Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

PERGER Éva

Perger Éva
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Perger Éva

Születési hely, idő : Budapest, 1955. december 10.

Családi állapot : elvált, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (76) 502-849
Munkahelyi Központi +36 (76) 502-840
E-mail perger.eva(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1979Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem — közgazdász tanár
1986Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem — egyetemi doktor
1995Magyar Tudományos Akadémia, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Görög (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1979—1981Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola, Budapest — gazdasági tárgyak szaktanára
1979Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest — gazdasági tárgyak szaktanára
1982—1986MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Osztály — tudományos segédmunkatárs
1986—1992MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Osztály — tudományos munkatárs
1992—1995MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály — tudományos munkatárs
1995—1998MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály — tudományos főmunkatárs, tudományos osztályvezető
1998—2001Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság — kormánymeghatalmazott, főtanácsadó
2001—2007Magyar Közigazgatási Intézet — tudományos főmunkatárs, főigazgató
2007—2010ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Közigazgatás-tudományi Osztály — tudományos főmunkatárs
2011—MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet (2012-től Alföldi Tudományos Osztály) — tudományos főmunkatárs, intézetvezető (2012-től osztályvezető)
2013—2015MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — igazgató
2015—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály — osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

1979—1981gazdasági tárgyak szaktanára szakközépiskolákban,
2001—,
2002—2005óraadó tanár, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem – Államigazgatási Kar

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1987—1998IGU „Földrajz és Közigazgatás” Munkacsoport, majd Bizottság, tag
1998—1999METREX hálózat (Network of European Metropolitan Regions and Areas), tag
1998MTA Regionális Tudományos Bizottság, titkár
1998—1999Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács, elnök
1999—2000MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2000—2002Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, tag
2001—2007EIPA (European Institute of Public Administration) igazgatótanács, tag
2001—2008MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság, tag
2001—Magyar Urbanisztikai Társaság, tag
2002—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2003—2005A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjának kormányzati koordinálására létrehozott Társadalmi Tudományos Tanácsadó Testület, tag
2003—2007Az európai közigazgatási iskolák és intézetek vezetői hálózata (DISPA), tag
2008—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2009—MTA Regionális Tudományos Bizottság, Közigazgatás-kutatási albizottság, titkár

Díjak, elismerések

1986Akadémiai Ifjúsági Díj
2003A belügyi tudományos munkáért emlékérem
2004Belügyminiszteri dicséret
2006Aranygyűrű elismerés, belügyminiszteri dicséret
2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Oktatott tárgyak

EU strukturális és kohéziós politika (MKI, köztisztviselők EU integrációs képzése)
„A Budapesti Agglomeráció” választható tárgy (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar)
Államháztartási ismeretek (MKI (majd KSZK) köztisztviselői (kormánytisztviselői) szakvizsga előkészítő)
EU támogatások joga és intézményrendszere (MKI, köztisztviselői továbbképzés)
Terület- és településfejlesztési ismeretek (MKI, köztisztviselői továbbképzés)

Kutatási területek

A nagyvárosi térségek közigazgatási problémái, Budapest és térségének közigazgatása
A területfejlesztés szabályozása, intézményrendszere és finanszírozása
Az Európai Unió strukturális és kohéziós támogatásainak felhasználásához kapcsolódó szabályozás és intézményrendszer
A közigazgatási szerkezet és a térszerkezet összefüggései, a területi igazgatás struktúrája

Tanulmányutak

1989Center for Economic Research of the Athens School of Economics and Business Science, Athens —
1994George Washington University, Washington DC USA —
2000Cyprus Academy of Public Administration, Nicosia —
2001Government Centre for Management and Policy Studies, London (“Insight Europe” program, a tanulmányút állomásai: Sunningdale, London, Bruges, Brussels) —
2002Government Centre for Management and Policy Studies, London —

Publikációk

5 kiadványszerkesztés (ebből 3 tankönyv), 25 könyvrészlet, könyvfejezet, 15 folyóiratcikk, ezekből 6 idegen nyelvű publikáció

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Területi Statisztika, Magyar Közigazgatás, Comitatus
 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 

A legfontosabb 30 publikáció

 

Mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekeltsége természetföldrajzi adottságaik hasznosításában. Földrajzi Értesítő 37/1-4. 1988. pp. 232-235
 
The Local Effects of Changes to the Economic Structure, Possible Conflicts between Local and Central of Administration; The Case of a North Hungarian Mine. In: G. Marcou (ed.): “Regional Planning and Local Government Confronted with Economic Change” International Institute of Administrative Science, Bruxelles, 1988. pp. 199-218
 
Cooperative Farms and the Utilization of the Physical Endowments of the Land   Akadémia Kiadó, Budapest, 1989.  pp. 199-211In: Pécsi M. (szerk.): “Theory and Practice in British and Hungarian Geography”
 
An Overview of East European Developments In: Bennett, R. J. (ed.): Territory and Administration in Europe.  Pinter Publishers, London, 1989.  pp. 93-110
 
A gazdasági és közigazgatási reformok hatása a területi fejlődésre. Tér és Társadalom 1989/1 pp. 31-48
 
Visszaszámlálás Rudabányán.(társzerzők: Cséfalvai Z. Pomázi I. Kocsis K.) Elmélet – Módszer – Gyakorlat 52. MTA FKI. Budapest 1989.
 
