KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI Irén

Szörényiné Kukorelli Irén
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Szörényiné Kukorelli Irén

Születési hely, idő : Tét, 1950. augusztus 3.

Családi állapot : férjezett, három gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail szkukorelli.iren(kukac)krtk.hu
E-mail sziren(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1973ELTE TTK Budapest — matematika-födrajz szakos középiskolai tanár (MSc)
1984ELTE TTK Budapest — egyetemi doktor
1989MTA, Budapest — földrajztudomány kandidátusa
2007MTA, Budapest — az MTA doktora

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1973—1976MTA Földrajztudományi Kutatóintézet — tudományos segédmunkatárs
1976—1982KTMF (Széchenyi István jogelődje) — főiskolai tanársegéd
1982—1983KTMF (Széchenyi István jogelődje) — főiskolai adjunktus
1983—1986MTA Tudományos Minősítő Bizottság — belföldi tud. ösztöndíjas
1986—1989MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs
1989—2007MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos főmunkatárs
2007—2019MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos tanácsadó
2019—KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr — kutatóprofessor emerita

Felsőoktatási tevékenység

1976—1982Főiskolai tanársegéd, Széchenyi István Főiskola Győr
1982—1986Főiskolai adjunktus, Széchenyi István Főiskola Győr
1992—2007Óraadó tanár, Széchenyi István Egyetem (és jogelődje a Széchenyi István Főiskola) Regionális és Településgazdaságtan Tanszék, Győr
1996—2008Egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezettudományi Intézet, Sopron
2007—2008Tudományos tanácsadó, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
2008—Egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
2008—Törzstag, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1986—Magyar Földrajzi Társaság, választmányi tag
1995—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1995—Regional Science Association Internetional (RSA), tag
1995—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
1996—VEAB Regionális és Településtudományi Munkabizottság, elnök
2001—2007MTA Akadémia Kutatók Tanácsa, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Szakosztály, elnök
2008—MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság, tag
2009—Euracademy Association, elnök
2009—,

Díjak, elismerések

1992Pro Geográfia
2015Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

2007—East European Countryside (lengyel tudományos folyóirat), szerkesztőbizottsági tag

Oktatott tárgyak

Európai vidékpolitika (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Integrált vidékfejlesztés (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Területi elemzések módszere (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regionális és környezeti elemzések módszertana (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Vidékfejlődés trendjei (Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr)
Vidékfejlesztés (Széchenyi István Egyetem, Győr)

Kutatási területek

rurál geográfia,
regionális elemzési módszerek
vidékfejlesztés,
helyi gazdaságfejlesztés,

Tanulmányutak

1990tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1992tanulmányút — Spanyolország
1993tanulmányút — Németország
1993tanulmányút — Svédország
1995tanulmányút (FEFA program) — Egyesült Államok
1995tanulmányút — Kína
1996tanulmányút (TEMPUS program) — Spanyolország
1997tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1998tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2000tanulmányút (NSF research program) — Egyesült Államok

Előadások

University Umea, Umea — Svédország
UNED Madrid University, Madrid — Spanyolország
University of California, Davis — Egyesült Államok

