Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VIRÁG Tünde

Virág Tünde
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Virág Tünde

Születési hely, idő : , 1970. november 1.

Családi állapot : férjezett, kettő gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1444
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail viragt(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1998ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet — szociológus
2006ELTE Szociológia Doktori Iskola — PhD, szociológia

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2002—2003MTA Kisebbségkutató Intézet — külső munkatárs
2005—2006MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos segédmunkatárs
2007—2014MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos munkatárs
2009—2013Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék — docens
2014—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2002megbízott előadó, Miskolci Egyetem Szociológiai Tanszék
2005—2007megbízott előadó, PTE Kommunikációs Tanszék
2009—megbízott előadó, ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Doktori Iskolája
2009—2013főiskolai docens, Eszterháy Károly Főiskola
2010—2013megbízott előadó, SZIE Regionális Tudományi Doktori Iskola
2012—megbízott előadó, BCE Társadalomelméleti Kollégium

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Szociológiai Társaság, tag

Díjak, elismerések

2007—2010Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2009Polányi Károly-díj

Oktatott tárgyak

Kvalitatív módszertan (SZIE Regionális Tudományi Doktori Iskola)
Társadalmi struktúra és rétegződés (Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék)
Társadalompolitika (Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék)
Politikai szociológia (Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék)

Kutatási területek

Települési hátrány és etnicitás; települési, térségi szegregáció formái
Társadalmi egyenlőtlenségek, kirekesztés
Szegénység

Előadások

Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc — Magyarország
Visegrad Fund, Ostrava — Csehország
Final Conference of NEUJOBS WP2, Vienna — Ausztria
CEU, Budapest — Magyarország
CPS Regional Workshop, Budapest — Magyarország

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

Virág Tünde: Közfoglalkoztatás és idősgondozás - szegénységre adott válaszok egy alföldi kisvárosban és tanyavilágában ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 25:(1) pp. 45-63. (2014)

Fehér Katalin -  Virág Tünde: Élet egy kisváros peremén TÉR ÉS TÁRSADALOM 28:(3) pp. 50-65. (2014) 

Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde: Az etnicitás reprezentációi és mindennapi gyakorlatai In.: Kovács Éva – Vidra

Zsuzsanna – Virág Tünde: Kint és bent Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken Budapest, l’Harmattan 2013. 78-111.

Zsuzsanna Vidra - Tünde Virág: Some hypotheses and questions on the new wave of Hungarian Roma migration to and from Canada In: Roma migration to and from Canada CEU-CPS 2013. 129-162. 

Koós Bálint  - Virág Tünde: Fel is út, le is út.: községeink sorsa a rendszerváltás után. In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.) A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 32-54. (ISBN:978-963-9899-32-2)

Virág Tünde: Az "átengedett munka": Megélhetés és munkavállalás két cigányok lakta faluban In: Feischmidt Margit (szerk.) Etnicitás: Különbségteremtő társadalom. 487 p. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. pp. 254-266.

Virág Tünde – Zolnay János: Csapdába került önkormányzatok, csapdában tartott szegények: Közfoglalkoztatás a Csereháton ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 21:(1) pp. 119-130. (2010) 

Virág Tünde: Szegények a kistelepülések fogságában - a szociálpolitika mindennapi gyakorlata egy hátrányos helyzetű térség településein ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 20:(4) pp. 38-54. (2009) 

Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban. – Szociológiai Szemle, 2008/1. 41-59. p.

Virág Tünde: „Ez itt a reménytelenség vidéke” Falvak a Dráva mentén In:
Váradi Monika Mária(szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Új Mandátum, 2008.

Virág Tünde –  Váradi Monika Mária – Koós Bálint: Felkészülés a terepmunkára. In: Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, Budapest, 2007, 203–222. p. (Regio könyvek)

Virág Tünde: Migrációs folyamatok az aprófalvakban. In Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, Budapest, 2007, 134–146. p. (Regio könyvek)

Virág Tünde: Iskolapélda: Az oktatásszervezés nem szándékolt következményei a hátrányos helyzetű, aprófalvas területeken In: Törzsök Erika, Paskó Ildi, Zolnay János (szerk.) Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2006.: A romapolitika kifulladása. 143 p. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2007. pp. 103-115.(ISBN: 978-963-8760-9-6)

Virág Tünde: The regional ghetto REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 12:(1) pp. 51-70. (2006)

Virág Tünde: A gettósodó térség. – Szociológiai Szemle, 2006/1.

Fleck Gábor – Orsós János – Virág Tünde: Élet a Bodza utcában In.: Kemény István (szerk.): A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 2000. 80-140 p.

Fleck Gábor - Virág Tünde: Egy beás közösség múltja és jelene. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 52. Budapest 1999. 100 p.

Fleck Gábor - Virág Tünde: Hagyomány vagy alkalmazkodás, avagy Gilvánfa kívül – belül. – Szociológiai Szemle, 1998/1. 67-93 p.