Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

TIMÁR Judit

Timár Judit
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Timár Judit

Születési hely, idő : Gyoma, 1955. június 1.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
E-mail timarj(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — matematika-földrajz szakos középiskolai tanár
1980József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — egyetemi doktor
1995MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1978—1982Általános iskola, Pilisvörösvár — tanár
1982—1984MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1984—1995MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1995—2000MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos osztályvezető
2000—MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1985—1989meghívott oktató, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1991—1996meghívott oktató, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola
1994meghívott oktató, Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar, Szarvas
1995—meghívott oktató, József Attila Tudományegyetem (jelenleg: SZTE) Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Földtudományi Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1985—1990TIT Békés Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztálya, elnökségi tag
1986—1990TIT Békéscsaba Városi Szervezete, elnökségi tag
1993—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1995—Magyar Földrajzi Társaság Országos Választmány, tag
1995—Magyar Földrajzi Társaság Kőrösvidéki Osztály, elnök
1997—2002Soros Alapítvány Research Support Scheme (Prága), nemzetközi szakértői bizottság, tag
1997—2004International Geographical Union, Gender and Geography Committee, vezetőségi tag
1999—MTA X. Osztálya Földrajzi. (Társadalomföldrajzi) Bizottság, tag
1999—2001Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által működtetett Terület- és Településrendezési Tervtanács, tag
2002—International Group of Critical Geographers, vezetőségi tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2004—2005FVM Nemzeti Vidékfejlesztési terv Monitoring Bizottsága, tag
2005—2008MTA Műszaki Tudományok Osztálya Településtudományi Bizottság, tag

Díjak, elismerések

1989A Magyar Földrajzi Társaság elismerő oklevele
1990—1991Soros Foundation Fellowship, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA
1990Az MTA RKK ifjúsági díja
2000Fulbright visiting research scholar fellowship, Davis, CA, USA
2004Visiting researcher fellowship, National Institute for Regional and Spatial Analysis, Ireland
2005Pro Régió Díj
2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

1986—1989Regional Research Support Series (MTA RKK), tag
1988—Alföldi Tanulmányok, társszerkesztő
1992—Tér és Társadalom, tag, 2 szám szerkesztője, 2011-től szerkesztő
1994—2010European Urban and Regional Studies (Sage, Nagy-Britannia), szerkesztői tanácsadó testület tag, 2007– szerkesztő
2001—2008Bárka Társadalomtudományi és Irodalmi Folyóirat, tag
2002—2004International E-Journal for Critical Geographies (Kanada; http://www.acme-journal.org), szerkesztői tanácsadó testület, tag
2004—2007Feminisms in geography: space, place and environment c. antológia, nemzetközi tanácsadó testület tagja
2006—Terepmunkák c. könyvsorozat (Ú.M.K. Jelenkutató Alapítvány), szerkesztőbizottság tag
2006—2010Gender, Place and Culture (Routledege), szerkesztőbizottsági tag
2007—Földrajzi Közlemények, tag
2012—Társadalomkutatás, szerkesztői tanácsadó testület, tag

Oktatott tárgyak

A dzsentrifikáció és a szuburbanizáció társadalmi viszonyai (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
A társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
Településpolitika és társadalomismeret (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
Településpolitika és társadalomismeret (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Nők és férfiak a térben és a társadalomban (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Az urbanizáció sajátosságai (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Introduction into Hungarian Society (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Településszociológia (Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar, Szarvas)
Urbanizáció (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)
Radikális irányzatok a geográfiában – feminista földrajz (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)
Bevezetés a földrajzba (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)

Kutatási területek

Szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet, a város-vidék peremzóna átalakulása Tanya-város, falu-város kapcsolatok átalakulásának társadalom-földrajzi jellemzői
A társadalomföldrajz gondolatrendszerei, kritikai földrajz
A társadalmi nemek földrajza

