KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

PERGER Éva

Perger Éva
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Perger Éva

Születési hely, idő : Budapest, 1955. december 10.

Családi állapot : elvált, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (76) 502-849
Munkahelyi Központi +36 (76) 502-840
E-mail perger.eva(kukac)rkk.hu
E-mail perger.eva(kukac)krtk.mta.hu

Végzettség, minősítés

1979Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem — közgazdász tanár
1986Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem — közgazdasági egyetemi doktor (szociológia)
1995Magyar Tudományos Akadémia, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Görög (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1979—1981Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola, Budapest — gazdasági tárgyak szaktanára
1979Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest — gazdasági tárgyak szaktanára
1982—1986MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Osztály — tudományos segédmunkatárs
1986—1992MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Osztály — tudományos munkatárs
1992—1995MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály — tudományos munkatárs
1995—1998MTA Regionális Kutatások Központja, Budapesti Osztály — tudományos főmunkatárs, tudományos osztályvezető
1998—2001Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság — kormánymeghatalmazott, főtanácsadó
2001—2007Magyar Közigazgatási Intézet — tudományos főmunkatárs, főigazgató
2007—2010ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Közigazgatás-tudományi Osztály — tudományos főmunkatárs
2011—2013MTA Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet (2012-től Alföldi Tudományos Osztály) — tudományos főmunkatárs, intézetvezető (2012-től osztályvezető)
2013—2015MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — igazgató
2015—2020MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs, osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

2002—2005óraadó, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem – Államigazgatási Kar
2012—2014óraadó, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar
2014—2016óraadó, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar mesterképzés
2017—2018óraadó, Pallas Athéné majd Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Kecskemét
2018—címzetes egyetemi tanár, Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Kecskemét

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1987—1998IGU „Földrajz és Közigazgatás” Munkacsoport, majd Bizottság, tag
1998—1999METREX hálózat (Network of European Metropolitan Regions and Areas), tag
1998MTA Regionális Tudományos Bizottság, titkár
1998—1999Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács, elnök
1999—2000MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2000—2002Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, tag
2001—2007EIPA (European Institute of Public Administration) igazgatótanács, tag
2001—2008MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság, tag
2001—2010Magyar Urbanisztikai Társaság, tag
2002—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2003—2005A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjának kormányzati koordinálására létrehozott Társadalmi Tudományos Tanácsadó Testület, tag
2003—2007Az európai közigazgatási iskolák és intézetek vezetői hálózata (DISPA), tag
2008—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2009—2011MTA Regionális Tudományos Bizottság, Közigazgatás-kutatási albizottság, titkár
2011—2015Dél-Alföldi Regionális Monitoring Albizottság, tag
2012—Tanyafejlesztési Program Bíráló Bizottság, tag
2015—TOP Monitoring Bizottság, tag
2015—2017Konvergencia Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottság, tag

Díjak, elismerések

1986Akadémiai Ifjúsági Díj
2003A belügyi tudományos munkáért emlékérem
2004Belügyminiszteri dicséret
2006Aranygyűrű elismerés, belügyminiszteri dicséret
2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Oktatott tárgyak

EU strukturális és kohéziós politika (MKI, köztisztviselők EU integrációs képzése)
„A Budapesti Agglomeráció” választható tárgy (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar)
Államháztartási ismeretek (MKI (majd KSZK) köztisztviselői (kormánytisztviselői) szakvizsga előkészítő)
EU támogatások joga és intézményrendszere (MKI, köztisztviselői továbbképzés)
Terület- és településfejlesztési ismeretek (MKI, köztisztviselői továbbképzés)
Közigazgatási ismeretek (Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar)
Településfejlesztés (Kecskeméti Főiskola - mesterképzés, majd Pallas Athéné, illetve Neumann János Egyetem, Kecskemét)
integrált területfejlesztési ismeretek (Neumann János Egyetem, Kecskemét)

Kutatási területek

A nagyvárosi térségek közigazgatási problémái, Budapest és térségének közigazgatása
A területfejlesztés szabályozása, intézményrendszere és finanszírozása
Az Európai Unió strukturális és kohéziós támogatásainak felhasználásához kapcsolódó szabályozás és intézményrendszer
A közigazgatási szerkezet és a térszerkezet összefüggései, a területi igazgatás struktúrája

Tanulmányutak

1989Center for Economic Research of the Athens School of Economics and Business Science, Athens —
1994George Washington University, Washington DC USA —
2000Cyprus Academy of Public Administration, Nicosia —
2001Government Centre for Management and Policy Studies, London (“Insight Europe” program, a tanulmányút állomásai: Sunningdale, London, Bruges, Brussels) —
2002Government Centre for Management and Policy Studies, London —

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott tudományos közlemények

Cséfalvay Z, Perger É, Pomázi I Túl kis lyuk ez ahhoz...? MOZGÓ VILÁG 12:(7) pp. 86-94. (1986)

 
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekeltsége természetföldrajzi adottságaik hasznosításában FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 37:(1-4) pp. 232-235. (1988)

The Local Effects of Changes to the Economic Structure, Possible Conflicts between Local and Central of Administration; The Case of a North Hungarian Mine. In: G. Marcou (ed.): “Regional Planning and Local Government Confronted with Economic Change”  267 p. International Institute of Administrative Science, Bruxelles, pp. 199-218 (1988)
 