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlermények
 

Szörényiné Kukorelli, Irén: Relations in the space: methods for the research of rural area structure. Pécs: Centre for Regional Studies, 2007. 74 p. Discussion Papers, 51.
Szörényiné Kukorelli Irén: Nyugat-dunántúli régió rurális térségeinek funkcióváltása a határmentiség tükrében. In: Határok és eurórégiók. Szerk. Szónokyné Ancsin G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2007. 169–177. p.
Szörényiné, Kukorelli, Irén – Momsen, D Janet,.: Gender and rural tourism in Western Hungary. – Eastern European Countyside, 2007. 13. 83–96. p.
Szörényiné Kukorelli, Irén: La aparición el papel de la cooperación de las «áreas pequeñas» (comarcas) en el desarrollo territorial húngaro. In: Nuevos problemas regionales y retos para el siglo XXI. IV Seminario hispano-húngaro. Madrid, 23–26 de abril de 2001. Coord. I. Szörényiné Kukorelli, J. S. Sánchez Madrid, Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 59–74. p.
Szörényiné Kukorelli, Irén: The appearance and role of micro-regional co-operations in the Hungarian spatial development. – Geograficky Casopis, 57. 2005. 3. 229–246. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi együttműködések megjelenése és szerepe a magyar területfejlesztésben. In: Új regionális problémák és kihívások a XXI. században. IV. Magyar-spanyol szeminárium. Madrid, 2001. április 23–26. Szerk. Szörényiné Kukorelli I., J. S. Sánchez. Madrid, Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 229–244. p.
Szörényiné Kukorelli, Irén: Micro-regional co-operation as a Hungarian example of local development. In: Hungarian Spaces and Places : Patterns of Transition. Eds. Barta, Gy., G. Fekete, É., Szörényiné Kukorelli, I., Timár, J. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 343–358. p.
Szörényiné Kukorelli Irén – Csizmadia Zoltán: Innovációs elemek a kistérségi szervezetekben. In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 122–143. p.
Szörényiné Kukorelli, Irén (coord.) – Sánchez, Sánchez José (coord.): Nuevos problemas regionales y retos para el siglo XXI. IV Seminario hispano-húngaro. Madrid, 23–26 de abril de 2001. Madrid–Pécs: Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 356 p.
Szörényiné Kukorelli Irén (szerk.) – Sánchez, José Sánchez (szerk.): Új regionális problémák és kihívások a XXI. században. IV. Magyar–spanyol szeminárium. Madrid, 2001. április 23–26. Madrid–Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 356 p.
Barta, Györgyi – G. Fekete, Éva – Szörényiné Kukorelli, Irén – Timár, Judit (eds): Hungarian Spaces and Places : Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 595 p.
Momsen, H. Janet – Szörényiné Kukorelli, Irén – Timár, Judit: Gender at the Border: Entrepreneurship in Rural Post-Socialist Hungary. Aldershot (England): Ashgate, 2005. 142 p.
Szörényiné Kukorelli, Irén: Hungary. In: Balancing Economic Development and Environmental Planning for Tourism in Rural Europe. Greece, Sweden, Hungary, Romania. Athens: PRISMA-Centre for Development Studies, 2003. 34–45. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Magyarország. In: A gazdasági fejlesztés és környezeti tervezés egyensúlya a turizmus területén a vidék Európájában. Görögország, Svédország, Magyarország, Románia. Szerk.: Szörényiné Kukorelli I. Győr: PRISMA Fejlesztési Kutatások Központja, 2003. 34–45. p
Szörényiné Kukorelli Irén: A fenntartható turizmus fejlesztése és a környezetérzékeny térségek védelmének egyensúlya. – Comitatus, 13. 2003. 10. 52–62. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Kistérségi információs központok szerepe a vidéki sikerekben. – A Falu, 18. 2003. Ősz 65–74. p.
Momsen, H. Janet – Kukorelli Szörényi, Irén: Gender and Rural entrepreneurship in Post-Communist East and West Hungary. – Eastern European Countryside, 2002. 8. 109–118. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szint megjelenése a terület- és foglalkoztatáspolitikában. Budapest: OFA, 2002. 95 p.
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések finanszírozási lehetőségei II. – Comitatus, 10. 2000. 1. 18–28. p.
Szörényiné Kukorelli, I. – Dancs, László – Hajdú, Zoltán – Kugler, Józef – Nagy, Imre: Hungary's Seven Border Regions. – Journal of Borderlands Studies, 15. 2000. 1. (Spring). 251–254. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 71–86. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések életképessége, a térségmenedzserek szerepe. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 218–234. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Régió-e a Nyugat-Dunántúl? In: Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés. Szerk.: Glatz F. Budapest: MTA, 2000. 209–229. p. (Magyarország az ezredfordulón.)
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések finanszírozási lehetőségei I. – Comitatus, 9. 1999. 12. 7–14. p.
Szörényiné Kukorelli Irén (1998): A Nyugat-Dunántúli Régió-régió? – Tér és Társadalom 3. 51-75. o.
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségek gazdasági és társadalmi jellemzői és trendjei az Észak-Dunántúlon. – Tér és Társadalom, 11. 1997. 1. 147–181. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Fejlesztési koncepciók a kistérségek számára (Összegzés). – Tér és Társadalom, 11. 1997. 3. 93–100. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Egy kistérség sikerének titka – avagy tettek és tervek a Nyugati-Kapu Térségfejlesztési társulás „házatáján” – Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 25–43. p.
Szörényiné Kukorelli Irén: Határon átnyúló térkapcsolatok a Nyugat-Dunántúlon. In: Határon innen – határon túl. Szerk.: Pál Á., Szónokyné Ancsin G. Szeged: JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1996. 354–366. p.