KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

MEZEI István

Mezei István
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Mezei István

Születési hely, idő : Szolnok, 1951. február 1.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1444
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
Fax Munkahelyi +36 (1) 309-2688
E-mail mezeii(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar — magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár
1989ELTE BTK, Budapest — egyetemi doktor
2005Debreceni Egyetem — PhD

Nyelvtudás

Német (olvas, előad)
Angol (olvas, előad)

Munkahelyek

1979—1984Kilián György Gimnázium, Miskolc — középiskolai tanár
1984—1990Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc — tanársegéd-adjunktus
1990—2008MTA RKK Észak-magyarországi Osztály, Miskolc — tudományos munkatárs
2009—2013MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya, Budapest — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2000—2003óraadó, Miskolci Egyetem, Szociológia Tanszék
2001—2003óraadó, Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan Tanszék
2008—óraadó, Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1992—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1993—Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály, tag
2003—Magyar Regionális Tudományos Társaság, tag

Díjak, elismerések

1990Oktatási miniszteri dicséret

Oktatott tárgyak

A társadalom térszerkezete (Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan Tanszék)
Magyarország gazdaság- és társadalomföldrajza (Tomori Pál Főiskola, Kalocsa)

Kutatási területek

önkormányzati szolgáltatások
helyi társadalom
határ menti kapcsolatok

Tanulmányutak

1988tanulmányút — Szlovákia
1989tanulmányút — Németország
1990tanulmányút — Németország
1996tanulmányút — Egyesült Államok
1999tanulmányút (ösztöndíj) — Németország
2002tanulmányút (ösztöndíj) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Előadások

Pavol Jozef Safarik Egyetem, Földrajz Tanszék, Kassa — Szlovákia

Publikációk

2 monográfia, 2 könyvszerkesztés, 6 könyvfejezet, 46 tudomá­nyos közlemény, 1 publikált szakfordítás, 12 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Falu–Város–Régió, Ma­gyar Közigazgatás, Új Pedagógiai Szemle, Educatio, A Falu, Comitatus, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Romanian Review of Regional Studies
Hivatkozásainak száma: 24.
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
A legfontosabb 30 publikáció
 
Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. Lilium Aurum Kiadó. MTA RKK, Pécs – Magyarország, Fórum Intézet, Somorja – Szlovákia. 176. oldal, 2008.
Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. CRS HAS Pécs, 2006. 76 pp. Discussion Papers, 49.
A közigazgatás intézményrendszere. Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. Lilium Aurum Kiadó. MTA RKK, Pécs – Magyarország, Fórum Intézet, Somorja – Szlovákia. 176. oldal, 2008. 
Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. CRS HAS Pécs, 2006. 76 pp. Discussion Papers, 49.
A kultúraközvetítés egyes területeinek változásai B.-A.-Z. megyében 1990 - 1993 között. Szerk.: Mezei István. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs – Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. 1994. 183 oldal.
Vonzáskörzetek és határok a magyar-szlovák határ mentén. – In: Lelkes Gábor-Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín. Somorja – Šamorín. 2006. 107-196.oldal.
Hungarian and Slovakian Cross-Border Relations. In.: Hungarian Spaces and Places. Patterns of Transitions. Edited by Gy. Bata – É.G. Fekete – I.K. Szörényiné – J. Tímár. Pécs, Centre for Regional Studies. 2005. 544-563.pp.
A közigazgatás intézményrendszere. In: Horváth Gy. (szerk.): Dél-Szlovákia. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2004. 425-445.oldal.
A fiatalok képzettségének területi jellemzői. In.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Ed.: Horváth Gyula-Rechnitzer János. MTA RKK Pécs, 2000. 489-509.oldal.
A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. In.: A vidéki társadalom változásai. Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon. VII. kötet. Szerk.: Kárpáti Zoltán. Szolnok, 1999. 111-150. oldalak
The Possibility of Organic Development in Hungary. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2008. No. 51. 27-40.pp.
A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén. - Tér és Társadalom. 2008.3. 51-80. oldalak. Társszerző: Tóth Péter.
A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. - Tér és Társadalom. 2007/3. 197-215.oldalak.
A gazdasági élet határtalansága és a szándékolt regionalizálás. - COMITATUS 2006. november-december. 13-19.oldalak.
The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. - Romanian Review of Regional Studies. Volume II, Number 2 2006. 9-13.pp.
Állam – ország – régió és a valóság. - TÉR és TÁRSADALOM. 2005.3-4. 187-203.oldalak.
A magyar-szlovák együttműködés kilátásai. - COMITATUS. 2005. június. 20-26.oldalak.
Rideg határok”: Eurorégiók a kelet-német határon. - COMITATUS. 2004. január-február. 62-71.oldalak.
A 2000-es PHARE CBC Kis Pojekt Alap bemutatása. FALU-VÁROS-RÉGIÓ. 2004.1-2. 68-71. oldalak.
A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. - COMITATUS
Királyhelmectől Somorjáig. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. - FALU-VÁROS-RÉGIÓ . 2003.8., 16-18. oldalak. Társszerző: Hardi Tamás.
A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái. - TÉR ÉS TÁRSADALOM. 2003.4, 143-164. oldalak. Társszerző: Hardi Tamás.
Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: Ózd-putnoki kistérség. - TÉR ÉS TÁRSADALOM . 2001/3-4.105-125. oldalak. Társszerzők: Bognár Mária-Imre Anna.
Az Ipolytól a Tiszáig. (A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok.) - PALÓCFÖLD, 2001. 2-3. szám. 217-234.oldalak.
A humánerőforrás-fejlesztés lehetőségei egy kistérségben. - ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE . 2001. november. 51-64. oldalak. Társszerzők: Bognár Mária-Imre Anna.
Területi különbségek a középfokú oktatásban. - EDUCATIO 1997/3.
Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. 1996. június 356-369. oldalak.
Két út áll mögöttünk… Ózd és Tiszaújváros 1997-ben. - COMITATUS 1999/4.
Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. - MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1996. június 356-369. oldalak.
„A szegénynek mind huncut a nevi” Helyi tapasztalatok az önkormányzati szociálpolitikáról 1991-1994 között. - A FALU. 1996. Tavasz.
Ki következik? Megyénk közművelődéséről az „első” négy év ürügyén. - FALU-VÁROS-RÉGIÓ, 1995. 7-8. szám, 45-48. oldalak.
A közművelődés ürügyén Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről. - AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE. 1994. 1-4. szám.148-160. oldalak.