Harmattan Kiadó. 2010. 256 p.

Gazdaportrék. Budapest, Agroinform Kiadóház, 2008. 128 p.

Businesses based on local initiative in rural areas of Hungary. - Europa XXI, 2008. 17. No. 55–62. pp.

Different Disparities between the Hungarian Urban and Rural Areas during the New Capitalism. - Eastern European Countryside. 2008. 43–69. pp.
A főfoglalkozású egyéni gazdák mentalitásvariációi. - A Falu, XXII. évf. 2007. 2. sz. 59–66. pp.
(Szerk.) A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. VII. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2007. 503 p.
Lagging Rural Areas in Post-Socialist Hungary. In Rural development capacity in Carpathian Europe. Eds. Floriańczyk, Z. – Czapiewski, K. Warsaw, European Rural Development Network. (Rural Areas and Development, 3.) 2005. 37–48. pp.
A vidékfejlesztés és a strukturális politika összehangolása. In Inotai A. (szerk.): EU Tanulmányok, IV. kötet. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. 221–266. pp.
Vidékfejlesztési politika. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2003. 284 p.
(Szerk.) A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2003. 513 p.
The Hungarian SAPARD Programme. - European Spatial Research and Policy. Vol. 9, No. 1. Łódź University Press, 2002. 53–76. pp.
The Rural Development in Hungary. Discussion Papers, No. 34. Pécs, Centre for Regional Studies, HAS, 2001. 43 p.
A SAPARD-program lebonyolításának várható nehézségei. - A Falu, XVI. évf. 2001. 1. sz. 21–30. pp.
Az Európai Unió és Magyarország mezőgazdasága és vidékfejlesztése. - Európa 2002, II. évf. 2001. 2. sz. 62–76. pp.
A földhasználatban megnyilvánuló főbb területi különbségek. - Területi Statisztika, XLI. évf. 2001. 5. sz. 457–465. pp.
(Szerk.) Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 532 p.
Migrációs folyamatok Magyarországon a rendszerváltozás után. In Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy.–Rechnitzer J. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 431–442. pp.
Regional disparities in the privatisation of land. In Regional Processes Spatial Structures in Hungary in the 1990’s. Ed.: Hajdú, Z. Pécs, Centre for Regional Studies HAS, 1999, 99–122. pp.
Mi tekinthető vidéknek? - Gazdálkodás, XLII. évf. 1998. 5. sz. 39–49. pp.
The situation of the rural areas of Hungary in the Mid-1990’s. - Eastern European Countryside, No. 4. 1998. 75–81. pp.
(Szerk.) A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 1997. 500 p.
A termőföld privatizációjának regionális vetülete. - Tér és Társadalom, X. évf. 1996. 4. sz. 61–79. pp.
(Szerk.) A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 1995. 541 p.
(Szerk.) Kiút a válságból. II. Falukonferencia. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 1993. 336 p.
Reclaiming nationalized land in Hungary. - Sociologia Ruralis. Vol. XXXIII. No. 1. 1993. 96–100. pp.
Borderland Situation as it Seen by a Sociologist. Discussion Papers, No. 18. Pécs, Centre for Regional Studies, HAS, 1993. 43 p.
Elmaradott falvak „középrétegesedő” lakói – egy országhatár mentén végzett kutatás tapasztalatai. - Agrártörténeti Szemle, XXXIV. évf. 1–4. sz. 1992. 304–323. pp.
A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében. - Tér és Társadalom, V. évf. 1991. 1. sz. 41–54. pp.
Két homoki tanyás község településfejlődése és mezőgazdaságának átalakulása. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, Kutatási Eredmények 7. 1988. 190 p.
Generációs különbségek a szakszövetkezeti tagság körében. - Tér és Társadalom, I. évf. 1987. 2. sz. 49–62. pp.
A tanyavilág társadalmi-gazdasági és életmódbeli változásai 1953 és 1983 között (egy Becsén végzett felmérés alap­ján). - Létünk (Szabadka), XVI. évf. 1986. 2. sz. 266–276. pp.
A szociológia kialakulása és fejlődése Jugoszláviában. - Szo­cio­logia, 1983. 4. sz. 457–463. pp.
Savremena madjarska sociologija. - Szociologija (Beograd), god. XXV. br. 2–3. 1983. 325–339. pp.
Istorijski razvoj salaša u Bačkoj. - Sociologija sela (Zagreb), god. 15. 1977. br. 58. 102–108. pp.