A budapesti agglomeráción belüli területi koordináció lehetséges útjai. In: Csefkó F. (szerk): „Tér és közigazgatás” MTA RKK és Magyar Közigazgatási Intézet, Pécs, 1994. pp. 174-198
 
A fővárosi közigazgatási reform a regionális kutatások tükrében. Magyar Közigazgatás 1994/12 pp. 745-775
 
Achievements and conflicts of modernisation in Hungary (társszerzők: Barta Gy. Králik M.) European Spatial Research and Policy, 1997/2 University of Lodz, University of Groningen, University of Bratislava, University of The West of England, Bristol pp.63-86
 
Obstaculos y posibiliades en la integración territorial (társszerző Barta Gy.) In: J. Sanchez, Szörényiné Kukorelly I. (ed) Autonomias y Desarrollo“ III. Seminario Hispano-Hungaro sobre deseqiulibrios regionales, MTA RKK, Pécs 1997. pp. 141-152.
 
Influence of the Local Administrative Reform on the development of the Budapest Region. In: M. Barlow, I. Lengyel, R. Welch (ed.) “Local Development and Public Administration in Transition” József Attila University, Szeged, Hungary 1998. pp. 142-149
 
A területi finanszírozás harmonizációja. Tér és Társadalom 1998/1-2. MTA RKK, Pécs, pp. 1-12
 
Budapest közigazgatása. In: „Budapest Kézikönyve” CEBA Kiadó 1998. pp. 147-156
 
(szerk) A jövő választása. A polgári Magyarország közgazdasága (társszerkesztők: Matolcsy Gy. Sebestyén T.) „Gazdaság 2000” kutatás keretében készült tanulmányok, FIDESZ Központi Hivatal, Budapest, 1998.
 
Közigazgatási dilemmák.  In: Barta Gy.- Beluszky P. (szerk.): „Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban” Regionális Kutatás Alapítvány, Budapest, 1999. pp. 181-222
 
A területfejlesztés eszközei és intézményei Görögországban.  In: Barta Gy. - Fath J. - Hajdú Z. - Horváth Gy. – Perge É. – Ruttkay É. – Szilágyi I.: Bővítés és a nemzeti regionális politikák változása Európai Tükör Műhelytanulmányok 58. MEH Budapest, 2000. pp. 67-104.
 
A területfejlesztés eszközei.  In: Beluszky P. (szerk.): „Terület és településfejlesztők kézikönyve” CEBA Kiadó, Budapest, 2001. pp. 92-101
 
Regionalizmus - területi közigazgatás. Beszélő 2002/ 2. pp. 78-88
 
Nagy-Budapest közigazgatási dilemmái. In: Tanulmányok Budapest MúltjábólXXX. Budapest Főváros Levéltára,Budapest, 2002. pp. 177- 200
 
A főváros és „környéke” régióként való értelmezése, a „központi régió problémája.In: Horváth M. T. (szerk): „A regionális politika közigazgatási feltételei” Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004, pp. 213-254
 
A túlközpontosított közigazgatási struktúra lebontása Görögországban. In: Pálné Kovács I.(szerk.): „Regionális reformok Európában” TIMP, Budapest, 2005. pp. 87-118
 
(szerk.) Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere. Köztisztviselői továbbképzési program tankönyv, átdolgozott kiadás, Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest 2007. p. 308
 
(szerk.): Államháztartási ismeretek.In: „Általános közigazgatási ismeretek”, közigazgatási szakvizsga tankönyv, Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest 2007. pp. 195-263
 
Közigazgatási rendszer, a terület- és településfejlesztés intézményei” In: Beluszky P. (szerk): „Közép-Magyarország” A Kárpát-medence régiói 6. MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2007 pp. 367-407
 
A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I. II. (társszerzők: Gazsó I. Kovács R. Schneider G. Szegvári P. Vígvári A. Zsugyel J.) Területi statisztika 2008/5 pp. 524-543, 2008/6 pp. 658-674
 
Az „Alapok” mellé épült ház. Az EU támogatásokkal kapcsolatos intézményrendszer a magyar közigazgatási struktúrában” In: Szigeti E (szerk.): „NYAKTAGI tanulmányok. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire” ECOSTAT, időszaki-közlemények 36. Budapest 2010, pp. 245-338
 
Uniós regionális támogatások felhasználása Magyarországon Polgári Szemle 2009/5 pp. 19-35
 
Az EU „regionális” támogatások hatása a területi decentralizáció folyamataira. Comitatus 2010. január-február pp. 3-20
 
Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának magyar sajátosságai. Tér és Társadalom 2010/1 pp. 119-136
 
Uniós decentralizáció – tagállami recentralizáció? – EU támogatások felhasználásának hatása a hazai decentralizációs folyamatokraIn:Kákai László (szerk.) 20 évesek az önkormányzatok, tanulmánykötet, Publikon Kiadó, Pécs 2010 pp. 229-246