KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Régiók Európája 2.

 

 

RÉGIÓK FELMELKEDÉSE ÉS HANYATLÁSA: REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A BRIT SZIGETEKEN 
 
Szerkesztette:
Horváth Gyula
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
1997
 
440 oldal
 
ISBN 963 85409 0 7

 

A sorozat második kötete a brit és az ír területi átalakulás történeti folyamatait, a centrumrégiók és a perifériák fejlődésének mozgatórugóit, a regionális politika eszköz- és intézményrendszerének változásait vizsgálja, betekintést nyújt a két unitárius berendezkedésű piacgazdaság regionalizálási törekvéseibe és az Európai Unió regionális politikájának a Brit-szigetek fejlődésére gyakorolt hatásmechanizmusába.

Kapcsolódó fileok