KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

SzolgáltatásokAz MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály könyvtára korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, állományából csak a központ kutatói kölcsönözhetnek, de az olvasóterem nyitva áll az egyetemek oktatói, hallgatói, a regionális politikai PhD-hallgatók, terület- és településfejlesztési szakemberek, önkormányzatok, kistérségek munkatársai számára is. A könyvtár nemcsak kérő, de küldő könyvtárként is részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben.

A friss könyvbeszerzésekről, valamint a kutatókkal közösen végzett külföldi folyóiratcikk-feldolgozásokból évi négy-négy alkalommal gyarapodási jegyzék készül, amely a belső, számítógépes levelezési rendszeren keresztül jut el az ország különböző pontjain dolgozó kutatókhoz is.

A könyvtár küldő és kérő könyvtárként is részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben, az RKI minden kutatója számára biztosítja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét.

A tudományos kutatás sajátos információs igénye a megjelenő publikációk és az arra kapott hivatkozások ismerete is. A könyvtár gyűjti, feldolgozza és évente a központ honlapján közzéteszi, valamint az MTA Magyar Tudományos Művek Tárában feldolgozza a kutatói publikációkat és hivatkozásokat.

2004-ben, a Regionális Kutatások Központja alapításának 20. évfordulójára önálló kötetben jelent meg a munkatársak elmúlt két évtizedben közzétett tudományos publikációi, és 2004-ben elindult a „Kutatói bibliográfiák” című sorozat is, amely az eddig megjelent öt kötetében egy-egy kutató több évtizedes tudományos életművét összegzi.

A könyvtár a kutatások támogatására rendszeresen irodalomkutatásokat végez, bibliográfiákat állít össze. Szükség esetén másolatokat készít.

A könyvtár feladata a Regionális Kutatások Intézete megjelent kiadványainak terjesztése és értékesítése is.