Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VÁRADI Monika Mária

Váradi Monika Mária
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Váradi Monika Mária

Születési hely, idő : Budapest, 1959. május 21.

Családi állapot : hajadon

Elérhetőségek

Fax Munkahelyi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1466
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail varadim(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1982JATE BTK — Magyar-német szakos középiskolai tanár
1988ELTE BTK — szociológia posztgraduális képzés
1997MTA, Budapest — szociológiai tudományok kandidátusa

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (olvas)

Munkahelyek

1981—1985József Attila Tudományegyetem, Szeged — tudományos ügyintéző
1985—1987Debreceni Orvostudományi Egyetem — intézeti gyakornok
1988—1993MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos segédmunkatárs
1993—1997MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos munkatárs
1997—2001MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos főmunkatárs
2001—MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya, Budapest — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005—az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” NKFP-kutatás képzési részében előadások tartása, Miskolci Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1998—Magyar Szociológiai Társaság, Faluszociológiai Szakosztály, elnök

Kutatási területek

Oktatási esélyegyenlőség, integrációs oktatáspolitika.
Szegénység.
Helyi társadalmak átalakulása vidéki, aprófalvas térségekben, intenzív antropológiai módszereken alapuló kutatások.
Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok, esélyegyenlőség.
A magyarországi német kisebbség, kisebbségi önkormányzatok rendszere, működése.
Határkutatások: változó határ, változó identitások, szomszédsági kapcsolatok.

Tanulmányutak

1991—1992tanulmányút — Ausztria

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

Egy monográfia, egy könyv szerkesztése, 17 idegen nyelvű, 46 magyar nyelvű publikáció.

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, A Falu, Falu Város Régió, Regio, Holmi, Replika, Beszélő, The Hungarian Quoterly, Revue Geographique,Journal of Ethnic and Migration Studies,European Urban and Regional Studies
Hivatkozásainak száma 95.
 