Tanulmányutak

1988tanulmányút — India
1989tanulmányút — Hollandia
1990—1991tanulmányút (a Soros Alapítvány ösztöndíja) — Egyesült Államok
2000tanulmányút (Fulbright lecturship) — Egyesült Államok
2004tanulmányút (NIRSA vendégkutatói ösztöndíj) — Írország
2009tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Előadások

University of Utrecht, Utrecht — Hollandia
University of Madras, Madras — India
University of Sussex, Brighton — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
University of California, Davis — Egyesült Államok
University of Akron, Akron — Egyesült Államok
University of Poona, Poona — India
Rutgers University, New Brunswick — Egyesült Államok
University of Lund, Lund — Svédország
University of Joensuu, Joensuu — Finnország
Banaras Hindu University, Banaras — India
City University of New York, New York — Egyesült Államok
Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona — Spanyolország
University of Umeå, Umeå — Svédország
Hertford University, Hertford — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
Aligarh Muslim University, Aligarh — India
University of Connecticut, Storrs — Egyesült Államok
Stockholm University, Stockholm — Svédország

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

Összesen 169 publikáció, ebből 53 idegen nyelven (27 szakcikk külföldön).

 
Puplikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Földrajzi Értesítő, Földrajzi Közlemények, Agrártörténeti Szemle, A falu, Településfejlesztés, Acta Demographica (Praha), Antipode, Documents D’anàlisi Geogràfica, Environment and Planning D: Society and Space,Ethics, Place and Environment, European Urban and Regional Studies, Gender Place And Culture - The Journal Of Feminist Geography , Geoforum, Journal of Geography in Higher Education,Landscape and Urban Planning, Reuve Belge de Geographie (BELGEO), Social & Cultural Geography, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Treballs De La Societat Catalana De Geografia
 
Hivatkozások száma 604, ebből 204 külföldön (MTA Köztestületi Publikációs adattár).
 
A 30 legfontosabb publikáció 1990 óta:
 
