KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

RECHNITZER János

Rechnitzer János
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Rechnitzer János

Születési hely, idő : Hédervár, 1952. június 5.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail rechnitzer.janos(kukac)krtk.hu
E-mail rechnj(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1975Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara — közgazdász, ipari tervező elemző szak
1978JPTE KTK, Pécs — egyetemi doktor
1985MTA, Budapest — a közgazdaság-tudomány kandidátusa
1995MTA, Budapest — az MTA doktora (földrajztudomány)
1999JPTE KTK, Pécs — habilitáció (közgazdaságtan)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1975—1982MTA Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — tudományos kutató
1982—1986Pollack Mihály Főiskola, Pécs — gazdasági igazgató, főiskolai docens
1986—1995MTA Regionális Kutatások Központja, Észak-dunántúli Osztály, Győr — osztályigazgató
1995—2007MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — intézetigazgató
2000—Széchenyi István Egyetem — egyetemi tanár
2008—MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

2000—egyetemi tanár, tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
2002—2006dékán, Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr
2004—alapító, vezető, Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr
2007—2008dékán, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
2008—2014általános és tudományos rektor helyettes, Széchenyi István Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1976—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1977—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
1995—2001MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Társadalomtudományi Kuratórium, tag
1996—MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, tanácskozási jogú tag
1996—2005MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, alelnök
1997—2008MTA Regionális Tudományos Bizottság, elnök
1998—2002Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Habilitációs Bizottság, tag
2000—2003Magyar Akkreditációs Bizottság, alelnök
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2004—2006MTA Közgyűlés, doktori képviselő
2004—2006MAB Agrár-és agrár műszaki tudományok bizottság, tag
2005—2006Miniszterelmöki Hivatal, miniszterelnöki tanácsadó (vidékpolitika)
2007—2009Nemzeti Fejlesztési Tanács, tag
2008—2010Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, elnökségi tag
2010—2013MTA Közgyűlés, doktori képviselő
2011—Magyar Regionális Tudományi Társaság, elnök
2015—MTA Regionális Tudományok Bizottsága, elnök
2016—Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, kuratóriumi elnök

Díjak, elismerések

1979Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA
1992Pro Geográfia, Magyar Földrajzi Társaság
1994Széchenyi Ferenc Tudományos Díj, Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat
2004Pro Régió Díj, A Regionális Fejlesztésért és Felzárkózásért Felelős Tárca nélküli Miniszter
2009Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2009Pro Renovanda Cultura Deák Ferenc Kutatói Díj
2009Miskolci Egyetem Tiszteletbeli Doktora (doktor honoris causa, Dr. h.c.)
2017Akadémiai Díj
2022Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

1994—2010Tér és Társadalom, főszerkesztő
2004—A Falu, szerkesztőbizottsági tag
2011—Tér és Társadalom, szerkesztőbizottsági tag

Oktatott tárgyak

Nonprofit gazdaságtan (Széchenyi István Egyetem)
Regionális gazdaságtan (Széchenyi István Egyetem)
Európai és magyar regionális politika (Széchenyi István Egyetem)

Kutatási területek

területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere,
területi tervezés,
regionális gazdaságtan,
regionális politika,
regionális tudomány,
határ menti gazdasági kapcsolatok,
innovációk területi terjedése,
városfejlődés.

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

 
11 önálló és 3 társszerzős könyv – ebből 5 idegen nyelven, 16 könyvszerkesztés, 240 tudomá­nyos közlemény – ebből 38 idegen nyelven.
Hivatkozásainak száma: 960, ebből 82 idegen nyelvű.
A legfontosabb 30 publikáció
(szerk.): Nyugat-Dunántúl. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 454 p. (A Kárpát-medence Régiói, 5.)
The Balkan space within the European regional policy. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Ed. Glatz F. Budapest: Europa Institut, Social Research Center of HAS, 2007. 81–95. p.
A Nyugat-Dunántúl regionális folyamatainak irányai és kapcsolódása az európai térszerkezethez. In: Egyetem a régióért. Szerk. Lados M., Rechnitzer J. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 34–65. p.
Az európai regionális politika és városfejlődés. – Magyar Tudomány, 168. 2007. 6. 692–703. p.
A társadalomtudomány új ága: a regionális tudomány. – Magyar Tudomány, 168. 2007. 12. 1580–1589. p.
A Tér és Társadalom első húsz éve. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. 1–13. p.
Knowledge-based innovation potential of the Hungarian urban network at the turn of the millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. Gy. Barta, É. G. Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 397–415. p. Társszerzők: Csizmadia Z., Grosz A.
Tükör által nem elhomályosítva (a posztmodern, a paradigmák, a main stream és a csábítás ördöge a regionális tudományban). – Tér és Társadalom, 19. 2005. 3–4. 1–12. p.
A városhálózat és a régiók formálódása. – Magyar Tudomány, 110. (49) 2004. 9. 978–990. p.
Regionális gazdaságtan. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2004. 391 p. (Studia regionum) (Dialóg Campus tankönyvek) (Területi és települési kutatások, 26.). Társszerző: Lengyel I.
A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 3. 165–183. p.
Cross-border co-operation in Hungary in the 1990s In: Transformations in Hungary. Essays in economy and society. Eds. P. Meusburger, H. Jöns. Heidelberg, New York: Physica Verlag, 2001. 355–382. p.
A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 3–24. p.
A városok versenyképességéről. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 130–152. p. Társszerző: Lengyel I.
Területi stratégiák. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1998. 345 p. (Területi és te­le­pülési kutatások, 12.) (Studia regionum).
A nonprofit szervezetek területi szerkezete. In: Magyarország évtized­köny­ve, 1988–1998. Szerk.: Kurtán S., Sándor P., Vass L. Budapest: Demokrácia Ku­ta­tások Magyar Központja Alapítvány, 1998. 539–554. p.
Eurorégió vázlatok a magyar–osztrák–szlovák határmenti térségben. – Tér és Társa­da­lom, 11. 1997. 2. 29–54. p.
A regionális folyamatok sajátosságai és jövőbeli fejlődési irányai. – Magyar Tudomány, 41. 1996. 11. 1347–1360. p.
(szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. Győr–Pécs: MTA Regi­o­nális Kutatások Központja, 1994. 252 p.
Szétszakadás vagy felzárkózás? A térszerkezetet alakí­tó innovációk. Győr: MTA RKK Észak-dunántúli Osztály, 1993. 207 p.
Innovations and regional policy. In: Hungary: Society, State, Economy and Regional Structure in Transition. Ed.: Hajdú Z. Pécs: Centre for Regional Studies, 1993. 221–244. p.
Válság és megújítás a városhálózatban. – Magyar Tudomány, 37. 1992. 4. 427–434. p.
Aktivitás a vidéki egyéni választási körzetekben. In: Magyarország politikai évkönyve 1991. Szerk.: Kurtán S., Sándor P., Vass L. Budapest: Ökonómiai Alapítvány, Economix Rt., 1991. 100–119. p.
A szellemi erőforrások három eleme az Észak-Dunántúlon. – Kutatás – Fejlesztés, 29. 1989. 6. 449–477. p.
Az innovációk térbeli terjedése a magyar mező­gaz­da­ságban. – Tér és Társadalom, 1. 1987. 2. 31–48. p. Társszerző: Enyedi Gy.
 (szerk.): Vonzáskörzetek – agglomerációk II. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. 241 p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések).
Az intraregionális input-output modellek előállítása becslési eljárásokkal. – Területi Statisztika, 33. 1983. 5. 445–469. p.
(szerk.): Vonzáskörzetek – agglomerációk I. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. 315 p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések).