KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

LUX Gábor

Lux Gábor
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Lux Gábor

Születési hely, idő : Budapest, 1980. szeptember 17.

Családi állapot : nőtlen

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-843
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Munkahelyi Munkahelyi +36 (72) 523 800
E-mail lux(kukac)rkk.hu
E-mail lux.gabor(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2004Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara — okleveles közgazdász
2007Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — abszolutórium
2009Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (regionális tudomány)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2006—2010MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
2010—2016MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
2017—MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005—2007szemináriumvezető, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
2016—témakiíró, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
2016—2017egyetemi docens, Dél-Urali Állami Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2006—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—2015AESOP Young Academics, tag
2010—Regional Studies Association, tag (FeRSA)
2016—Regional Science Association International, tag

Díjak, elismerések

2003OTDK Közgazdaságtudományi szekció, gazdaságelmélet, OTDT, 2. . helyezés
2010Tudományos Díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
2011Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia
2014—2017Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (és emléklap)

Szerkesztőbizottsági tagság

2016—Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Social and economic sciences.
2017—Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA

Kutatási területek

Ipari térségek átalakulása a volt szocialista országokban
Városok gazdasági kormányzása
Evolúciós gazdaságföldrajz
Fejlesztés- és iparpolitika a szocializmustól napjainkig

Tanulmányutak

2007tanulmányút -- Karol Adamiecki Közgazdaságtudományi Egyetem, Felső-Szilézia — Lengyelország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények


Lux, Gábor - Horváth, Gyula (eds.) (2018): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, London - New York. 340 p. https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-to-Regional-Development-in-Central-and-Eastern-Europe/Lux-Horvath/p/book/9781472485717

Lux Gábor (2017): A külföldi működőtőke által vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában. Tér és Társadalom. 1. pp. 30–52. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2801

Lux Gábor (2017): Újraiparosodás Közép-Európában. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. http://www.dialogcampus.hu/hu/regionalis+tudomanyok+foldrajz+mezogazdasag/ujraiparosodas+kozep-europaban.html

Lux Gábor (2015): Minor cities in a metropolitan world: Challenges for development and governance in three Hungarian urban agglomerations. International Planning Studies. 1-2, pp. 21-38. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563475.2014.942491?journalCode=cips20

Lux, Gábor (2015): Endogennoe razvityie : novie vizovi dlja promislennosztyi Centralnoj Evropi. REGION: Ekonomia i Sociologija. 1 (85), pp. 256-274. http://regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/905

Faragó László - Lux Gábor (2014): Kurrens portéka vagy múzeumi tárgy? Növekedési pólusok és iparági körzetek a fejlesztéspolitikában. Tér és Társadalom. 2., pp. 11–30.

Lux Gábor (2013): Kritikus tömeg alatt: a fejlesztési együttműködés lehetőségei a kisebb nagyvárosokban. Tér és Társadalom. 4., pp. 52–74. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2512

Lux Gábor (2012): A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei. – Tér és Társadalom. 2., pp. 22–39.  http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1951

Lux, Gabor (2010): From industrial periphery to cultural capital? Restructuring and institution-building in Pécs. In: Sucháček, Jan – Petersen, Jeppe Juul (eds.): Developments in Minor Cities: Institutions Matter. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, pp. 103–126. http://www.academia.edu/4001209/From_industrial_periphery_to_cultural_capital_Restructuring_to_institution-building_in_P%C3%A9cs

Lux Gábor (2010): Dezintegráció és újraszerveződés a Nyugat-Balkán iparában. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 363–383. http://www.academia.edu/


Lux, Gabor (2009): Divergent patterns of adaptation among Central European Old Industrial Regions. European Spatial Research and Policy. 2009. 1. pp. 145–157. https://www.degruyter.com/view/j/esrp.2009.16.issue-1/v10105-009-0009-1/v10105-009-0009-1.xml

Lux Gábor (2009): Az ipar hagyományos terei: Régi ipari térségek. – Tér és Társadalom. 4., pp. 45–60. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1275

Lux, Gábor (2008): Industrial Development, Public Policy and Spatial Differentiation in Central Europe: Continuities and Change(Discussion Papers No. 62) Centre for Regional Studies, Pécs. 58 p. http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/issue/view/389

Lux Gábor (2008): Egy közép-európai világváros? Ipari válság és szerkezeti átalakulás Felső-Sziléziában. – Területi Statisztika. 1, pp. 41–56.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2008/01/lux.pdf

Lux Gábor (2005): A magyar fejlesztéspolitika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei. – Tér és Társadalom. 3-4, pp. 81–93.
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1020