KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

SMAHÓ Melinda

Smahó Melinda
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Smahó Melinda

Születési hely, idő : Mór, 1978. szeptember 7.

Családi állapot : hajadon

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail smahom(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2000Széchenyi István Főiskola — közgazdász (gazdálkodási szak, számvitel szakirány)
2002Széchenyi István Egyetem — okleveles közgazdász (gazdálkodási szak, komparatív gazdaságpolitika szakirány)
2009Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola — PhD (regionális tudomány)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2002—2003MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — kutatásszervező
2003—2009MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos segédmunkatárs
2009—MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2004—megbízott óraadó tanár, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1998—2002Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium, tag
2003—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2003—Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2003—Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium, senior tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2006—European Science Education Research Association, tag

Díjak, elismerések

2005—2007Universitas-Győr Alapítvány PhD ösztöndíja
2004—2007MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2002Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért ösztöndíja
2006Osztrák-Magyar Akció Alapítvány PhD ösztöndíja
2007Találd meg/ki/fel! Szellemitulajdon-védelmi vetélkedő, 3. . helyezés
2008MTA fiatal kutatói elismerő oklevele
2010Nathaniel Lichfield-díj, Regional Studies Association

Oktatott tárgyak

Operációkutatás (Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr)
Regionális gazdaságtan és politika (Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr)

Kutatási területek

Tudásalapú regionális politika
Tudás és regionális fejlődés
Regionális Tudomány
Szimulációs modell

Tanulmányutak

2001tanulmányút — Ausztria
2003tanulmányút — Észtország
2003tanulmányút — Ukrajna
2004tanulmányút — Franciaország
2006tanulmányút — Ausztria

Publikációk

 

3 monográfia (társszerzővel), 2 könyvszerkesztés (társszerkesztés), 9 könyvfejezet (ebből társszerzővel: 7), 18 tudományos közlemény (ebből társszerzővel: 2), 8 idegen nyelvű publikáció (ebből társszerzővel 4).
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom
Hivatkozásainak száma: 13 (hazai).
A legfontosabb 10 publikáció
(szerk.) Unirégió. Egyetemek a határ menti együttműködésben. Pécs–Győr, MTA Regionális Kutatások Központja. 2007. 312 oldal. Társszerkesztő: Rechnitzer János.
(Hrsg.) Uniregio. Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Pécs–Győr, MTA Regionális Kutatások Központja. 2007. 292 oldal. Társszerkesztő: Rechnitzer János.
Oktatás, kutatás-fejlesztés. In: Rechnitzer J. (szerk.): Nyugat-Dunántúl. Pécs–Budapest, Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatások Központja. 2007. 291–316. oldal. A Kárpát-Medence Régiói 5.
Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására. Tér és Társadalom 2007. 1. 117–129. oldal.
Regionális politika. Elektronikus egyetemi jegyzet. Győr, Széchenyi István Egyetem. 2006. 306. oldal. Társszerző: Rechnitzer János
Regional Characteristics of Human Resources in Hungary During the Transition. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2006. 98 oldal. Discussion Papers No. 50. Társszerző: Rechnitzer János.
Nobel-díjas közgazdászok találkozója 2006. Szakmai beszámoló. – Tér és Társadalom 2006. 4. 183–206. oldal.
A humán fejlettség regionális dimenziói. In: Bakonyi I.–Rechnitzer J.–Solt K. (szerk.) Évkönyv 2005. Átalakulási folyamatok Közép-Európában. Győr, Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. 2006. 311–320. oldal.
A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet. 2005. 83 oldal. Társszerző: Rechnitzer János.
Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon. – Tér és Társadalom 2005. 3–4. 61–79. oldal.