KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

NAGY Terézia

Nagy Terézia
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Nagy Terézia

Születési hely, idő : Szeged, 1977. szeptember 30.

Családi állapot : egyedülálló, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
Fax Központi +36 (66) 441-801
E-mail nagyt(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2004Szegedi Tudományegyetem — néprajz szakos bölcsész
2004Szegedi Tudományegyetem — szociológus
2010Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola — PhD (szociológiai tudomány)

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2004—2010MTA RKK ATI, Békéscsaba — tudományos segédmunkatárs
2010—2011MTA RKK ATI, Békéscsaba — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2003—meghívott oktató, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

Magyar Szociológiai Társaság, Kapcsolatháló Elemző Szakosztály, tag
Pan-African Association of Anthropologists, tag
European Association of Social Anthropologists, tag
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Közhasznú Egyesület, alelnök
Magyar Antropológiai Társaság, tag

Díjak, elismerések

2001—2002Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Ösztöndíja
2001OTDK, különdíj
2003MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Díja, 1. . helyezés
2003OTDK, 1. . helyezés
2007Magyar–Etióp Baráti Társaság oklevéle

Oktatott tárgyak

Néprajzi – antropológiai kutatásmódszertan (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Bevezetés az etnográfiába – az etnográfia mint kulturális antropológiai módszer (SZTE BTK, Vallástudományi Tanszék)
Vallásetnológia (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék)
Antropológia. Tematikus antropológia napjainkig (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Nemzetközi kommunikáció (SZTE Budapesti Médiatudományi Intézet)
Az elitek szociológiája (SZTE BTK Szociológiai Tanszék)
A menekültkérdés szociológiai aspektusai. Befogadás, kirekesztés, integráció, asszimiláció (ELTE)
Városantropológia (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Kutatásmódszertani gyakorlatok (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Migránsok, menekültek, diaszpórák és transznacionális kommunikáció ()
Kortárs zenei kultúrák (SZTE BTK Szociológiai Tanszék)
Kvalitatív kutatásmódszertan (SZTE BTK, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék)

Kutatási területek

Az elképzelt Európa
Városantropológia
Posztmodern és posztkoloniális antropológia elméleti megfontolásai
Kapcsolathálók és társadalmi integráció
Kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe a neointegrációban
Menekültek, migráns kultúrák, diaszpórák

Publikációk

A legfontosabb publikációk
Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális védőhálóba. Tér és Társadalom, 23. 3. 2009. 79-97
 
Narratív menekültsors. A hatalom és mobilitás kérdései. In: Jancsák Csaba – Nagy Gábor Dániel – Szűcs Norbert: Céhem vándorkönyvei. Tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. Szeged: Belvedere Meridionale. 2009. 89-103.
 
Bevándorlók beilleszkedésének segítése a diszkrimináció leküzdésével. DARTKE. Szeged. 2009. Szerkesztés és további három fejezet
 
A herbálnövények és varázsnövények használata. Demetrovics Zsolt (szerk.) Az addiktológia alapjai II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2009. 207-225.
 
Being locked out and locked in: The culture of homelessness in Hungary. In: Kürti, L. – Skalnik, P. (szerk.): Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. Oxford: Berghahn Books. 2009. 206-226.
Relatív egzotikum. Fejős Zoltán - Pusztai Bertalan (szerk.) Az egzotikum. Tabula Könyvek 9. Budapest - Szeged, Néprajzi Múzeum - SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2008. 173-188.
Migráns hálózatok, menekültek és a Határok. In: Timár Judit (szerk.) Határkonstrukciók magyar – szerb vizsgálatok tükrében. Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsabai Osztály. 2007. 81-94.
Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban. In: Pászka Imre (szerk.): A látóhatár mögött. Szociológiai tanulmányok. Szeged: Belvedere Meridionale. 2004. 91-139.
Az ifjúsági szubkultúrák az ezredfordulón. A rendszerváltás utáni magyar szakirodalom áttekintése. In: Pászka Imre – Szűcs Norbert (szerk.): Kisebbségszociológia 1990-2002. Bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. Szeged. 2003. 9-30.
A herbáldrogok és varázsnövények használata. - Addiktológia (Addictologia Hungarica) 2003/2. 198-221.
The appearance of an underground electromusic subculture in the cultural sphere of the city. - Acta Ethnographia Hungarica, 2003. 48 (1-2), pp.123-138.
Az underground zenei szubkultúra a mai nagyvárosban. - Tabula, 2002. 5. 2. 254-271 p.