KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

NAGY Erika

Nagy Erika
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Nagy Erika

Születési hely, idő : Gyoma, 1968. január 25.

Családi állapot : férjezett, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
E-mail nagye(kukac)krtk.mta.hu
E-mail nagy.erika(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1991JATE TTK — földrajz-történelem középiskolai tanár
1998University of Leicester — Egyetemi diploma (MA) várostörténetből
1999MTA, Budapest — Földrajztudomány kandidátusa
2015SZTE TTIK — Egyetemi habilitáció

Nyelvtudás

Német (olvas)
Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1991—1994JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék — MTA TMB-ösztöndíjas
1994—1998MTA RKK NYUTI, Győr — tudományos segédmunkatárs
1999—JATE/SZTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Szeged — óraadó tanár
1999—MTA RKK ATI, Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1986—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1996—European Regional Science Association, tag
1996—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2000—European Network for Service Studies (RESER), tag
2000—MTA Köztestület, tag
2007—C.A.T. Hálózat (Cities After Transition Network), alapító tag
2008—,
2013—,
2015—,
2016—,
2016—,

Díjak, elismerések

1989OTDK, 1. . helyezés
1991OTDK, 3. . helyezés
1991—1994MTA TMB ösztöndíj
1993MTA TMB Ifjúsági Díj
1998MTA Nemzeti Stratégiai Programok Díja
1998—2000Research Support Scheme ösztöndíj
1999Eötvös ösztöndíj, Magyar Állam
2004Eötvös ösztöndíj, Magyar Állam
2004—2006Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2008—2011Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2012Bolyai Plakett
2016Pro Geografia díj

Szerkesztőbizottsági tagság

1996—1998Tér és Társadalom
2015Service Industries Journal
2017

Kutatási területek

A gazdasági marginalizáció folyamatai a rurális terekben
Városföldrajz (A várospolitikák térformáló szerepe; A kis- és középvárosi hálózat átalakulási folyamatai Európában; A posztszocialista térség urbanizációs folyamata; Dzsentrifikáció és a városmegújítás)
Gazdaságföldrajz (Kereskedelem-földrajz; A fogyasztás földrajza; Az ingatlanpiacok működése és térformáló szerepe; A tudásalapú szolgáltatások földrajza; Globális termelési hálózatok Kelet-közép-Európában; Kritikai elméletek a gazdaságföldrajzban)
A határtérségek térbeli-társadalmi folyamatai
Alkalmazott kutatások: település- és területfejlesztés

Tanulmányutak

1996—1997Ösztöndíjas — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1999Ösztöndíjas — Csehország
2005Ösztöndíjas — Németország
2007Ösztöndíjas — Lengyelország
2011Ösztöndíjas — Németország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott tudományos közlemények
 

Nagy, E. 2017: New consumption spaces and cross-border mobilities. In: Derek Hall (ed): Tourism and Geopolitics. Issues and concepts form Eastern and Central Europe. CAB International, Wallingford, UK, pp.142-158.
Nagy, E., Timár, J. 2017: The (re)production of periperality in Central and Eastern Europe. European Spatial Research and Policy 24:(2) pp. 5-17.
Pósfai, Zs., Gál, Z., Nagy, E. 2017: Financialization and inequalities: The uneven development of the housing market on the eastern periphery of Europe. In: Fadda, S., Tridico, P. (eds): Inequality and Uneven Development in the Post-Crisis World. Abingdon; Oxon: Routledge, pp. 167-190.
Nagy, E., Nagy, G. , Dudás, G. 2016: The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary, Regional Statistics 6:(2) pp. 149-172.
Nagy, E., Timár, J., Nagy, G., Velkey, G. 2015: The Everyday Practices of the Reproduction of Peripherality and Marginality in Hungary. In: Lang T , Henn S , Sgibnev W, Ehrlich K (szerk.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. pp. 135-155.
Nagy E , Timár J , Nagy G , Velkey G 2015: A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. Tér és társadalom 29:(1) pp. 35-52.
Nagy, E. 2014: Bargaining, learning and control: Production of consumption spaces in post-socialist context. Europa Regional 20 (2012):(1) pp. 42-54.
Nagy E. 2013: „Határtalan” stratégiák és változó falu-város viszonyrendszer. Településföldrajzi Tanulmányok  2:(1) pp. 32-51.
Nagy G, Nagy, E., Timár, J. 2012: The changing meaning of core–periphery relations of a non-metropolitan “urban region” at the Hungarian–Romanian border. DISP - The Planning Review 48:(2) pp. 93-105.
Nagy E, Timár J. 2012: Urban restructuring in the grip of capital and politics: Gentrification in East-Central Europe. In: Csapó T, Balogh A (szerk.): Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. pp. 121-135.
 
Hazai/nemzetközi kutatási programokban való részvétel (válogatás):
 
2018-2020. Agents of change in old industrial regions in Europe. Támogató: Volkswagen Stiftung
2014-2017.  Socio-economic and political responses to polarisation processes in Central and Eastern Europe. Támogató EU FP7/ Marie Curie ITN Program; www.regpol2.eu
2013- 2018. Institutional and individual responses to state restructuring in different geographical contexts. Támogató:  OTKA/NKFH; 19 M HUF.
2013.  A ‘vidékiségből’ adódó marginalizálódás társadalmi, gazdasági, települési/térségi összetevői. Támogató: NAKVI; 9.5 M HUF
2012. Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020. Támogató: ERDF/Central Europe; 3700 euro
2010-2011. Innotárs – Határtalan városrégiók. Támogató: NKTH; 21 M Ft.
2009-2012. Integrated development of vital historic towns as regional centres in South East Europe. Támogató: EU South East Europe Transnational Program; 126.000 euro
2008-2011. Helyek, terek, hálózatok – a szolgáltatások differenciáló és integráló szerepe a térfolyamatokban. Támogató: MTA Bolyai Posztdoktori Ösztöndíjprogram
2008. A magyarországi gazdasági centrumok hálózata és hierarchiája – a policentrikus városfejlesztés megalapozása Magyarországon. Támogató: ÖTM; 8M Ft.
2006-2008. Hist.Urban/Integrated Revitalization of Historical Towns to promote a polycentric and sustainable development. Funded by: EU INTERREG IIIB CADSES  program
2004–2006. A kereskedelem és a fogyasztás tereinek átformálódása és a folyamat mozgatórugói Kelet-Közép-Európában. Támogató: MTA Bolyai Posztdoktori Ösztöndíjprogram
2004. Globális szereplők a helyi gazdaságban – térbeli konfliktusok és kezelésük az európai városokban. Fogadóintézmény: a Trieri Egyetem Földrajzi Intézete. Támogató: MÖB/ Magyar Állami Eötvös ösztöndíj
2003– 2006: Három év, alapkutatás. Címe: A vidéki városi terek átalakulása – szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában. Támogató: OTKA. Témavezetés. 4,5 M Ft.
2001. Területi szerkezetváltási típusok Magyarországon; alapkutatás, témavezetés. Támogató: Gazdasági Minisztérium. 2,1 MFt.
1999–2002. A szolgáltató szektor az átalakuló városi térben. Támogató: OTKA. 2,21 M Ft
1999. A kereskedelmi beruházások hatása a városi térszerkezetre és az ingatlanpiacra Prágában és a cseh vidéki városokban. Fogadó intézmény: Károly Egyetem (Prága) Társadalomföldrajzi Tanszék. Támogató: MÖB/Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
1998-2000. Transition of cities in two systems: changes to the land-use maps and the mechanisms behind in East Central European cities. Támogató: International Research Support Scheme