KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

PETRÁS Ede

Petrás Ede
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Petrás Ede

Születési hely, idő : Budapest, 1978. szeptember 28.

Családi állapot : nős, négy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (76) 502-840
Fax Központi +36 (76) 502-849
E-mail petrase(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2004PPKE BTK, Piliscsaba — szociológus
2010Debreceni Egyetem — PhD

Nyelvtudás

Török (ír, olvas, előad)
Szerbhorvát (olvas, előad)
Román (ír, olvas, előad)
Lengyel (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2006—MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét — tudományos segédmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

előadó, KF Kertészeti Főiskolai Kar

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2005—Magyar Szociológiai Társaság, tag
2007—Debreceni Egyetem Felsőoktatás-Kutató- és Fejlesztő Központ,
2010—Ibn Khaldun Szociológiai Egyesület, alapító tag
2010—European Society for Rural Sociology, tag

Díjak, elismerések

2005Magyar Vidékért (Pro Regione) Alapítvány ösztöndíja

Oktatott tárgyak

szociológia (KF Kertészeti Főiskolai Kar)
faluszociológia (KF Kertészeti Főiskolai Kar)

Kutatási területek

Glokalizációs folyamatok
Helyi társadalmak
Mezővárosi fejlődés
Településszociológia

Publikációk

1 könyvfejezet, 20 tudomá­nyos közlemény, 4 idegen nyelvű publikáció, 4 recenzió.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Szociológiai Szemle, Tér és Társadalom, Protestáns Szemle, A Falu.
Hivatkozásainak száma: 4.
 
A legfontosabb 10 publikáció
 
Erdély peremén: válsághelyzet és szórványmagyarság Hunyad megyében. In: Protestáns Szemle. 2004. 1. 1-17. oldal.
Lokalizáció és lokális identitás a globalizáció korában. – Szociológiai Szemle. 2005. 4. 85-98. oldal.
A felsőfokú szakképzések települési beágyazottsága. In: Pusztai G. (szerk.): Régió és oktatás: európai dimenziók. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. 2005. 98-104. oldal.
The Contribution of Former Market Towns to Regional Development. 2006. 18 oldal. http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2006/doc/articles/petras_article.doc>
Intézmény és lokalitás: a kisvárosi főiskolák helyi társadalomformáló hatása. In: Juhász E. (szerk.): Régió és oktatás. A „Regionális Egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. 2006. 391–402. oldal.
Fönntartható-e a tanyai településforma? Családi gazdaságok a kiskunhalasi tanyavilágban. In: Madarász B. – Kovács A. (szerk.): III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD kötet. Budapest, MTA FKI. 2006. 9 oldal.
A homokhátsági tanyák népesedési adatai és társadalmának néhány jellemzője. – A Falu. 2006. 2. 63-70. oldal.
Lokalizáció: globális alternatíva? In: Molnár B. – Szerepi S. (szerk.): Globalizációs ismeretek. Hajdúböszörmény, Galenos Alapítvány. 2006. 44-71. oldal.
A kisvárosi főiskolák hallgatóinak társadalmi helyzete és életmódja. – Tér és Társadalom. 2007. 4. 111-129. oldal.
Az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmények partnerségének lehetséges formái a kisvárosok fejlesztésében. In: Buday-Sántha, A. et al (szerk.): Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 356-362. oldal.