Cooperative Farms and the Utilization of the Physical Endowments of the Land   In: Compton PA, Pécsi M. (szerk.): “Theory and Practice in British and Hungarian Geography” Akadémia Kiadó, Budapest,  pp. 199-211 (1989)
 
An Overview of East European Developments In: Bennett, R. J. (ed.): Territory and Administration in Europe.  316 p. Pinter Publishers, London, pp. 93-110 (1989)
 
A gazdasági és közigazgatási reformok hatása a területi fejlődésre TÉR ÉS TÁRSADALOM 3:(1) pp. 31-48. (1989)
 
Barta Gy, Perger É A területi integráció akadályai és esélyei TÁRSADALMI SZEMLE 48:(8-9) pp. 86-94. (1993)
 
A budapesti agglomeráción belüli területi koordináció lehetséges útjai. In: Csefkó F. (szerk): „Tér és közigazgatás” MTA RKK és Magyar Közigazgatási Intézet, Pécs, pp. 174-198 (1994)
 

A fővárosi közigazgatási reform a regionális kutatások tükrében MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 44:(12) pp. 745-750. (1994)
 

Barta Gy, Králik M, Perger É  Achievements and conflicts of modernisation in Hungary EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 4:(2) pp. 61-82. (1997)

 
Influence of the Local Administrative Reform on the development of the Budapest Region. In: M. Barlow, I. Lengyel, R. Welch (ed.) “Local Development and Public Administration in Transition”  226 p. Szeged, JATEPress Kiadó 1998 pp. 142-149
 

A területi finanszírozás harmonizációja TÉR ÉS TÁRSADALOM 12:(1-2) pp. 1-12. (1998)
 

Közigazgatási dilemmák In: Barta Gy, Beluszky P (szerk.) Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. 255 p. Budapest: Regionális Kutatási Alapítvány, 1999. pp. 181-222.
 

A területfejlesztés eszközei és intézményei Görögországban In: Horváth Gy (szerk.) Bővítés és a nemzeti regionális politikák változása: (A kohéziós és a 90-es évtizedben csatlakozott országok területfejlesztési rendszerei). 248 p. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoport, 1999. pp. 67-104. (Európai tükör;Műhelytanulmányok; 58.)

 

Regionalizmus - területi közigazgatás BESZÉLŐ 7:(2) pp. 78-88. (2002)


Nagy-Budapest közigazgatási dilemmái TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL 2002:(30) pp. 177-200. (2002)
 

A főváros és „környéke” régióként való értelmezése, a „központi régió problémája.In: Horváth M. T. (szerk): „A regionális politika közigazgatási feltételei”  Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004, pp. 213-254

 

A túlközpontosított közigazgatási struktúra lebontása Görögországban In: Pálné Kovács Ilona (szerk.) Regionális reformok Európában. 246 p. Budapest: Belügyminisztérium IDEA Program, 2005. pp. 87-118.
 

Közigazgatási rendszer, a terület- és településfejlesztés intézményei”  In: Beluszky P. (szerk): „Közép-Magyarország” A Kárpát-medence régiói 6. MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2007 pp. 367-407
 
Gazsó I, Kovács R, Perger É, Schneider G, Szegvári P, Vigvári A, Zsugyel J  A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I. II. TERÜLETI STATISZTIKA  2008/5 pp. 524-543, 2008/6 pp. 658-674
 
Az „Alapok” mellé épült ház. Az EU támogatásokkal kapcsolatos intézményrendszer a magyar közigazgatási struktúrában” In: Szigeti E (szerk.): „NYAKTAGI tanulmányok. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire”  ECOSTAT, időszaki-közlemények 36. Budapest 2009, pp. 245-338
 

EU kohéziós támogatások felhasználásának intézményrendszere és a forrásfelhasználás hatékonysága, eredményessége p. 80 Budapest: Ecostat (2009) Link(ek): Teljes dokumentum
 

Uniós regionális támogatások felhasználása Magyarországon POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 5:(5) pp. 19-35. (2009)
 

Az EU regionális támogatások hatása a területi decentralizáció folyamataira COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 20:(1-2) pp. 3-20. (2010)
 

Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának magyar sajátosságai TÉR ÉS TÁRSADALOM 24:(1) pp. 119-136. (2010)
 

Farkas JZs, Kovács AD, Perger É  Preliminary assessment of the scattered farm development programme in Hungary LUCRARI STIINTIFICE MANAGEMENT AGRICOL 14:(1) pp. 557-564. (2012)
 

Perger É (szerk.) Tér és Társadalom: (Átalakuló magyar vidék az európai térben 225 p. 2015. 29:(1) (2015)

 

Kovács A D, Farkas J Zs, Perger É  A vidék fogalma, lehatárolása és új tipológiai kísérlete  TÉR ÉS TÁRSADALOM 29:(1) pp. 11-34. (2015)
 

Perger É, Farkas J Zs, Kovács A D  Delimitation and Classification of Rural Areas in Hungary  ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: JOURNAL OF THE CENTRE FOR REGIONAL GEOGRAPHY 12:(1) pp. 39-50. (2016)
 

Local Responses to the Structural Changes of National Development Policyin Hungarian Rural Regions EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE 22:(1) pp. 69-83. (2016)