Urban restructuring in the grip of capital and politics.: Gentrification in East-Central Europe. In: Development of the Settlement Network in the Central European Countries: past, present, and future. (Eds.) Csapó T., Balogh A. Springer Verlag, Berlin; Heidelberg, 2012. pp. 121–135. (Co-author: Nagy E.)
Fighting for Recognition: Feminist geography in East-Central Europe. − Gender Place and Culture - The Journal of Feminist Geography. 2010. 17 (6): 775–790. (Co-author: G Fekete É.)
Uneven Transformations: Space, Economy and Society 20 Years after the Collapse of State Socialism. − European Urban and Regional Studies. 2010. 17:(2): 115–125. (Co-author: Smith A.)
Communist and Post-Communist Geographies. In: The International Encyclopedia of Human Geography, vol. 2. (Eds.) Kitchin R., Thrift, N. Elsevier, Oxford , 2009, pp 214–220.
Hinterland Development. In: The International Encyclopedia of Human Geography, vol. 5. (Eds.) Kitchin R., Thrift, N. Elsevier, Oxford , 2009, pp 128–135. (Co-author: Kovács Z.)
Határkonstrukciók magyar–szerb vizsgálatok tükrében. (Border-constructions in Hungarian−Serb studies) Ed. by Timár J. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba, 2007.
Different scales of uneven development in a (no longer) post-socialist Hungary. – Treballs De La Societat Catalana De Geografia 2007. (64): 104–126.
Differences and Inequalities: the „Double Marginality” of East Central European Feminist Geography. − Documents D’anàlisi Geogràfica. 2007. (49): 73–98. http://ddd.uab.cat/record/14
Gender Studies in the Gender-Blind Post-socialist Geographies of East-Central Europe. − Reuve Belge de Geographie. BELGEO 2007. (3): 349−369.
The Transformation of Social and Cultural Geography During the Transition Period (1989 to present time) in Hungary. A társadalom- és kulturális földrajz átalakulása Magyarországon az átmenet korszakában (1989-től napjainkig). − Social & Cultural Geography. 2006. 7 (4): 649–667.
Gender at the Border. Entrepreneurship in Rural Post-socialist Hungary. London: Ashgate, 2005. (Co-author: Momsen J H, Kukorelli Szörényiné I.)
Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Ed. by Barta Gy, G.Fekete É, Kukorelli Szörényiné I., Timár J. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005.
Gendered urban policy-making; the role of geographical scale in women’s participation in Hungarian local governments. In: Gendered Cities. Identities, activities, networks. A life-course approach (Eds.) Cortesi G, Cristaldi F, Droogleever F. Societa Geografica Italiana, Rome, 2004. pp 227–243.
Applied Human Geography and Ethics from an East Central European Perspective. − Ethics, Place and Environment. 2004. 7 (3): 173–184. (Co-author: Enyedi, Gy.)
More than ’Anglo-American’, it is ’Western’: Hegemony in Geography from a Hungarian Perspective. – Geoforum. 2004. 35 (5): 533–538.
What Convergence between what Geographies in Europe? A Hungarian Perspective. − European Urban and Regional Studies. 2004. 11 (4): 371–375.
Female Representation in the Higher Education of Geography in Hungary. − Journal of Geography in Higher Education. 2004. 28 (1): 101–110. (Co-author: Jelenszkyné Fábián I.)
Várossiker alföldi nézőpontból. (Urban success from the point of view of the Great Hungarian Plain) Ed. by Timár J., Velkey G. Békéscsaba–Budapest: MTA RKK ATI, MTA Társadalomkutató Központ. 2003.
Lessons from Postsocialism: What’s Left for Emerging Critical Geography to Do in Hungary? – Antipode. 2003. 35 (1): 24–33.
’Reform or Revolution?’ Soft Critical Geography in Hungary, with Hard Issues. − Environment and Planning D: Society and Space. 2003. 21 (2): 154–160.
Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. (Regional planning, the change of regime and the Great Plain). Ed. by Csatári B., Timár J. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2002.
Restructuring labour markets on the frontier of the European Union: Gendered uneven development in Hungary. In: Work, Employment and Transition: Restructuring livelihoods in post-communism. (Eds.) Rainnie, A., Smith, A., Swain, A. London and New York: Routledge. 2002. pp. 134–154.
The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary. − European Urban and Regional Studie. 2001. (4): 349–360. (Co-author: Váradi M. M.)
Geographical aspects of changing conditions of women in post-socialist Hungary. In: Hungary Towards the 21st Century. – The Human Geography of Transition. (Ed.) Kovács Z. Budapest: Geographical Research Institute HAS, 2000. pp. 151–167. (Studies in Geography in Hungary, 31.)
Elméleti kérdések a szuburbanizációról. (Theoretical questions on suburbanization) − Földrajzi Értesítő. 1999. (1–2): 7–32.
The Changing Relationship between Village, Large-scale Farming and Enviroment Protection in Hungary in the Period of Social Transition In: Research Management. (Ed.) Singh, A.L., Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1999, pp 137–154.
Recent Changes and Governmental Problems in Urban-Rural Fringes in the Great Hungarian Plain In: Local Development and Public Administration in Transition (Eds.) Barlow M, Lengyel I, Welch R. Szeged: JATEPress.1998, pp 150-157.
The question marks of the relatively favourable rate of female unemployment in Hungary. In.: Windows on Hungarian Geography. (Eds.) Bassa L., Kertész L. Budapest: Geographical Research Institute HAS. 1998. pp.199–209. (Co-author: Velkey G.)
Changing Political System and Urban Restructuring in Hungary. − Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 1992. (5): 380–389. (Co-author: Beluszky P.)
The Main Features of Suburbanization in the Great Hungarian Plain. − Landscape and Urban Planning. (2-4) 1992. 177–187.