KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

NAGY Gábor

Nagy Gábor
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Nagy Gábor

Születési hely, idő : Budapest, 1967. május 27.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
E-mail nagyg(kukac)rkk.hu
E-mail nagy.gabor(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1991JATE TTK — földrajz szakos középiskolai tanár
1991JATE TTK — matematika szakos középiskolai tanár
1998MTA — a földrajztudomány kandidátusa
2012Szegedi Tudományegyetem, Szeged — habilitáció (földtudomány)

Nyelvtudás

Német (olvas)
Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1991—1994JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszék, Szeged — MTA TMB ösztöndíjas
1994—1998MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
1995—1998SZIF, Győr — főiskolai tanársegéd, adjunktus
1998—1999MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1999—MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs
2000—2001MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsabai Osztály — tudományos osztályvezető
2008—2010MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet — intézetigazgató

Felsőoktatási tevékenység

1991—1994óraadó, JATE TTK, Szeged
1994—1998főiskolai tanársegéd, majd adjunktus, SZIF, Győr
1996—1997óraadó, KÉE, Budapest
1998—2001óraadó, SZTE TTK, Szeged
2003—konzulens és államvizsga elnök, TSF GFK, Békéscsaba
2005—2007óraadó, TSF EFK, Gyula
2005—óraadó, SZTE TTK, Szeged
2006—óraadó, TSF GFK, Békéscsaba
2007—PhD kurzusok, SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola
2008—2009óraadó, TSF VFK, Szarvas
2009—óraadó, SZTE GTK, Szeged

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2000—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2001—Post-Socialist Geographers Research Group, tag
2002—Magyar Földrajzi Társaság, tag, a Körösvidéki Osztály titkára
2002—Space and Services Research Network (RESER), tag
2003—European Urban Research Association, tag
2004—European Regional Science Association, tag
2006—Cities After Socialism hálózat, tag
2006—MTA Városföldrajzi albizottság, alapító tag
2007—2009Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottság, tag
2009—2011MTA Földrajz I. Bizottság, tag, titkár

Díjak, elismerések

1996—1999MTA Fiatal kutatói ösztöndíj
1995—1996Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Ösztöndíja, MTA
1991—1994MTA TMB ösztöndíj, MTA TMB
1989OTDK, 2. . helyezés
1991OTDK, 2. . helyezés
2001Csongrád Megyéért Emlékplakett
2003—2005Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2006Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, MTA, 2. . helyezés

Oktatott tárgyak

Az információs társadalom földrajzos szemmel (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola)
Általános gazdaságföldrajz ()
A gazdaságföldrajz új irányzatai (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola)
Regionális elemzések módszertana ()
A gazdasági átmenet földrajza Kelet-Közép-Európában (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola)
Regionális politika és világgazdaság ()
Európai Unió regionális politikája ()
Regionális gazdaságfejlesztés ()

Kutatási területek

Városföldrajz
Az információs társadalom földrajza
Gazdasági egyenlőtlenségek vizsgálata

Tanulmányutak

1994tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1997ösztöndíj — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2004Kutatási ösztöndíj — Németország
2005MÖB Ösztöndíj — Csehország
2007Akadémiai Csereprogram — Lengyelország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)Válogatott tudományos közlemények

Pósfai, Zs.  - Nagy, G. 2017: Crisis and the Reproduction of Core-Periphery Relations on the Hungarian Housing Market. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY, 24 (2): pp. 17-38.

Nagy, G. 2017: Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 141 (3): pp. 235-245.

Nagy, E., Nagy, G., Dudás, G. (2017): The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary. REGIONAL STATISTICS, 6 (2): pp. 149-172.

Nagy, G., Dudás, G. 2016: Fél évszázaddal Mendöl után - A Békés megyei külterületek állapota. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 5 (1): pp. 108-122.

Nagy, G., Dudás, G., Bodnár G. 2016: „Megfogyva bár…” Egy tanyafelmérés tanulságai Békés megyében. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (1): pp. 93-111.

Nagy, E; Timár, J; Nagy, G; Velkey, G. 2015: Marginality in Hungary In: Lang, T., Henn, S., Sgibnev, W. Ehrlich, K. (eds.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 135-155.

Nagy, G., Koós B. 2015: A jól-lét index fejlődése. In: Szirmai, V. (ed.): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, pp. 47-65.

Nagy, E; Timár, J; Nagy, G; Velkey, G. 2015: A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 29 (1): pp. 35-52.

Nagy, G., Koós B. 2014: First results in modelling objective well-being in Hungary at lower territorial level REGIONAL STATISTICS, 4 (2): pp. 71-86.

Nagy, G. 2014: A jólét-index megjelenése és tartalmi, módszertani fejlődése a hazai szakirodalomban. KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 18 (20): pp. 126-140.

Nagy, G. 2014: A Békés megyei ipari parkok különös tekintettel a közlekedési adottságokra. In: Kiss, E. É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban. 320 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2013. pp. 127-143.

Nagy, G., Nagy, E., Timár, J. 2012: The changing meaning of core–periphery relations of a non- metropolitan “urban region” at the Hungarian–Romanian border. DISP, 48 (2): pp. 93-105.

Nagy, G. 2012: A Romániából érkező fogyasztók hatása a gyulai kereskedelmi szektorra. KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 16 (18): pp. 63-68.

Nagy, G. 2006: A gazdasági fejlettség minőségi indikátorai. In: Kanalas, I., Kiss, A. (szerk.): A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. 264 p. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2006. pp. 86-97.