A legfontosabb 30 publikáció
 
(szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. 2008, Új Mandátum Kiadó, 661 oldal
 „Mi itt csak kis dolgokat tudunk egymás mellé rakni”. In: Váradi Monika Mária (szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. 2008, Új Mandátum Kiadó, 490-529. oldal
 „Jó itt lenni”. Sümegcsehi – egy él(het)ő falu. In: Váradi Monika Mária (szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. 2008, Új Mandátum Kiadó, 592-632. oldal. Társszerző: Glózer Rita
Kistelepülések és kisiskolák: közoktatási tapasztalatok a kistérségi társulásokban. In Kovács Katalin, Somlyódyné Pfeil Edit szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 155-182. oldal
Fontolva haladók: többcélú kistérségi társulás és közoktatás a Zalaszentgróti kistérségben. In Kovács Katalin, Somlyódyné Pfeil Edit szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 333-370. oldal
Hegyháti portrék. 2008, CODA Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest. 336 oldal. Társzerzők: Kovács Katalin, Rácz Katalin
Szegénység, kirekesztettség. In Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 69–87. oldal (Regio könyvek)
Increasingly Fossilised Labour Market Structures and Strategies of Livelihood: Chances of Disadvantaged Groups in the Labour Market. In Györgyi BartaÉva G. FeketeIrén Kukorelli SzörényinéJudit Timár eds.: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, 2005, Centre for Regional Studies, 289–306. oldal
Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In Schwarcz GyöngyiSzarvas ZsuzsaSzilágyi Miklós szerk.: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, 75–82. oldal. Társszerző: Kovács Katalin.
Ruptures in the Austro-Hungarian Border Region. In Vera Pavlakovich-KochiBarbara.J. MorehouseDoris Wastl-Walter: Challenged Borderlands. Transcending Political and Cultural Boundaries. Ashgate, 2004, 175–192. oldal. Társzerző: Doris Wastl-Walter
Zárványosodó munkerő-piaci struktúrák és megélhetési stratégiák. In A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Budapest, 2004, Magyar Tudományos Akadémia, 36–55. oldal.
Coping with marginality: to stay or to go. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29 (2004) No. 5. 797–817. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter,Friedrich Veider.
L’ élargissement de l’Union Européenne: „voisinages anciens-novelles opportunités dans l’Union Européenne? L’exemple de la micro-région Moschendorf (Autriche)/ Pinkamindszent (Hongrie). Doris Wastl-WalterUlrike H. Meinhof ed.: Identites Et Mutations Le Long De L’ Ancien Rideau De Fer. Revue Geographique, De L’Est 2003. 4. 185–194. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter,  Friedrich Veider.
Eine Grenze verschwindet… Neue Chancen durch die EU-Erweiterung? Das Beispiel der Mikroregion Moschendorf/Pinkamindszent. In Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Jahrbuch des Föderalismus 2003, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 394–406. oldal. Társzerzők:Doris Wast-Walter,Friedrich Veider
Bordering silence. In Ulrike H. Meinhof ed.: Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe. Ashgate, 2002, 75–94. oldal. Társzerzők:Doris Wast-Walter,Friedrich Veider
A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről. Regio, 2002. 2. 85–107. oldal. Társzerzők: Doris Wastl-Walter, Friedrich Veider
Kutyaszorítóban: tanyás kisgazdaságok, kertész vállalkozások és az uniós csatlakozás. In Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999. Budapest, 2002, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, 19–35. oldal. Társszerző: Kovács Katalin.
The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary. European Urban and Regional Studies, 2001. No. 4. October 349–360. oldal.
A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán. In Horváth GyulaRechnitzer János szerk.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, 2000, MTA Regionális Kutatások Központja, 153–175. oldal. Társszerző: Timár Judit
Women’s Life Trajectories and Class Formation in Hungary. In Susan GalGail Kligman eds: Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism. Princeton, 2000, University Press, 176–200. oldal. Tásszerző: Kovács Katalin
Quo vadis? Protestanten einer ungarischen Marktstadt. In Éduard ConteChristian Giordano (Hg.): Es war einmal die WendeSozialer Umbruch der ländlichen Gesellschaften Mittel- und Südosteuropas. 1999, Centre Marc Bloch, Berlin, 83–149. oldal.
Német kisebbségi önkormányzatok. In Csefkó FerencPálné Kovács Ilona szerk.: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest, 1999, Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – MTA Regionális Kutatások Központja, 265–284. oldal. Társzerző: Kovács Katalin.
Hová megyünk lakni? Szuburbanizációs minták és konfliktusok a Budapesti Agglomeráció budai oldalán. In Bartha GyörgyiBeluszky Pál szerk.: Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban. Budapest, 1999, MTA Regionális Kutatások Központja, 115–131. oldal.
Pinkamindszent (Allerheiligen). Verlustgeschichte einer Grenzgemeinde. Ein alternativer Forschungsbericht. In Peter Haslinger (Hrgs.) Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa. Wiener Osteurope Studien. Band 11. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1999. 141–157. oldal.
Rendszerváltó kálvinisták. Beszélő, 1998, május. 55–74. oldal.
Keskeny az ösvény. Esettanulmány a „Harmónia” Mgtsz. átalakulásáról. Replika, 1998. 33–34. 121–137. oldal
Vörösvári történet. Egy német telepesfalu a 20. század első felében. Pécs–Budapest, 1996, MTA RKK Regionális Kutatási Alapítvány.
The Transition in Hungarian Agriculture 1990–1993. General Tendencies, Background Factors and the Case of 'Golden Age'. In Ray Abrahams ed.: After Socialism: Land Reform and Social Change in Eastern Europe. Providence Oxford, 1996, Berghahn Books, 51–85. oldal. Társzerzők: Bihari Zsuzsanna és Kovács Katalin
Restructuring Hungarian Agriculture: the Case of ‘Golden Age’. In A. JansenD. Symes eds.: Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe. Wageningen, 1994, Agricultural University, 136–153. oldal. Társzerzők: Bihari Zsuzsanna, Kovács Katalin.
Leben am Dorf an der Grenze. In SegerBeluszky szerk.: Bruchlinie Eiserner Vorhang. Böhlau Verlag, 1993, 225–264. oldal. Társszerzők: Doris Wastl-Walter, Kocsis Károly.